Imatge decorativa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 1r trimestre del 2022

L'economia catalana creix un 6,4% interanual al primer trimestre del 2022

La taxa intertrimestral se situa en un 0,1%

query_builder   6 maig 2022 10:25

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 1r trimestre del 2022

L'economia catalana creix un 6,4% interanual al primer trimestre del 2022

La taxa intertrimestral se situa en un 0,1%

Gràfic 1

L’evolució trimestral del PIB el primer trimestre del 2022 mostra un creixement interanual del 6,4%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), equivalent al de l’avanç de l’economia espanyola (6,4%). Per la seva banda, la UE27 ha enregistrat un creixement del 5,2% el primer trimestre de l’any. En termes intertrimestrals, la taxa de variació a Catalunya se situa en el 0,1%, dues dècimes inferior a l’espanyola (0,3%) i tres dècimes menys que l’assolida a la UE27 (0,4%).

La variació interanual registrada al primer trimestre (6,4%), una dècima superior a la del trimestre anterior, és deguda principalment a l’evolució positiva del sector serveis (8,9%). La construcció registra una taxa de l’1,7%, una dècima superior respecte del darrer trimestre del 2021 (1,6%). La indústria, amb una taxa de 0,4% redueix el seu creixement en un punt respecte del quart trimestre del 2021 (1,4%). Finalment, l’agricultura, amb una variació interanual del ‑4,0%, manté els resultats negatius iniciats en l’anterior trimestre (‑1,5%).

Gràfic 2

El sector serveis mostra una recuperació generalitzada de l’activitat respecte de l’any anterior. L’evolució de les branques relacionades amb el turisme (transport aeri, hoteleria, restauració i agències de viatges) mostra importants augments d’activitat, fruit de la normalització de la mobilitat turística. Per primera vegada des de fa dos anys, les millores afecten no només el lleure sinó també les activitats lligades als viatges de negocis, i que comporten una millora significativa dels visitants no residents. Altres activitats com el comerç a l’engròs, l’emmagatzematge, les activitats jurídiques i la publicitat també mostren un notable dinamisme.

En relació amb la indústria destaca l’evolució positiva de la facturació de branques com l’energia elèctrica i el gas, la química i l’alimentació. En canvi, com a contrapunt, la fabricació de vehicles de motor manté reduccions de producció significatives. El context de l’activitat industrial està molt condicionat per l’increment generalitzat dels preus, tant dels productes elaborats com de les compres i subministraments, fet que està afectant els marges en moltes branques degut a les dificultats de repercutir l’augment de costos en els preus. Els problemes en la logística derivats de la situació internacional introdueixen elements d’incertesa en l’evolució del sector industrial.

Taula

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 180

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined