Loteries

El Govern aprova la destinació dels 3,6 milions d'euros del Fons de Loteries per a la Prosperitat i Cohesió Social de l'any 2022

query_builder   20 desembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la destinació dels 3,6 milions d'euros del Fons de Loteries per a la Prosperitat i Cohesió Social de l'any 2022

El Govern ha aprovat avui la destinació del total de 3.559.338,73 euros d’ingressos públics nets que nodreixen el Fons de Loteries per a la Prosperitat i la Cohesió Social, obtinguts amb la comercialització del joc de loteria durant l’any 2022. El mes de maig passat, l’Executiu va aprovar els criteris de gestió d’aquest fons i la creació de la Comissió Gestora, encarregada d’elaborar l’informe tècnic a partir del qual el Govern pot decidir els projectes que rebran finançament.

Així, la Comissió del Fons, presidida pel secretari general d’Economia i en la qual participen representants de la Secretaria d’Hisenda, de la Direcció General de Pressupostos, de la Intervenció General i del Departament de Drets Socials, ha informat favorablement transferir els 3,6 milions d’euros del Fons de Loteries per a la Prosperitat i Cohesió Social de l’any 2022 al Departament de Drets Socials, perquè dugui a terme les inversions, programes i actuacions següents:


Projecte

Import en euros

Servei de teràpia familiar específica i intensiva amb els infants menors de 6 anys i les seves famílies

1.000.000,00

Atenció a les persones sense llar

1.000.000,00

Desplegament del Servei d’assistent personal a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual

1.559.339,73

Total

3.559.338,73


Els projectes

Servei de teràpia familiar específica i intensiva amb els infants menors de 6 anys i les seves famílies: El Departament de Drets Socials durà a terme una prova pilot amb la finalitat de preservar la unitat familiar i el benestar dels infants que es troben en situació de risc greu mitjançant models d’intervenció de teràpies familiars especialitzades. L’objectiu és evitar que situacions de risc de desprotecció d’infants i adolescents acabin esdevenint situacions de desemparament que, amb un treball específic i intensiu amb l’infant i la seva família, s’haurien pogut impedir. D’aquesta manera, també es reduiran les tuteles d’infants per part de la Generalitat. La durada de la prova pilot serà de dos anys i es podrà ampliar un any més.

Atenció a les persones sense llar: El Departament de Drets Socials promourà accions de prevenció i d’apoderament de les persones en situació de sensellarisme, acompanyant-les al llarg del procés de recuperació, d’acord amb les seves necessitats, expectatives i diversitat. Es prestarà especial atenció a dones sense llar i a persones amb malalties cròniques i necessitat de cures que es troben sense llar. També es farà formació als professionals del sector i es reforçarà el treball d’implementació del model per a persones sense llar housing first i housing led. L’objectiu de la mesura és reduir el nombre de persones que dormen al carrer i ajudar-les a consolidar els seus projectes individuals de vida autònoma mitjançant l’acompanyament socioeducatiu.

Projecte pilot per al desplegament del Servei d’assistent personal a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual: El Departament de Drets Socials durà a terme un projecte pilot per al desplegament del Servei d’assistent personal a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual, proporcionant el suport necessari a la persona, per tal que aquesta pugui dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació i pugui exercir els seus drets en igualtat d’oportunitats amb tota la ciutadania. El servei proporcionarà suport en els desplaçaments a les activitats laborals, ocupacionals i/o formatives i en les activitats que la persona realitza de forma habitual, dintre i fora de la llar, donant suport a la vida autònoma i a la integració social i comunitària. Amb l’import assignat, es podrà prestar servei d’assistència personal a unes 44 persones.


undefined
undefined
undefined
undefined