1. Oferirà acompanyament personalitzat a cada participant, amb formació ajustada a cada perfil i adaptada a les demandes del mercat laboral
  2. El servei s'emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation, i té un pressupost de gairebé 1,9 milions d’euros


El Govern ha aprovat avui el pressupost per iniciar un programa de formació dirigit a la contractació de dones supervivents de violències masclistes o supervivents de tràfic i explotació sexual. Aquest servei permetrà inserir en el mercat laboral un centenar de dones, mitjançant un itinerari social i laboral personalitzat i ajustat a les vivències, coneixements i necessitats de cadascuna. L’objectiu és millorar la seva ocupabilitat i inserció professional en llocs de treball vacants d’empreses d’arreu de Catalunya en què es detectin oportunitats d’ocupació per a les dones participants i amb les quals es pactin compromisos de contractació.

El programa persegueix que les dones puguin tant adquirir les habilitats, recursos i eines necessàries per superar les seqüeles de les violències viscudes i afrontar la seva vida de manera independent, com assolir les competències professionals requerides per accedir a un treball remunerat que els proporcioni autonomia econòmica, així com reconeixement i integració social.

El procés formatiu de les dones anirà acompanyat d’un ajut mensual de 413,22 euros. Aquesta quantia es podrà incrementar durant la realització de l'itinerari sociolaboral fins a 793,39 euros mensuals, amb la finalitat d’incentivar el compromís de cada participant en el procés d'inserció i tenir en compte la seva situació personal, com ara nombre de filles i fills a càrrec, percepció d’altres ajudes o prestacions, situació de l’habitatge, etc.

Les dones participants hauran de, o bé estar inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i tenir la condició de víctimes de violències masclistes, o bé haver estat víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual o altres formes d'explotació sexual.

El programa s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea. Específicament s'inclou en el component 23, de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic i, dins seu, en la inversió 02: “Ocupació Dona i transversalitat de gènere en les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació”.

El projecte s’estendrà des del 2022 al 2024 i, en total, s’hi destinaran gairebé 1,9 milions d’euros (1.884.278,25 €).

Itinerari sociolaboral amb formació personalitzada

L’itinerari inclou accions formatives i de promoció sociolaboral, classificades en 3 conjunts d'actuacions. La primera és l’acollida i diagnosi, en què s’oferirà a les dones una tutorització intensiva i permanent que els permeti adquirir o intensificar habilitats personals i socials. Aquest procés els permetrà millorar la situació de què parteixen a l’inici del procés d'inserció i facilitar la seva recuperació integral, enfortint-ne l'autoestima i dotant-les de la confiança i les estratègies necessàries per normalitzar els seus estils de vida i tornar a participar activament en la societat. A més, realitzaran tallers formatius d’alfabetització digital per tal d’adquirir competències elementals vinculades a l’ús de les TIC.

Les altres dues actuacions, l’itinerari d’inserció i la formació professional, estan interconnectades. A través de l’orientació, assessorament i tutorització individualitzada, es definirà el perfil professional de cada dona mitjançant un diagnòstic individual d’ocupabilitat que permetrà establir el seu itinerari personalitzat d'inserció. També faran tallers de cerca activa d’ocupació per promoure la seva autonomia.

Alhora, se’ls oferirà un itinerari de formació laboral personalitzada adaptat al perfil de cada dona i vinculat als buits de mercat detectats a l’entorn laboral. La formació garantirà la millora de les competències i qualificació professional de les participants. Es complementarà amb un taller de soft skills, que tractarà sobre competències transversals representatives i demandades pel mercat laboral i que oferiran a la dona un valor afegit i diferenciador a l'hora d'optar a una determinada ocupació.

A més, des del projecte s’acompanyarà les participants en la incorporació i inici de la relació laboral, per tal d’assegurar una inserció laboral exitosa amb l’empresa contractant.

La temporalitat de l’itinerari de cada participant es donarà en un període màxim de dotze mesos, que serà flexible i es fixarà per a cada dona en funció de les seves necessitats, nivell d'ocupabilitat i procés de recuperació de la violència patida.