• Un total d’11 grups de recerca rebran finançament durant els pròxims dos anys
  • Aquesta xarxa té la finalitat d’afavorir la col·laboració entre grups de recerca en l’àmbit de l’enginyeria aplicada a la producció industrial
 
El Govern ha aprovat avui una subvenció per a la Xarxa de Referència d’R+D+I en Tècniques Avançades de la Producció (XARTAP), que rebrà un total de 600.000 euros durant els anys 2010 i 2011.
 
La XARTAP està formada per 11 grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Girona (UDG), el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, el Centre de Visió per Computador, l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i, la Fundació Privada Centre CIM, entitat que gestiona la Xarxa.
 
Les seves línies prioritàries són la recerca bàsica i el desenvolupament tecnològic aplicat a cobrir necessitats industrials, l’elaboració d’estàndards i d’eines de tractament i, l’elaboració de prototipus.
 
Les xarxes de referència
 
El Govern va impulsar la creació de les xarxes de referència d’R+D+I l’any 1994 amb la finalitat d'afavorir xarxes de col·laboració entre grups de recerca amb objectius comuns i potenciar la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat, especialment entre grups de diverses institucions.
 
Els objectius generals de les xarxes són:
 
  • Dinamitzar, potenciar i promoure a la societat la recerca i la innovació d’alt nivell.
  • Identificar àrees de col·laboració amb els sectors econòmics o productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats d’assessorament tècnic.
  • Assegurar una transferència de resultats de la recerca ràpida i efectiva.
  • Realitzar actuacions adreçades a la formació de personal investigador o tècnic altament qualificat, i de formació en tècniques o mètodes d’interès per a les empreses i els organismes públics de recerca.
  • Col·laborar amb instituts o grups de recerca estrangers, i participar en xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals.
  • Facilitar la mobilitat de personal investigador.