• Aquests professionals, prop de 300, podran accedir a tota la informació sanitària del reclús abans del seu ingrés a la presó
  • Els interns també disposaran d’una infermera que s’encarregarà de fer un seguiment de la seva salut un cop fora de la presó
  • Al mateix temps, els professionals accediran a totes les eines de coneixement i formació del conjunt de la xarxa.
 
Els gairebé 300 professionals de medicina de família, infermeria i auxiliars d’infermeria que treballen en els serveis penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya ja es poden integrar, si així ho desitgen, a la xarxa de l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquest canvi es produeix en compliment de la Llei de Cohesió, que estableix que tot ciutadà ha de ser atès per la xarxa sanitària pública.
 
La gestió de l’atenció sanitària en els centres penitenciaris per part de l’ICS permet incorporar noves eines i serveis que facilitaran la tasca dels professionals i, al mateix temps, milloraran l’atenció als reclusos. Progressivament, l’ICS implantarà a tots els centres penitenciaris el sistema informàtic SAP, que permetrà tenir accés directe a tota la informació clínica que s’hagi generat sobre el pacient abans del seu ingrés a presó, a nivell hospitalari i a l’atenció primària. A més, l’ICS crearà la figura de la infermera d’enllaç, que s’encarregarà de fer el seguiment del reclús un cop comenci a fer la seva vida, de forma parcial, fora de la presó.
 
A partir d’ara, els professionals també tindran la possibilitat d’adscriure’s a l’oferta formativa de l’organització, passaran a formar part de la xarxa d’atenció primària, i tindran dret, en el futur, als concursos de mobilitat laboral.