Moment de la signatura.

Actualitzat el conveni que regula la recollida de piles i acumuladors als ens locals de Catalunya per adaptar-lo a les demandes i reptes del sector

query_builder   2 febrer 2023 18:03

event_note Nota de premsa

Actualitzat el conveni que regula la recollida de piles i acumuladors als ens locals de Catalunya per adaptar-lo a les demandes i reptes del sector

  1. Signat el nou acord entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de residus de piles i d’acumuladors


Els signants del conveni.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire i Soler, amb una representació dels SCRAP de piles i acumuladors.
{"name":"2023/02/02/17/57/f81f6ab1-b96c-4f4d-bf39-d523f7865aef.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"101387"}

El nou conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de piles i acumuladors (RPA) ja és una realitat. Ja s’ha signat l’acord que ha de regir la recollida rels residus de piles i d’acumuladors generats al territori català durant els pròxims quatre anys. Un conveni que estableix com a àmbit d'aplicació els residus de piles i acumuladors (RPA) portàtils i domèstics i les condicions de recollida i emmagatzemament a les instal·lacions municipals.

A Catalunya, per a la recollida d’aquests residus operen quatre SCRAP: European Recycling Platform, Fundación Ecopilas, Unión de Indústrias de la Batería (UNIBAT) i AsociaciónEcolec, amb diferents quotes de mercat segons el volum de residus de piles i d’acumuladors que posen al mercat els productors que els formen. A aquest conveni, de la mateixa manera que en els anteriors, s’adhereixen els ens locals que recullen piles a les seves instal·lacions. És per això que, durant tota la negociació, els representants dels ens locals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Associació Catalana de Municipis han participat en el debat i discussió del text.

Compensació dels costos

A partir d’aquest any 2023, s’esdevenen alguns canvis pel que fa als imports fixos anuals que les entitats locals adherides al conveni reben per la seva gestió i en funció del volum de residus de piles i acumuladors gestionats. Els sistemes de responsabilitat ampliada del productor els abonaran l'import corresponent en funció de la modalitat d'adhesió al conveni marc elegida.

Si escullen la primera modalitat, les entitats locals adherides rebran la compensació pels costos derivats de la contenerització, recollida, transport des dels punts de recollida selectiva fins al punt de recollida municipal i també per l’emmagatzematge temporal en aquest últim, per un import de 575,49 euros per tona (€/t), amb el compromís d’augmentar-la en els pròxims quatre anys, fins als 595,27 €/t. Quan l’entitat local estigui adherida a la segona modalitat, únicament es compromet a rebre i emmagatzemar temporalment els residus de piles i acumuladors portàtils que siguin lliurats en els seus punts de recollida municipal i rebrà la compensació econòmica pel cost assumit per l'ús de les instal·lacions municipals destinades a l'emmagatzematge temporal dels residus de piles i acumuladors. Aquesta compensació serà de 105,70 €/t fins als 109,33 €/t.

Garantir una correcta gestió

El nou conveni marc de col·laboració busca garantir el compliment del previst en el Reials Decrets referits a la gestió dels RPA posats al mercat pels productors adherits als SRAP, i en els objectius ecològics de recollida establerts. Alhora, també s’hi regula la col·laboració de les entitats locals amb els SRAP de piles i acumuladors per tal d’establir els mecanismes d'adhesió al nou conveni.

Un dels objectius estratègics d’aquest nou conveni és el de promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva dels RPA portàtils amb criteris d'acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat ambiental i econòmica i, alhora, establir els mecanismes per garantir la recollida i la correcta gestió d’aquests residus. El conveni també estipula el compromís de les parts en la realització de campanyes de conscienciació social tendents a sensibilitzar la població amb vista a facilitar l'assoliment dels objectius ecològics de recollida que es pretenen.

4  

Imatges

Foto 2

Foto 2 194167

Foto 3

Foto 3 74628

Foto 4

Foto 4 65133

Foto 1

Foto 1 101387

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined