IRD

El Govern aprova la creació del Programa Regions del Coneixement per impulsar la innovació a tot Catalunya

query_builder   20 setembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació del Programa Regions del Coneixement per impulsar la innovació a tot Catalunya

  1. El programa vol impulsar el paper de les universitats i els centres de recerca i tecnològics com a motor de desenvolupament i innovació regionals i afavorir la transferència de coneixement a tot el territori


El Govern, a proposta del Departament de Recerca i Universitats, ha aprovat la creació del Programa de desenvolupament del projecte estratègic de les Regions del Coneixement. L’objectiu és que el coneixement esdevingui el motorprincipal per a la transformació dels territoris i el seu reequilibri. En aquest sentit, els actors del coneixement (universitats, centres de recerca i centres tecnològics) hi tindran un paper facilitador i protagonista. Es tracta que els diferents agents del territori identifiquin els reptes més importants de la seva àrea d’influència, amb impacte molt directe en la societat, i hi aportin solucions col·laboratives. Per aconseguir-ho, es desenvoluparà una xarxa de Laboratoris d’Innovació Social Transformativa (LIST) que treballaran en aquests reptes i des de la cocreació amb els diferents actors de territori.

El programa vol impulsar el paper de les universitats i els centres de recerca i tecnològics com a motor de desenvolupament i innovació regionals i afavorir la transferència de coneixement a tot el territori. La seva posada en marxa respon als objectius previstos en el Pla de Govern de l’actual legislatura, així com als compromisos del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i a les polítiques regionals europees que fomenten les estratègies per a l’especialització intel·ligent i prioritzen un creixement sostenible i integrador de les regions mitjançant instruments com les convocatòries RIS3CAT a Catalunya, cofinançades amb fons FEDER. La dimensió i abast del nou programa s’ha incrementat de forma molt significativa, ja que formarà part de l’estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT 2030 per al període 2021-2027 en el marc d’una aliança entre el Departament de Recerca i Universitats i el d’Economia i Hisenda.

L'estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) de la Comissió Europea té com a objectiu que els estats membres i les regions de la Unió Europea (UE) identifiquin les especialitzacions de coneixement que millor encaixin amb el seu potencial d'innovació, d'acord amb els seus recursos i capacitats.

Amb la seva posada en funcionament, el programa permetrà implementar el mapa de Regions del Coneixement a tot Catalunya a partir de la col·laboració entre universitats, centres de recerca i tecnològics, i agents institucionals, empresarials i socials del territori. A més, impulsarà el paper de les universitats i centres de recerca i tecnològics com a motor de desenvolupament i innovació locals.

Per dur a terme les seves funcions, el programa, adscrit a la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement (DGITiSC) del DREU, preveu el desplegament de sis regions del coneixement que s’articularan i coordinaran cadascuna d’elles mitjançant una Oficina Tècnica. Les regions que el programa té previst crear són les següents: Regió Catalunya Sud (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), Regió de Ponent (Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran), Regió Catalunya Central, Regió de Girona, Regió Metropolitana Nord i Regió Metropolitana Sud. Així mateix, es dissenyarà un equip tècnic especialitzat, amb la figura d’un director tècnic i sis coordinadors territorials corresponents a les sis regions.

Les Oficines Tècniques tindran com a missió principal acompanyar i facilitar el desenvolupament i bon funcionament de l’activitat dels Laboratoris d’Innovació Social Transformativa (LIST), que s’organitzaran a cadascuna de les Regions del Coneixement, i que hauran de complir amb els objectius específics següents:

  1. Donar resposta als reptes socials, econòmics i ambientals de la regió identificats per les agendes compartides.
  2. Garantir la participació col·laborativa de tots els actors del territori (administracions locals, teixit social i empresarial, empreses, ciutadania i altres actors del coneixement) dels territoris de la regió, en totes les seves activitats, per generar un coneixement transformatiu útil.
  3. Aplicar metodologies de recerca i innovació efectives i coherents en el desenvolupament de les solucions als problemes i necessitats territorials.
  4. Vetllar per la viabilitat financera i estructural de totes les activitats i projectes desenvolupats pels LIST.
  5. Propiciar l’especialització intel·ligent dels territoris vinculats a les Regions del Coneixement.
  6. Projectar l’impacte tant local com global (glocal) de les solucions desenvolupades dels LIST.

Per assolir els seus objectius, el programa implementarà la metodologia de les Agendes Compartides, que es fonamenta en la col·laboració de les administracions públiques, les empreses, la societat civil i les entitats acadèmiques i altres actors del coneixement —l’anomenada quàdruple hèlix — per definir i afrontar els reptes comuns, donar resposta a les necessitats que se’n deriven i generar oportunitats i projectes amb el territori i per al territori.

El programa té una vigència inicial de tres anys, prorrogable un any més, i un pressupost d’1.421.654,92 euros a càrrec del Departament de Recerca i Universitats.

undefined
undefined
undefined
undefined