Imatge decorativa AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Desembre del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a 4 comarques, al desembre en relació amb l'any anterior

query_builder   13 gener 2023 10:00

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Desembre del 2022

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori, excepte a 4 comarques, al desembre en relació amb l'any anterior

La variació mensual només és positiva a 4 comarques i a Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,7% al mes de desembre respecte a l’any anterior i se situa en 3.428.757 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Baix Penedès (4,0%), l’Alta Ribagorça (3,4%), el Barcelonès (3,3%) encapçalen les comarques amb un augment interanual més elevat i són les úniques amb una variació interanual més elevada que la mitjana catalana. A l’altre extrem, hi ha 4 comarques que han registrat decrements del nombre d’afiliats: les Garrigues (-1,0%), el Priorat (-0,7%) i el Pallars Jussà i la Noguera (-0,1% totes dues).

Mapa. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal a últim dia del mes. Desembre 2022. Comarques i Aran. Variació interanual (%){"name":"2023/01/13/09/29/2f6da637-b434-42ed-9efe-183c354411cf.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":143940}

En relació amb el novembre del 2022, el nombre d’afiliats ha disminuït un 0,5% al conjunt de Catalunya, i també ho ha fet a 37 comarques. Les variacions mensuals més elevades les han registrat Aran (12,7%) i l’Alta Ribagorça (6,0%), mentre que els decrements més accentuats han estat a la Conca de Barberà (-2,0%), el Pallars Jussà (-1,7%) i la Garrotxa (-1,5%).

Al desembre l’augment interanual del nombre d’afiliats és més elevat en les dones (2,9%) que en els homes (2,5%)

Al mes de desembre i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 45.984 afiliades i el d’homes en 43.956 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 2,9% i 2,5%, respectivament. El nombre de dones afiliades augmenta a totes les comarques i Aran, excepte al Priorat (-1,3%) i les Garrigues (-0,4%), i els principals augments són al Baix Penedès i l’Alta Ribagorça (4,0% totes dues). En el cas dels homes afiliats, les disminucions afecten 7 comarques i els augments més elevats són els del Baix Penedès (4,0%) i el Barcelonès (3,1%).

El nombre d’afiliats augmenta en tots els grups d’edat, excepte en els de 30 a 44 anys

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte els afiliats de 30 a 44 anys (-0,4%).

Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,9% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte al Priorat, les Garrigues, l’Alt Urgell i la Segarra. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 6,1%, i on ha estat més elevat és al Pallars Sobirà (10,9%) i a l’Alt Camp (7,8%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,4% a Catalunya al mes de desembre, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i només han augmentat a la Garrotxa (1,7%), el Barcelonès (1,5%) i el Berguedà (0,6%) i l’Alta Ribagorça (0,3%), mentre que a Aran i la Segarra (-3,6%, en ambdós casos) és on més disminueix.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,1%) i a totes les comarques i Aran excepte al Pallars Jussà (-2,1%) i a les Garrigues (-0,7%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,1% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, encapçalades per l’Alta Ribagorça (7,9%) i el Baix Penedès (8,6%).

El nombre d’afiliats estrangers augmenta a totes les comarques i Aran, mentre que els de nacionalitat espanyola disminueixen a 11 comarques i Aran

Al desembre i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten a totes les comarques i Aran, encapçalades per l’Alta Ribagorça (20,0%) i el Berguedà (14,5%). En canvi, els de nacionalitat espanyola han disminuït a 11 comarques i Aran, l’augment més elevat és el del Baix Penedès (3,0%) .

Al conjunt de Catalunya, l’augment interanual dels afiliats estrangers (10,1%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (1,4%). Aquestes variacions representen 51.339 afiliats més de nacionalitat estrangera que un any enrere i 38.601 més de nacionalitat espanyola.

Les afiliacions al sector de la construcció són les que més augmenten al desembre en relació amb el mateix mes de l’any anterior

La construcció ha augmentat un 3,9% interanual, el més elevat de tots els sectors en nombres relatius, que representa 8.312 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat en 36 comarques i Aran, i en nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.645), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de l’Alta Ribagorça (9,6%).

El sector serveis, que representa el 78,8% de les afiliacions, ha augmentat en 80.603 afiliacions al desembre respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 2,9%. El nombre d’afiliacions als serveis disminueix lleugerament a 4 comarques i Aran, amb el màxim descens a Aran (-0,8%). Els augments més elevats, en nombres absoluts, han estat al Barcelonès (29.799), el Baix Llobregat (7.665) i el Vallès Occidental (7.447); en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Baix Penedès (4,2%) i el Barcelonès (3,4%).

El sector industrial ha augmentat un 1,5% el nombre d’afiliacions al desembre en relació amb un any enrere (7.341 afiliacions). La indústria ha augmentat les afiliacions a 33 comarques i Aran, encapçalades per Aran (8,4%) en nombres relatius, i per Osona (837) i el Bages (756), en nombres absoluts.

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social (‑873), fet que representa una disminució de l’1,6% interanual. El nombre d’afiliacions ha disminuït a 30 comarques i a Aran. En nombres absoluts, la disminució més elevada és al Maresme (-138 afiliacions), mentre que els augments més elevats són a la Selva i a l’Alt Empordà (41 i 39 afiliacions, respectivament).

El grau de parcialitat es manté per sota del 20% al desembre

Al mes de desembre, el 19,9% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial, i manté el grau de parcialitat en una proporció inferior al 20%. En el cas de les dones, la proporció és del 27,3%, més del doble que la dels homes (12,7%). El Solsonès (23,2%), la Terra Alta (22,7%), la Cerdanya i el Barcelonès (22,1%, totes dues) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,9%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

L’Alta Ribagorça és la comarca amb la proporció més alta de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri

Al mes de desembre la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 13,7%, 11,5 punts menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (22,5%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (10,9%), que és el més baix.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 317604

Taules

Taules
XLSX | 65575

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined