Funció Pública

El Govern incrementarà un 2,5% les retribucions dels servidors públics el 2023

query_builder   12 desembre 2022 18:41

event_note Nota de premsa

El Govern incrementarà un 2,5% les retribucions dels servidors públics el 2023

  1. L’augment salarial tindrà, a més, dues variables del 0,5% en funció de l’IPC i el PIB
  2. L’oferta d’ocupació pública ordinària del 2022 serà de 6.133 places

El Govern augmentarà les retribucions dels treballadors i treballadores públics un 2,5% el 2023, el màxim autoritzat per la normativa bàsica estatal. L’increment salarial tindrà, a més, dues variables del 0,5% en funció de l'evolució dels preus (IPC) i del producte interior brut (PIB), amb efectes retroactius des del gener del 2023.

Aquesta és la proposta que el Govern ha traslladat a les organitzacions sindicals en la Mesa General dels empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAGC), que s’ha reunit en el marc de la negociació de l’avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

Durant la reunió, els representants de l’Administració també han exposat els criteris generals de l’oferta d’ocupació pública ordinària del 2022, que serà de 6.133 places.

Increment retributiu

Amb efectes de l'1 de gener de 2023, les retribucions íntegres del personal de la Generalitat tindran un increment del 2,5% respecte de les vigents el 31 de desembre de 2022. A aquest increment, hi caldrà afegir, si escau, amb efecte retroactiu a 1 de gener, dues variables del 0,5%, en funció de l’Índex de preus de consum (IPC) i de l’evolució del Producte interior brut (IPC).

Això vol dir que, per una banda, s’aplicarà un increment retributiu addicional màxim del 0,5% si la suma de l’IPC harmonitzat de l’any 2022 i de l’IPC harmonitzat avançat del mes de setembre del 2023 és superior al 6%. D’altra banda, si l’increment del PIB nominal iguala o supera l’estimat en els pressupostos de l’Estat per al 2023, s’aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%.

Aquests increments afectaran tant les retribucions bàsiques com les complementàries de tot el personal de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional, així com del personal de les universitats públiques.

Oferta d’ocupació pública ordinària per al 2022

D’altra banda, el Govern ha traslladat a la MEPAGC la distribució per sectors de l’oferta d’ocupació pública ordinària derivada de la taxa de reposició fixada per la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2022. Aquesta distribució, es fa, dins les potestats d’autoorganització del Govern, executant la possibilitat de cessió i acumulació entre sectors i tenint en compte les necessitats de personal per a una millor i més eficient prestació del servei públic.

Del total de 6.133 places de l’oferta, 2.740 seran de personal docent, 1.541 de personal sanitari, i 880 de Mossos d'Esquadra. La resta es distribuiran de la manera següent: 498 places del cos d'administració i tècnics; 230 de bombers; 144 de serveis penitenciaris, i 100 d’agents rurals.

undefined
undefined
undefined
undefined