biocluster

El Govern aprova impulsar el projecte BioClúster d'Innovació i Salut

query_builder   13 desembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova impulsar el projecte BioClúster d'Innovació i Salut

  1. És un projecte estratègic de país que té per objectiu consolidar i potenciar la recerca i la innovació biomèdica a través d’un potent ecosistema que atregui empreses del sector de la salut
  2. S’estima que crearà prop de 50.000 llocs de treball i facturarà més de 7.000 milions d’euros, cosa que suposarà l’1,86% del PIB anual de Catalunya
  3. El projecte s’emmarca dins l’àmbit del Pla Director Urbanístic Biopol Granvia, que preservarà Cal Trabal i inclourà la rehabilitació de masies patrimonials

El Govern ha aprovat impulsar el projecte BioClúster d’Innovació i Salut, que s’instal·larà alhub biosanitari de l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta d’un projecte estratègic de país que té per objectiu potenciar i consolidar la recerca i la innovació biomèdica a través d’un potent ecosistema que atregui empreses del sector de la salut.

El projecte té una clara vocació de promoure una economia basada en el coneixement i la innovació, afavorint la localització de noves empreses relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la indústria farmacèutica i de serveis en un entorn privilegiat, ja que en la mateixa àrea d’influència hi ha l’Hospital Universitari de Bellvitge; l’Institut Català d’Oncologia; la Universitat de Barcelona – Campus Bellvitge; l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge i l’Hospital pediàtric Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat.

Gran impacte econòmic

Aquest projecte estratègic tindrà un gran impacte econòmic per a Catalunya: s’estima que facturarà més de 7.000 milions d’euros, cosa que suposa una contribució al PIB català de més de 4.500 milions, que es tradueix en l’1,86% del Producte Interior Brut (PIB) anual de Catalunya; unes rendes salarials de més de 1.700 milions d’euros i la creació de gairebé 50.000 llocs de treball.

Alhora, el BioClúster estarà alineat amb les polítiques i estratègies de país de desenvolupament en salut, així com amb els quatre eixos transversals del Pla de recuperació, transformació i resiliència impulsat pel Govern, i amb les polítiques palanca amb capacitat d’arrossegament sobre l’activitat i l’ocupació de Catalunya.

El Projecte BioClúster d’Innovació i Salut s’emmarca en l’àmbit del Pla Director Urbanístic Biopol Granvia, que està en tramitació, a través de cinc departaments del Govern: Salut, Presidència, Empresa i Treball, Recerca i Universitats i Territori.

Llum verda al nou Pla director urbanístic

Pel que fa al nouPla director urbanístic (PDU) Biopol Granvia que ha d’establir les directrius urbanístiques per desenvolupar aquest clúster de recerca biomèdica, es preveu que la Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona l’aprovi inicialment aquest dijous, 15 de desembre.


La missió del nou PDU és la transformació i ordenació del sòl per afavorir la implantació d’un nou pol d’activitat econòmica vinculat a la investigació, la recerca biomèdica i les ciències de la salut. Aquest clúster de recerca està cridat a convertir-se en un dels més importants del sud d’Europa i a tenir un fort impacte en el mercat laboral i en el PIB català. Comportarà, a més la millora i reordenació d’accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Biocluster{"name":"2022/12/13/11/38/a3956658-9a52-4eb2-88c3-0e63970d39c0.jpg","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":328950}

Així, els objectius concrets del nou PDU són:

·Aconseguir una major permeabilitat dels equipaments públics i de les zones d’activitat econòmica amb l’entorn, per millorar la integració territorial.

  1. Adaptar les infraestructures, facilitant l’accessibilitat a ambdues bandes del tram renovat de la Granvia i millorant l’accés viari pel sud del continu urbà de Barcelona.


  1. Preservar l’ecosistema de Cal Trabal com a parc estratègic i connector amb el riu Llobregat, mantenint les condicions ambientals per a la preservació de la biodiversitat. Connectar les actuals zones verdes de l’Hospitalet amb la nova xarxa d’espais lliures que crearà el PDU i amb Cal Trabal. Rehabilitar les masies catalogadesde Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran; i incorporar-les al catàleg d’equipaments municipals.
  2. Establir un model de mobilitat sostenible a la zona.
  3. Incorporar estratègies per incrementar la resiliència davant les conseqüències del canvi climàtic, com l’ampliació de la cobertura verda, la permeabilitat per facilitar la recàrrega dels aqüífers i la preservació del caràcter agrícola de Cal Trabal.


El nou PDU abasta una superfície total de 95,86 hectàrees del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. D’aquesta superfície, 11,3 hectàrees, l’11,8% del total, es qualifiquen com a sòl d’activitat econòmica destinada al Biopol Granvia i es concentren fora de Cal Trabal, majoritàriament al sud de la Granvia, que és l’àmbit més urbanitzat. Es calcula que es podran edificar 556.418 metres quadrats de sostre.

Biocluster{"name":"2022/12/13/11/39/7046fb3a-b755-4cc8-b106-dbd470c79587.jpg","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":380683}

Cal Trabal gaudirà d’una especial protecció mediambiental per garantir el seu paper de connector ecològic entre la ciutat i el riu, amb un espai de 25,41 hectàrees, que tindrà la consideració de parc estratègic, ocuparà el 26,5% de la superfície de l’àmbit que comprèn el nou PDU. Altres 24,59 hectàrees (el 25,7% de la superfície total) seran també espais lliures i es distribuiran com a parcs urbans per tot l’àmbit del PDU.

Biocluster{"name":"2022/12/13/11/40/c56af6a0-e64e-4a5a-89f4-42cc1987586c.jpg","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":314325}

També es resoldran els accessos al riu Llobregat per les dues bandes de la Granvia, aprofitant estructures existents i passos viaris que quedaran sense ús per crear recorreguts cívics i un sistema de passarel·les per connectar els espais lliures situats als costats de les infraestructures viàries.

Precisament, el sistema viari ocuparà el 22% de l’àmbit. A més de la semicobertura de la Granvia i de la continuïtat del carrer Ciències com a nou eix vertebrador, elnouPDU proposa la reordenació de les parades i els recorreguts de les línies d’autobús i la creació d’una nova boca de metro a la parada de l’Hospital de Bellvitge.

Biocluster{"name":"2022/12/13/11/43/1ad55548-52a4-444a-9d6a-b02c41ad56db.jpg","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":186664}

Pel que fa als equipaments, ocuparan el 6% de la superfície total, més de 6 hectàrees. S’inclou la rehabilitació de les masies catalogades de Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran.

Un cop aprovat inicialment, elnouPDU se sotmetrà a informació pública i a audiència de l’ajuntament afectat, l’Hospitalet de Llobregat, i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè tant la ciutadania interessada com les entitats i institucions puguin presentar-hi al·legacions. Les aportacions que es rebin es valoraran i, si s’escau, s’incorporaran al document que la comissió de l’Àmbit Metropolità aprovarà provisionalment. Després s’elevarà a la Comissió de territori de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, previsiblement el segon trimestre del 2023, i es publicarà al DOGC. L’administració actuant delnouPDU serà el Consorci per a la Reforma de la Granvia.

undefined
undefined
undefined
undefined