Un home gran subjecta a la mà una pilota terapèutica

Catalunya redueix l'espera per accedir a serveis i prestacions per a persones amb dependència

query_builder   20 gener 2023 09:06

event_note Nota de premsa

Catalunya redueix l'espera per accedir a serveis i prestacions per a persones amb dependència

  1. Es redueix en més de la meitat l’espera per tenir un PIA efectiu respecte agost de 2021
  2. Catalunya és responsable de més de la meitat de la reducció en l’espera que s’ha produït a l’Estat espanyol
  3. Catalunya és el territori de l’Estat espanyol que té un major nombre absolut de persones en atenció residencial, amb 38.502

Catalunya ha reduït la llista d'espera per accedir a prestacions i serveis per a la dependència en l’últim any. En concret, el nombre de persones pendents de valoració de grau i de PIA a Catalunya s’ha reduït en 6.516, que són el 74% de la reducció al conjunt de l’Estat espanyol, d’un total de 8.799.

Així ho recull un informe estadístic del Sistema de l’autonomia i l’atenció a la dependència elaborat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. El document reflecteix que, pel que fa als PIA, a 31 de desembre de 2022 a Catalunya hi havia 8.772 persones menys en espera de tenir un PIA efectiu en relació a l’any anterior. El 55% de la reducció en llista d’espera per al PIA que s’ha produït a l’Estat espanyol en l’últim any ha estat gràcies a aquesta reducció que ha realitzat el Departament de Drets Socials i les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

El PIA (Programa individual d'atenció) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

De fet, el temps de mitjana per tenir valoració de grau i de tenir el PIA a Catalunya (el temps que es triga des que es demana que es reconegui la dependència, fins que es pot disposar d’un servei o prestació) està per sota de la mitjana estatal, amb 295 dies d’espera per davant dels 344 dies al conjunt de l’Estat espanyol. A aquest fet cal sumar que al territori català, tenir el PIA implica disposar ja del servei o prestació, mentre que hi ha altres territoris que tenen un temps d'espera addicional per accedir-hi.

Observant un període més ampli, el temps de resolució s'ha reduït a la meitat des de l’agost de 2021, quan era de 613 dies, fins als 295 dies de finals de 2022, una reducció molt més acusada que la mitjana espanyola, de 471 a 344 dies.

Pel que fa a les resolucions de grau, el 93,15% de les sol·licituds estan resoltes, en la línia de la mitjana de l’Estat espanyol, que està en el 93,35% de les sol·licituds.

Segons dades a desembre de l’any passat, Catalunya és el segon territori pel que fa al nombre de sol·licituds de dependència registrades (la primera és Andalusia). A finals de 2022 consten 354.754 sol·licituds de grau de dependència a Catalunya, que suposen el 17,9% del total de sol·licituds registrades a l’estat espanyol, mentre que la població catalana representa el 16,4% del total. Les persones que sol·liciten tenir reconegut un grau de dependència representen el 4,57% de la població de Catalunya, una dada que està percentualment per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol, on les persones que ho demanen són el 4,18% de la població.

En relació a les persones valorades i amb grau de dependència (amb dret a prestació), Catalunya és la segona CCAA en nombre de persones valorades i amb dret a prestació (un total de 257.644 persones). Així, tenen grau el 77,97% de les persones valorades de Catalunya, prop de la mitjana de l’estat espanyol (del 80,58%).

En prestacions i serveis, Catalunya lidera en valor absolut de nombre de persones en atenció residencial, 38.512 persones, el 17% del total de les prestacions (a nivell percentual és el segon territori, i per davant només hi ha Cantàbria amb el 18,46%).

La ràtio de prestacions per persona amb resolució de PIA, si tenim en compte la teleassistència, a Catalunya és de l’1,2, per sota de la mitjana espanyola, que és d’1,31. Ara bé, si excloem la teleassistència domiciliària com a prestació, la ràtio mitjana de l’Estat espanyol passa a ser d’1,05 i la de Catalunya en aquest cas és d’1,08.

undefined
undefined
undefined
undefined