Fotografia

S'inicien les obres de l'Institut de l'Esport de Barcelona en el recinte interior de les Piscines Municipals de Montjuïc

query_builder   9 novembre 2022 13:39

event_note Nota de premsa

S'inicien les obres de l'Institut de l'Esport de Barcelona en el recinte interior de les Piscines Municipals de Montjuïc

●El Consorci d’Educació ha previst l’execució de les obres en dues fases, i així, una part del centre es traslladarà durant el curs 2023-2024 i el trasllat definitiu serà en el curs 2024-2025, quan està previst que les obres finalitzin

●L’Ajuntament inverteix 7.810.000 € i cedeix un espai de les instal·lacions de les Piscines Municipals de Montjuïc per acollir aquest centre educatiu i reforçar l’oferta pública de FP

●La seva ubicació en aquest nou edifici ampliarà les sinèrgies amb les activitats aquàtiques que es desenvolupen actualment a les Piscines Municipals de Montjuïc

Fotografia{"name":"2022/11/09/13/38/8882251f-e1f4-4902-8df6-ffd793e449d7.jpg","author":"Departament d'Educació","type":"0","location":"0","weight":678785}


Les obres per a la ubicació definitiva de l’Institut de l’Esport de Barcelona, de titularitat del Departament d’Educació, al recinte interior de les Piscines Municipals de Montjuïc (Passeig de Miramar, 13), ja s’han iniciat.

En aquest espai el centre educatiu ampliarà les sinèrgies amb les múltiples activitats aquàtiques que té l’actual instal·lació esportiva, ubicada a l’Anella Olímpica de la ciutat. La inversió total en l’equipament és de 7.810.000 € finançat per l’Ajuntament (3,4 milions en el marc d’un conveni amb el Departament Educació) que també cedeix l’espai de les instal·lacions per a la construcció d’aquest centre educatiu.

El Consorci d’Educació ha programat l’execució de les obres en dues fases. Durant el curs 2022-2023 es preveu l’execució de la planta baixa i la primera planta, i un cop acabada l’execució de la planta baixa i la primera planta, en el curs 2023-2024 es podrà traslladar una part del centre a les noves instal·lacions. Durant el mateix curs es durà a terme la segona planta i el trasllat definitiu serà al nou equipament serà en el 2024-2025.

L’espai de l’institut està situat en l’estructura inferior de la instal·lació esportiva municipal que suporta les piscines i disposa d’una superfície interior de 4.977,55 m2. La construcció resultant serà de tres plantes, una baixa 1.694,53 m2 i dues més de 1.781,80 m2 (primera) i 1.501,22 m2 (segona), dotades d’espais de gran versatilitat, lluminositat i confort. L'edifici també comptarà amb espais polivalents que podran ser utilitzats pel barri de forma comunitària.


L’institut adapta el seu disseny, des d’un punt de vista funcional, a les noves necessitats dels centres educatius professionalitzadors de la ciutat. Disposarà de 7 sales esportives, menjador, cuina, 1 aula desdoblament, 1 biblioteca, 1 sala professorat, 1 despatx direcció, 4 despatxos, 1 sala polivalent i 19 aules taller condicionades per poder treballar amb l’alumnat aquelles activitats i modalitats esportives vinculades a cicles formatius que s’hi desenvoluparan.

El projecte també inclou la remodelació de l’actual façana, que passarà a ser transparent per facilitar la il·luminació i la ventilació de l’equipament. La comunicació entre plantes i espais serà a través de passos horitzontals i elements verticals, totalment independents a la resta de l’equipament.

L’entrada a l’institut estarà situada en l'esplanada inferior de l’equipament de piscines amb accés des del Passeig de Miramar.


L’equipament compartirà espai amb les Piscines Municipals de Montjuïc


L’Institut de l’Esport de Barcelona va iniciar la seva activitat el curs 2020-2021 i ho va fer de forma provisional a l’edifici de l’Institut Rubió i Tudurí (Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia 16). El centre va néixer amb el propòsit de potenciar, donar coherència i visibilitat a l’oferta pública d’ensenyaments esportius no universitaris de la ciutat.

Actualment en la ubicació on es traslladarà l’Institut de l’Esport de Barcelona hi ha les Piscines Municipals de Montjuïc, un equipament esportiu que mantindrà l’accés per l’avinguda Miramar i garantirà l’activitat esportiva habitual centrada bàsicament en l’oferta de bany en temporada d’estiu, així com en entrenaments, estades i competicions de natació, waterpolo i salts de trampolí.

Per altra banda, el centre, amb activitat lectiva de dilluns a divendres de 8:00 a 21:30, combinarà aquesta activitat amb l’obertura al barri del Poble-sec per a usos comunitaris a la sala polivalent. Aquesta obertura al barri forma part del projecte educatiu del centre i respon a la intenció de formar l'alumnat amb metodologies d'aprenentatge i serveis, fent que participi en la dinamització de l’oferta d’activitats socioesportives a centres i entitats del barri, com la millor de manera per a l'alumnat d'aprendre i per sortir al mercat laboral tenint ja una experiència professional, i per donar altres usos comunitaris al nou centre


Oferta de l’Institut de l’Esport de Barcelona


L’oferta formativa en formació professional del centre presenta ensenyaments corresponents als cicles formatiu de grau mitjà (CFGM), a grau superior (CFGS), d’itinerari formatiu específic i d’Ensenyaments esportius. En el curs 2022-2023 hi ha un total de 516 alumnes matriculats i està previst créixer en propers cursos en el cicle superior de Condicionament físic i en el PFI d’ Auxiliar d’Activitat Esportives i en altres títols d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial.També s’oferta un Itinerari Formatiu Específic (IFE) com a Auxiliar en Manteniment d'Instal·lacions Esportives (16 alumnes); de Tècnic esportiu en futbol en l’Ensenyament de Règim Especial (27 alumnes). S’imparteix el batxillerat esportiu amb doble titulació de forma compartida amb l’Institut Joan Salvat Papasseit, l’Institut de Nàutica de Barcelona i el mateix Institut de l’Esport de Barcelona. En total hi ha 50 alumnes i es pot cursar en tres modalitats, batxillerat i Tècnic en Futbol; batxillerat i Tècnic en Salvament i Socorrisme o batxillerat i Tècnic en Vela.


Ensenyament

Alumnes

CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

144

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

157

CFGS Condicionament físic

122

IFE Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions esportives

16

Ensenyaments Esportius de Règim Especial - Tècnic esportiu de futbol

27

Batxillerat esportiu (1r i 2n)

50

TOTAL

516


La perspectiva de creixement del sector de l’esport fa que a més de l’oferta formativa que s’ofereix des de l’Institut de l’Esport de Barcelona, es treballi per col·laborar en el creixement i especialització del sector establint acords amb empreses per implantar la FP Dual.

I també s’ofereixen d’altres serveis com Erasmus+ (intercanvis amb altres centres d’educació superior europeus que ofereixin formacions relacionades amb l’activitat física, amb l’objectiu de desenvolupar l’esperit internacional del projecte), Servei d’assessorament i Reconeixement (les persones amb experiència laboral i amb formació prèvia que vulguin millorar la seva qualificació acadèmica poden demanar participar dels programes d’Assessorament acadèmic primer i de Reconeixement acadèmic posteriorment) i els Certificats de professionalitat d’Animació físic-esportiva i recreativa i el de Condicionament físic en grup amb suport musical.


Barcelona, 9 de novembre de 2022

undefined
undefined
undefined
undefined