bombeta

El Govern destina 9 milions d'euros a la condonació del deute acumulat per les famílies en situació de pobresa energètica el 2021

query_builder   20 desembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern destina 9 milions d'euros a la condonació del deute acumulat per les famílies en situació de pobresa energètica el 2021

  1. La Generalitat de Catalunya cancel·la així el 50% del deute generat l’any passat i Endesa n’assumirà l’altra meitat
  2. Drets Socials avançarà el total de l’aportació pública, però les diputacions, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona han expressat la voluntat de col·laborar amb una aportació del 15% de l’import

El Govern ha aprovat avui el pagament de 8.974.258,57 euros a Endesa per sufragar la meitat del deute acumulat l’any passat per 41.000 famílies en situació de pobresa energètica, tal com va anunciar en una compareixença al Parlament el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadès. L’altre 50% de l’import serà assumit per la companyia i, d’aquesta manera, s’eixugarà el deute total de 2021, que és de 17.948.517,13 euros, segons dades de la subministradora.

La Generalitat de Catalunya i Endesa van signar el primer trimestre de 2021 un conveni per a la concertació de mesures de suport a les famílies en situació de pobresa energètica relacionada amb subministraments de gas, electricitat i l’eficiència energètica. En el marc d’aquest conveni, es va acordar treballar conjuntament per cercar vies de col·laboració i corresponsabilitat que permetessin combatre la pobresa energètica i garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas perquè ningú quedés exclòs per raons econòmiques.

En aquest conveni s’establia la creació d’un Fons d’Atenció Solidària per finançar els ajuts destinats a tots els clients protegits per la Llei 24/2015 i la normativa estatal. Aquest fons havia de ser finançat com a mínim en un 50% per Endesa, i com a màxim, en un 50% per les administracions públiques. Enguany, el Departament de Drets Socials i Endesa han acordat replicar la fórmula que es va fer servir per finançar la part corresponent del deute del bienni 2019-2020, mitjançant l’atorgament d’una subvenció pel 50% del valor del deute acumulat el 2021 pels consumidors vulnerables. En aquest sentit, atès que la xifra generada per impagaments és de prop de 18 milions d’euros, la Generalitat destinarà una subvenció directa de 8.974.258,57 euros a la companyia per cobrir el total de la part de finançament públic. Amb aquest acord es cancel·larà el deute de 41.000 famílies, a qui ja no es reclamaran els imports pendents.

D’altra banda, les quatre Diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han expressat la voluntat política de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per vehicular els ajuts necessaris perquè les famílies en risc d’exclusió residencial no tinguin cap deute amb la companyia Endesa en relació amb les factures de l’exercici 2021. Així, si bé el Departament de Drets Socials ha assumit l’avançament de l’aportació pública, que suposarà el 50% dels 17.948.517,13 euros totals del deute, s’ha previst que les administracions locals en sufraguin el 15% (2,69 milions distribuïts segons criteris poblacionals i territorials), de manera que el Govern català n’acabi assumint el 35% (6,28 milions).

En aquest sentit, s’iniciarà la tramitació de les aportacions econòmiques del món local per compensar l’avançament efectuat per la Generalitat de Catalunya, a través de l’instrument jurídic que acordin bilateralment Drets Socials amb cadascuna de les Diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Per la seva banda, Endesa haurà de presentar, com a màxim el 28 de febrer de 2023, la justificació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció. S’acceptaran les factures de la llista facilitada per Endesa, corresponents a les empreses Energía XXI Comercializadora de referència SLU, que haurà d’aportar un compte justificatiu amb informe d'auditor territorialitzat pels àmbits territorials corresponents a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona, per les respectives Diputacions; el municipi de Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona; la resta dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aquest mateix ens local, i la resta dels municipis de la província no inclosos en l’AMB, per la Diputació de Barcelona.

Paral·lelament a aquesta actuació per combatre les situacions de vulnerabilitat energètica, el Departament de Drets Socials continua treballant amb un grup interdepartamental per a l’abordatge integral de la pobresa energètica del qual formen part la Direcció General de Relacions Interdepartamentals, la Direcció General d’Energia, la Direcció de l’Agència Catalana del Consum i la Direcció General de Serveis Socials. L’objectiu del grup és el disseny d’un pla de treball en aquest àmbit.


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined