• El document preveu que el 2015 hi hagi 76.000 vehicles elèctrics i 91.200 punts de càrrega
  • L’estratègia inclou 26 mesures per convertir el vehicle elèctric en una oportunitat industrial, ambiental, d’eficiència energètica i de mobilitat
  • La implantació del vehicle elèctric mobilitzarà inversions per valor de 252,5 milions en els propers dos anys
 
El Govern ha aprovat l’estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT), que té per objectiu avançar en tots els camps necessaris per afavorir la integració dels vehicles de motorització elèctrica en el període 2010-2015. L’estratègia pretén harmonitzar l’evolució cap a l’electrificació prevista per al sector de l’automoció, de manera que la demanda d’aquests vehicles vagi acompanyada tant de la normativa i de les infraestructures necessàries, com d’una política industrial i d’R+D que n’aprofiti el potencial econòmic.
 
L’IVECAT preveu que l’any 2015 hi hagi a Catalunya 76.000 vehicles elèctrics i un total de 91.200 punts de recàrrega instal·lats, dels quals 83.600 seran privats i 7.600 d’accés públic (6.080 en aparcaments públics i 1.520 en la via pública).
 
L’estratègia vol afavorir la creació d’una demanda d’aquest tipus de vehicles i de garantir la infraestructura de suport que requereix. També pretén aconseguir que la indústria de l’automoció catalana es posicioni en aquest nou segment, és a dir, que es consolidi una base productiva sòlida i competitiva a partir de les companyies automobilístiques i auxiliars ja existents i que sorgeixin nous negocis en sectors emergents, com per exemple els relacionats amb la recàrrega elèctrica o l’eficiència energètica. Per aconseguir-ho, l’estratègia incorpora 26 mesures agrupades en quatre grans eixos: infraestructura de recàrrega i xarxes elèctriques; indústria, R+D i formació; mobilitat sostenible; i promoció de la demanda.
 
Aquestes mesures compten amb uns indicadors que permetran que un grup interdepartamental, coordinat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en faci un seguiment continuat i vetlli pel compliment dels objectius. Algunes de les mesures recollides en el document són, entre altres, el suport a clústers industrials relacionats amb l’eficiència energètica, la indústria de l’automoció i auxiliar del vehicle elèctric; el reforçament de la cadena de valor amb instruments per al desenvolupament de noves empreses i serveis; el desenvolupament de projectes pilot i plans de mobilitat urbana per promoure l’ús dels vehicles elèctrics; l’impuls dels canvis normatius per facilitar la implantació del vehicle elèctric; incentius en la mobilitat pels usuaris dels vehicles elèctrics -peatges tous, ús dels carrils carril bus i per a vehicles d’alta ocupació BUS-VAO, etc.-; ajuts per la instal·lació de punts de recàrrega; la promoció de nova formació vinculada al vehicle elèctric o l’impuls de la compra pública d’aquest tipus de vehicles a la Generalitat de Catalunya.
 
L’estratègia detecta en la implantació del vehicle elèctric diverses externalitats positives, que van des d’una oportunitat industrial fins a una reducció de les emissions de CO2, passant per un avanç cap a una mobilitat més sostenible i també per una millora en l’eficiència i en la diversificació energètica.
 
L’execució de l’IVECAT contribuirà al compliment de diversos objectius inclosos en els plans de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, com ara el Pla de l’energia 2006-2015, el Pla per a la millora de la Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona, les directrius Nacionals de Mobilitat, el Pla de política industrial 2010-2020 o el Pla de mitigació del canvi climàtic
 
L’estratègia comptarà, en el període 2010-2012, amb una inversió pública a compte del pressupost de la Generalitat de Catalunya de 207,5 milions d’euros, i preveu generar inversions associades (administracions públiques, empreses i particulars) per valor de 252,5 milions d’euros. També es calcula que la implantació del vehicle elèctric suposarà un estalvi energètic de 234,6 milions d’euros i un estalvi en importació de combustibles fòssils per valor de 62,4 milions fins el 2015, a més d’una suma d’externalitats potencials que es poden desprendre de la inversió pública i l’activitat empresarial, com ara la creació d’ocupació o l’efecte tracció de l’activitat econòmica.