Envelliment prematur

Empresa i Treball destina 8 milions d'euros a un nou programa per garantir la jubilació de les persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur

query_builder   9 novembre 2022 11:45

event_note Nota de premsa

Empresa i Treball destina 8 milions d'euros a un nou programa per garantir la jubilació de les persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur

  1. Amb aquest projecte, el Departament busca donar una atenció personalitzada a aquestes persones que treballen als centres especials de treball

El Departament d’Empresa i Treball ha posat en marxa un nou programa d’ajuts per a les persones treballadores amb discapacitat i amb dificultats especials dels centres especials de treball (CETS) afectades per un envelliment prematur. Aquesta nova iniciativa, dotada amb 8 milions d’euros, està pensada per acompanyar aquest col·lectiu en el trànsit cap a la jubilació.

L’envelliment prematur d’aquest col·lectiu provoca la necessitat d’una major atenció i adaptació dels llocs de treball, cosa que obliga les entitats socials que treballen amb aquestes persones a donar un suport i seguiment més personalitzat, alhora que veuen alterada la seva planificació organitzativa.

Davant d’aquesta situació, Empresa i Treball ha dissenyat aquest programa per ajudar els Centres Especials de Treball (CETS) a afrontar el l’envelliment prematur de les persones treballadores amb discapacitat, sobretot d’aquelles amb dificultats especials.

La iniciativa del Departament consta de dues línies d’actuació: suport salarial a la transició del treball a la jubilació i acompanyament especialitzat en aquest procés de transició.

Principals característiques del nou programa

Entitats beneficiàries: Les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia, amb establiment permanent a Catalunya. Aquests centres han d’estar inscrits al Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya.

Persones destinatàries: Persones treballadores amb discapacitat, de centres especials de treball, afectades per envelliment prematur, d’acord amb les diferent situacions següents:

  1. -Les persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 45%, en predisposició d’acomplir, en un període màxim de 24 mesos, els requisits de jubilació anticipada, així com les persones amb un grau igual o superior al 65% i amb edat no inferior als 52 anys amb la mateixa predisposició, i que compleixen el període mínim de cotització.
  2. -Les persones treballadores del grup anterior, però que no compleixen el mínim de cotització.
  3. -Persones treballadores amb discapacitat d’un CET, amb 52 anys o més, amb un mínim de 10 anys de cotització, que no compleixen els requisits anteriors però: o bé tenen discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral amb un grau igual o superior al 60% o bé tenen una discapacitat física o sensorial, amb un grau igual o superior al 65%.
  4. -Qualsevol persona treballadora d’un CET, amb discapacitat, de més de 57 anys i un període mínim de cotització de 10 anys.

Accions subvencionables:

Suport salarial a la transició del treball a la jubilació: L’ajut oscil·la entre el 5% i el 10% del SMI vigent, per a jornada completa. En concret, es pretén que es pugui incrementar el temps de descans diari de les persones treballadores amb discapacitat.

Aquest increment de temps de descans s’ha de dedicar a les activitats de transició entre el treball i la jubilació, cosa que ha de ser afavorida pels centres especials de treball, que han de proporcionar a les persones beneficiàries un suport per aconseguir-la.

Acompanyament especialitzat en el procés de transició a la jubilació: Per tal de facilitar als CET les actuacions encaminades al suport de les persones treballadores que s’acullin a la modalitat de descans, s’estableix una subvenció per contractar una persona integradora social que faci l’acompanyament d’aquestes persones em el procés de transició.

A més, el CET haurà de disposar d’un pla d’acompanyament específic individualitzat per cada una de les persones treballadores amb discapacitat afectades per envelliment prematur que s’acullin a la modalitat de descans.

Terminis de sol·licitud i d’execució: Aquest nou programa, publicat avui al DOGC, obrirà la convocatòria de subvencions demà, 10 de novembre, i finalitzarà divendres, 18 de novembre, a les 13 hores. El termini d’execució de les actuacions serà de 12 mesos a partir de la resolució de l’atorgament de la subvenció.


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined