Troballes

Es confirma la troballa d'un santuari del segle VI aC a la ciutat grega d'Empórion

query_builder   11 novembre 2022 12:28

event_note Nota de premsa

Es confirma la troballa d'un santuari del segle VI aC a la ciutat grega d'Empórion

  1. La intervenció arqueològica actualment en curs forma part dels treballs previstos en el projecte de recerca impulsat pel MAC-Empúries d’ençà de l’any 2018
  2. Aquests treballs s’inscriuen també dins del conveni de col·laboració entre el MAC i l’Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, que és una de les institucions que participa en el projecte de recerca
  3. Les excavacions han permès descobrir diverses evidències corresponents a l’àrea de culte situada entorn de la connexió amb l’antic port
Conjunt de vasos votius trobats a l’interior d’una de les fosses associades al santuari, que proven la seva continuïtat fins al segle III aC{"name":"2022/11/11/12/22/b46fc8dc-962c-46d8-9c90-5003a02ffc95.jpg","author":"Maria Latova","type":"0","location":"0","weight":1055428}


D’ençà del dia 10 d’octubre i fins al 18 de novembre, un equip d'arqueòlegs del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries (MAC-Empúries) ha reprès els treballs d’excavació arqueològica al sector nord de la ciutat grega d’Empòrion. Aquesta intervenció, que s’ha portat a terme en col·laboració amb l’Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (DAI), s’inclou dins el programa de l'actual projecte quadriennal de recerca arqueològica (2022-2025), centrat en l'estudi de les antigues àrees portuàries d'Empúries, impulsat des del Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte de recerca arqueològica va rebre, el passat dia 2 de novembre, “El Premi al Millor Descobriment Arqueològic”, en el marc dels guardons atorgats per la revista Sàpiens per posar en valor el món de la història.

La intervenció arqueològica ara en curs, que a la pràctica és una continuació de les actuacions fetes en aquest sector des de l’any 2018, ha permès recuperar definitivament la topografia antiga d’aquest sector de la ciutat grega, avançar en el coneixement de l'evolució de l'urbanisme, conèixer la morfologia de les edificacions i, finalment, entendre també la connexió de la ciutat amb el port, que era l’eix principal de la seva economia i l’element de connexió amb altres regions mediterrànies de la península Ibèrica i de l’actual Itàlia central i meridional, Sicília, Grècia i Turquia.

Els treballs han comportat també la documentació i el desmuntatge de diverses estructures construïdes entre els segles XVII-XVIII, moment en el qual es bastí un convent de monjos servites damunt de la ciutat grega, com ara una antiga rampa que comunicava l'església i la part central del convent amb la zona de les hortes i una petita zona artesanal dedicada a la fabricació de materials constructius.

L'eliminació d'aquestes estructures ha fet possible ampliar i completar les dades relatives a un espai de culte o santuari situat en aquest punt de connexió entre el recinte urbà i l'àrea portuària, possiblement dedicat a Demèter, segons apunten les troballes d’alguns fragments de figures de terracota. Lesdades arqueològiques confirmen que aquest santuari es va començar a definir durant la segona meitat del segle VI aC, de forma paral·lela a la configuració del nucli urbà de la Neàpolis, i que amb diverses reformes i ampliacions posteriors va perdurar fins com a mínim el segle III aC. D’entre les evidències d’aquest espai de culte en coneixem la troballa de diversos vasos i objectes de caràcter ritual, sovint enterrats en pous o forats de caràcter votiu, continuant així les pautes i costums documentades també en altres ciutats gregues. Les troballes fetes en aquesta darrera campanya, un dipòsit cultual amb petits craters i gerretes, permeten constatar que el santuari va continuar en ús fins a una etapa més tardana fins ara desconeguda, arribant com a mínim al segle III aC.

Les dades arqueològiques assenyalen que l’evolució d’aquest santuari vacomportar la destrucció d’unes primeres cases construïdes a l’extrem nord-oestdel nucli vers el tercer quart del segle VI aC i també la construcció d’uns potents murs de contenció que, a partir de la fi del segle VI aC o els inicis del segle V aC, separaren l’espai del santuari de la zona pròpiament d’hàbitat. De l’excavació del sector d’hàbitat destaca la descoberta d’una casa organitzada a partir d'un espai central descobert que comunicava directament amb un carrer, al voltant del qual es distribuïen les diferents estances, com ara l’àmbit principal amb una llar central o altres espais destinats a magatzem.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya té previst programar tot un seguit d’accions per donar a conèixer els resultats d’aquest projecte de recerca, tant a l’àmbit científic com per al públic visitant del conjunt arqueològic: visites, conferències, restitucions en 3D,una reunió o workshop dedicat als espais de culte en entorns portuaris grecs i, fins i tot, la preparació d’una futura exposició. A més, el projecte de recerca contempla la futura adequació i posada en valor de les restes descobertes per a la seva integració a l’itinerari de visita de l’antiga ciutat grega.

La llarga i intensa col·laboració entre el MAC i el DAI s’ha materialitzat en la signatura d’un conveni de col·laboració el passat mes de juliol de 2022,que té per objectiu establir la coordinació de les futures actuacions científiques en el marc de la recerca arqueològica, la documentació, difusió i gestió en els àmbits de l’arqueologia i del patrimoni. D’entre aquestes actuacions assenyalarem el projecte Groundcheck “Ampurias' Future – Learning from the Past. Sea level evolution and climate change from 5500 BC until AD 2100”, que ha permès recrear en models en 3D i de forma diacrònica les principals etapes de l’evolució del paisatge i del poblament d’ençà del període neolític i fins a l’actualitat, i també elaborar propostes futures del possible impacte de l’increment del mar i el canvi climàtic en el conjunt patrimonial d’Empúries i el seu entorn.3  

Imatges

Conjunt de vasos votius trobats a l'interior d'una de les fosses associades al santuari, que proven la seva continuïtat fins al segle III aC

Conjunt de vasos votius trobats a l'interior d'una de les fosses associades al santuari, que proven la seva continuïtat fins al segle III aC 13905049

Treballs d'excavació a l'àrea del barri portuari de la ciutat grega d'Empòrion

Treballs d'excavació a l'àrea del barri portuari de la ciutat grega d'Empòrion 5879599

Imatge aèria de les darreres restes descobertes en la zona de connexió entre la ciutat grega i el port

Imatge aèria de les darreres restes descobertes en la zona de connexió entre la ciutat grega i el port 7734167

undefined
undefined
undefined
undefined