Imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Juny del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques al juny, en relació amb l'any anterior

query_builder   8 juliol 2022 10:40

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Juny del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques al juny, en relació amb l'any anterior

La variació mensual és positiva a 28 comarques i a Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,9% al mes de juny respecte a l’any anterior i se situa en 3.451.042 persones, el valor màxim de la sèrie disponible, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques però només 10 superen la mitjana catalana, encapçalades per la Selva (7,1%) i l’Alt Empordà (5,7%). A l’altre extrem, amb increments inferiors a l’1% hi ha les Garrigues, la Noguera, la Ribera d’Ebre, la Conca de Barberà i el Pla d’Urgell.

Mapa. Afiliats a la Seguretat Social, a últim dia del mes. Juny 2022. Comarques i Aran. Variació interanual (%){"name":"2022/07/08/10/33/1543d82d-071b-4286-b291-7a44657a46b8.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":126824}


En relació amb el mes de maig del 2022, el nombre d’afiliats ha augmentat un 0,4% al conjunt de Catalunya. L’augment s’ha traslladat a 28 comarques i Aran, encapçalades per Aran (8,3%), l’Alta Ribagorça (5,6%) i el Baix Empordà (5,2%). D’altra banda, les Garrigues i el Baix Ebre (‑0,8%, totes dues) encapçalen les comarques amb variacions negatives.

L’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (4,4%) que en els homes (3,5%), al juny

Al mes de juny i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 67.153 afiliades i el d’homes en 61.632 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 4,4% i 3,5%, respectivament, al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte les Garrigues (-0,1%) i, en el cas dels homes afiliats disminueixen a la Noguera (-1,2%) i al Pallars Sobirà (-0,9%).

El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (10,5%)

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere. Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 17,3% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 10,5%, i on ha estat més elevat és a la Selva (18,2%) i a l’Alt Empordà i l’Alta Ribagorça (14,3%, totes dues).

Els afiliats de 30 a 44 anys han augmentat un 0,1% a Catalunya al mes de juny, en relació amb el mateix mes de l’any anterior però només ho han fet a 7 comarques i Aran. On més augmenta percentualment aquest tram d’edat és a la Garrotxa (3,0%) i la Selva (2,7%), mentre que a la Conca de Barberà (-4,1%) i al Pallars Sobirà (-3,7%) és on més disminueix.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,9%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-0,3%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment al Baix Penedès (8,9%) i a la Selva (8,0%).

L’augment interanual del nombre d’afiliats estrangers és més intens que el d’afiliats de nacionalitat espanyola a totes les comarques, excepte a la Noguera

L’augment interanual dels afiliats estrangers (11,0%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (2,6%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, excepte a la Noguera on els afiliats estrangers disminueixen i els espanyols augmenten. Aquestes variacions representen 72.761 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 56.024 més de nacionalitat estrangera, al conjunt de Catalunya.

Al juny, el 83,6% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 16,4% del total. La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (31,7%) i gairebé dobla la mitjana catalana. També tenen proporcions elevades l’Alt Empordà (23,8%) i el Barcelonès (23,1%) i, en canvi, l’Anoia i el Berguedà són les comarques on és més baixa, per sota del 9%.

El sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques al juny, en relació amb el mateix mes de l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 124.956 afiliacions al juny respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,6%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (41.354), el Baix Llobregat (11.287,) i el Vallès Occidental (9.284); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de la Selva (9,0%), l’Alt Empordà (6,8%) i el Baix Camp (6,1%).

El sector industrial ha augmentat un 2,1% el nombre d’afiliacions al juny en relació amb un any enrere (10.143 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a 37 comarques i a Aran. El creixement més elevat en nombres relatius és el de l’Alt Empordà (5,0%), en relació amb un any enrere. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (916), Osona (873) i Bages (774).

La construcció, amb un increment de 5.537 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 2,6% interanual. L’augment es trasllada a 32 comarques. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.246), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el del Montsià (9,1%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑3.276), fet que representa una disminució del 5,4% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a totes excepte a 5 i Aran. En nombres absoluts, la disminució més elevada és al Segrià (‑506 afiliacions), mentre que l’augment més elevat és el de la Garrotxa (17 afiliacions).

La proporció més alta d’afiliacions a jornada parcial és a la Cerdanya

Al mes de juny, el 20,1% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial i en el cas de les dones la proporció és del 27,8%, més del doble que la dels homes (12,8%). La Cerdanya és la comarca on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (23,4%) seguida pel Barcelonès i el Priorat (22,8%, totes dues). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (13,1%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són a l’Alta Ribagorça

Al mes de juny la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 18,2%, 8 punts menys que un any enrere, i representa el valor més baix des del març del 2012 (inici de la sèrie). La comarca amb un grau de temporalitat més baix és el Baix Empordà (14,0%). Per contra, la comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (27,1%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 383090

Taules

Taules
XLSX | 65370