imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Abril del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques a l'abril, en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a 37 comarques

query_builder   11 maig 2022 10:00

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Abril del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques a l'abril, en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a 37 comarques

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 5,1% al mes d’abril respecte a l’any anterior i se situa en 3.408.333 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques, encapçalades per la Selva (12,0%), i seguida, amb increments similars, pel Tarragonès (9,9%), Aran (9,1%), l’Alt Empordà (8,8%) i el Baix Camp (8,6%). També amb increments, però inferiors a la mitjana catalana, hi ha 31 comarques entre les quals es troben les tres més poblades de Catalunya: el Barcelonès (4,7%), el Vallès Occidental (3,1%) i el Baix Llobregat (3,5%).

Mapa. Variació interanual dels afilias. Abril 2022

En relació amb el mes de març del 2022, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,5% al conjunt de Catalunya i suposa el tercer mes consecutiu amb creixement d’afiliats. L’augment s’ha traslladat a 37 comarques. Els increments més intensos s’han registrat a la Selva (5,9%), el Tarragonès (5,5%), el Baix Empordà i l’Alt Empordà (totes dues amb 5,1%). Per contra, 4 comarques i l’Aran han registrat variacions negatives respecte del mes anterior: Aran (‑14,5%), l’Alta Ribagorça (‑5,5%), el Pallars Sobirà (‑2,9%), la Cerdanya (‑1,2%) i el Ripollès (‑0,4%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (5,7%) que en els homes (4,6%), a l’abril

Al mes d’abril i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d’homes (86.139 afiliades enfront dels 80.006 afiliats), cosa que suposa un augment interanual del 5,7% i 4,6%, respectivament, al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’homes afiliats com d’afiliades.

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (13,2%)

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb l’abril del 2021. Aquest augment també es dona per comarques a tots els trams d’edat, excepte el grup de 30 a 44 anys, que ha registrat disminucions a 20 comarques.

Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,5% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 13,2%, i on ha estat més elevat és a la Selva (23,5%) i a l’Alt Empordà (23,0%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han augmentat un 1,3% a l’abril en relació amb el mateix mes de l’any anterior. A la Selva (7,8%), Aran (6,9%) i al Tarragonès (5,0%) és on més augmenta percentualment aquest tram d’edat, mentre que a la Conca de Barberà (-3,3%) és on més disminueix.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 5,0% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, amb variacions que superen el 10% a la Selva, el Tarragonès i Aran. D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 6,4% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment a la Selva (13,2%), el Tarragonès (11,7%) i el Baix Penedès (10,9%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola a totes les comarques

L’augment interanual dels afiliats estrangers (13,2%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (3,7%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran. Aquestes variacions representen 103.188 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 62.957 més de nacionalitat estrangera, al conjunt de Catalunya.

A l’abril, el 84,2% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,8% del total.  La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (31,0%) i dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (22,9%) i el Barcelonès (22,5%) i, en canvi, l’Anoia, el Berguedà i el Vallès Oriental són les comarques on és més baixa, per sota del 9%.

El sector serveis torna a incrementar les afiliacions a totes les comarques, i la indústria només disminueix al Garraf a l’abril en relació amb el mateix mes de l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,8% de les afiliacions, ha augmentat en 167.306 afiliacions a l’abril respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 6,3%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (47.213), el Baix Llobregat (13.433,) el Vallès Occidental (12.633) i el Tarragonès (9.886); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de la Selva (15,9%), el Tarragonès (12,4%) i Aran (12,3%).

El sector industrial ha augmentat un 2,6% el nombre d’afiliacions a l’abril en relació amb un any enrere (12.229 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a totes les comarques excepte al Garraf (-1,1%). Destaca el creixement relatiu de les Garrigues (7,5%) i el de l’Alta Ribagorça, que tot i tenir poca presència d’indústria, també augmenta un 7,5% en relació amb un any enrere. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (1.162) i al Bages (810).

La construcció, amb un increment de 6.762 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 3,2% interanual. Per comarques, totes, excepte 4, augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.023), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de l’Alta Ribagorça (10,0%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑1.715), fet que representa una disminució del 3,1% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a 31 comarques. En nombres absoluts, la disminució més elevada és al Segrià (‑350 afiliacions), mentre que els augments més elevats són els de l’Alt Empordà i la Selva (32 i 31 afiliacions, respectivament).

La proporció més alta d’afiliacions a jornada parcial és a la Cerdanya

Al mes d’abril, el 21,1% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial i en el cas de les dones la proporció és del 28,8%, més del doble que la dels homes (13,5%). La Cerdanya és la comarca on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (25,1%) seguida pel Priorat (24,3%) i l’Alt Urgell (24,1%). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (15,5%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són a l’Alta Ribagorça i Aran

Al mes d’abril la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 20,5%, i representa el valor més baix des del març del 2012 (inici de la sèrie). La comarca amb un grau de temporalitat més baix és el Baix Empordà (16,3%). Per contra, les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (30,1%) i Baix Ebre (27,5%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 365

Taules

Taules
XLSX | 63

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined