Imatge decorativa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives. Novembre del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a 3 comarques, al novembre en relació amb l'any anterior

query_builder   14 desembre 2022 10:00

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades definitives. Novembre del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a 3 comarques, al novembre en relació amb l'any anterior

La variació mensual és negativa a 10 comarques

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% al mes de novembre respecte a l’any anterior i se situa en 3.445.494 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Baix Penedès (4,3%), el Barcelonès (3,4%) i l’Alt Camp (3,1%) encapçalen les comarques amb un augment interanual més elevat, seguides pel Garraf i l’Alta Ribagorça (2,8%, totes dues). A l’altre extrem, hi ha 3 comarques que han registrat decrements del nombre d’afiliats: la Ribera d’Ebre (-0,6%), les Garrigues (-0,3%) i la Noguera (-0,1%).

Mapa d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal a últim dia del mes. Novembre 2022. Comarques i Aran. Variació interanual (%){"name":"2022/12/14/09/36/928d8c18-28c6-41a7-972c-4c0789716cd5.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":129066}

En relació amb l’octubre del 2022, el nombre d’afiliats ha augmentat lleugerament (0,2%) al conjunt de Catalunya, però ha disminuït a 10 comarques. Les variacions mensuals més elevades les han registrat Aran (6,3%) i l’Alta Ribagorça (2,5%), mentre que els decrements més accentuats han estat a la Selva (-4,4%) i el Tarragonès (-3,1%).

Al novembre l’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (3,2%) que en els homes (2,4%)

Al mes de novembre i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 49.843 afiliades i el d’homes en 43.570 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 3,2% i 2,4%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu, encapçalades pel Baix Penedès (5,4%), el Garraf (3,9%) i el Barcelonès (3,8%); en el cas dels homes afiliats, disminueixen a 5 comarques i Aran, però els augments més elevats són els del Baix Penedès (3,4%) i el Barcelonès i l’Alt Camp (3,0% totes dues).

El nombre d’afiliats augmenta en tots els grups d’edat, excepte en els de 30 a 44 anys

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte els afiliats de 30 a 44 anys (-0,5%). Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,9% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte a la Ribera d’Ebre, les Garrigues, la Segarra i el Pla d’Urgell. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 6,4%, i on ha estat més elevat és al Pallars Sobirà i al Barcelonès (10,4% i 8,1%, respectivament).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,5% a Catalunya al mes de novembre, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i només han augmentat a la Garrotxa (2,3%), el Barcelonès (1,2%) i el Priorat (0,4%), mentre que a l’Urgell (-3,6%) és on més disminueix.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,1%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-0,7%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques encapçalades pel Baix Penedès (9,4%).

El nombre d’afiliats estrangers augmenta a totes les comarques i Aran, mentre que els de nacionalitat espanyola disminueixen a 9 comarques

Al novembre i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten a totes les comarques i Aran, encapçalades per la Cerdanya (14,9%) i la Garrotxa (13,3%). En canvi, els de nacionalitat espanyola disminueixen a 9 comarques i l’augment més elevat és el del Penedès (3,4%) .

Al conjunt de Catalunya, l’augment interanual dels afiliats estrangers (9,3%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (1,6%). Aquestes variacions representen 47.777 afiliats més de nacionalitat estrangera que un any enrere i 45.636 més de nacionalitat espanyola.

Les afiliacions al sector de la construcció són les que més augmenten al novembre en relació amb el mateix mes de l’any anterior

La construcció ha augmentat un 3,6% interanual, el més elevat de tots els sectors en nombres relatius, que representa 7.851 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat en 37 comarques, i en nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.522), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de la Conca de Barberà (7,4%).

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 85.342 afiliacions al novembre respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 3,1%. El nombre d’afiliacions als serveis disminueix lleugerament a 3 comarques, amb el màxim descens al Pallars Sobirà (-0,2%). Els augments més elevats, en nombres absoluts, han estat al Barcelonès (32.431), el Baix Llobregat (8.746) i el Vallès Occidental (7.755); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Baix Penedès (4,8%) i el Barcelonès i el Garraf (3,6% totes dues).

El sector industrial ha augmentat un 1,5% el nombre d’afiliacions al novembre en relació amb un any enrere (7.316 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a 34 comarques i Aran, encapçalades per Aran (6,4%) en nombres relatius, i per Osona (831) i el Vallès Oriental (822), en nombres absoluts.

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑1.130), fet que representa una disminució del 2,0% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a totes, excepte a 8 i a Aran. En nombres absoluts, la disminució més elevada és al Baix Camp (‑136 afiliacions) i al Maresme (-103 afiliacions), mentre que l’augment més elevat és al Segrià (128 afiliacions).

El grau de parcialitat es manté per sota del 20% al novembre

Al mes de novembre, el 19,8% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, i manté el grau de parcialitat en una proporció inferior al 20%. En el cas de les dones, la proporció és del 27,2%, més del doble que la dels homes (12,6%). La Cerdanya (23,3%), el Solsonès (22,7%), i la Terra Alta (22,6%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,1%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

L’Alta Ribagorça és la comarca amb la proporció més alta de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri

Al mes de novembre la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 14,2%, 11,5 punts menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (21,8%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (11,2%), que és el més baix.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 299032

Taules

Taules
XLSX | 65609

undefined
undefined
undefined
undefined