• L’acord permetrà construir una escola, dos instituts-escola i ampliar dues escoles a Reus, Granollers, Castellbisbal i Sant Gregori
  • Amb les obres de noves construccions i ampliacions s’escolaritzaran 2.055 alumnes
  • El Govern també a aprovat una subvenció a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona per un import d’un milió d’euros
 
El Govern ha aprovat avui destinar 20,9 milions d'euros per a l’ampliació i nova construcció de cinc centres escolars. L’acord de govern permetrà construir una escola a Reus, dos instituts-escola a Reus i Castellbisbal, i ampliar una escola a Sant Gregori i una altra a Granollers. L’acord suposa la signatura de convenis entre el Departament d'Educació i els Ajuntaments dels municipis corresponents.
 
Tots els centres construïts i ampliats són de dues línies d’educació infantil i primària, i dues de secundària en el cas dels instituts-escola, que permetran l’escolarització de 2.055 alumnes.
 
La relació de centres i inversió econòmica és la següent:
 
Municipi
Actuació
Import
Reus
Nova construcció escola de 2 línies d’infantil i primària
5.437.713,25 euros
Reus
Nova construcció institut-escola de 2 línies
7.032.320,30 euros
Granollers
Ampliació Escola Ponent
1.629.508,73 euros
Castellbisbal
Nova construcció institut-escola de 2 línies
6.475.424,22 euros
Sant Gregori
Ampliació a 2 línies Escola Agustí Gifre
350.000 euros
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat una subvenció a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona per finançar el sosteniment de l’Institut d’Educació Secundària i Artística de l’Institut del Teatre per al proper curs escolar. Aquesta subvenció té un import d’un milió d’euros.