Serveis Mínims

Serveis mínims davant la convocatòria de vaga general

query_builder   28 setembre 2010 15:01

event_note Nota de premsa

Serveis mínims davant la convocatòria de vaga general

El Departament de Treball ha informat avui al Govern sobre l'ordre de serveis mínims, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, davant de la convocatòria de vaga general feta pels sindicats per demà dimecres, 29 de setembre, per tal de garantir els serveis essencials per a les persones i l'exercici legítim del dret de vaga.

El Departament de Treball com autoritat laboral en la matèria es va reunir-abans de dictar l'ordre de serveis mínims- amb tots els sindicats convocants de la vaga i amb les associacions empresarials més representatives de Catalunya per escoltar les seves propostes.

Un cop escoltades totes les parts, el Departament de Treball va fixar els serveis mínims que s'han de prestar el dia de la vaga general en l'àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquests serveis mínims ponderen el legítim dret de vaga amb altres drets vitals i necessitats bàsiques dels ciutadans com, per exemple, la salut, els serveis d'emergències o la seguretat.

A l'Ordre s'han tingut en compte els acords de serveis mínims en fred signats entre les associacions sindicals i empresarials més representatives en sectors com la sanitat, el transport de mercaderies i en les empreses de transport de viatgers TMB (metro i autobusos) i FGC durant els anys 2005 i 2006.

En aquest sentit, Catalunya ha estat pionera en promoure acords de serveis mínims en fred (s'anomenen en fred perquè són acordats entre les parts en períodes on no hi ha una convocatòria imminent de vaga), els quals es van acordar entre les parts establint uns criteris marc que serveixen per fixar el contingut dels serveis mínims davant la convocatòria d'una vaga.
Un cop dictats els serveis mínims per part de l'autoritat laboral correspondrà a les empreses - després d'escoltar els representants dels treballadors- designar el personal per garantir la prestació normal dels serveis mínims.
A continuació us detallem els serveis mínims dictats per alguns dels sectors que són competència de la Generalitat de Catalunya i que tenen més incidència per a la població.

Assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:
Es garanteix el funcionament normal a:

• Serveis d'urgències.
• Unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d'urgència vital).
• Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia en situacions urgents.
• Atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d'infermeria i hotelera.
• Neteja de les àrees d'alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d'infecciosos i d'immunodeprimits, laboratori d'urgències, cuines...).
• Transport sanitari per atendre les urgències.
• Coordinació d'urgències i sistemes d'emergències.

Transport de viatgers urbà i interurbà:


• En el cas dels Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) -metro i autobusos-, els Ferrocarrils de la Generalitat, el TRAM i les empreses que presten els serveis de transport de viatgers per carretera circularan un 25% dels trens i dels autobusos durant les hores punta. (Des de les 06.30 hores fins les 09.30 hores del matí i des de les 17 hores i fins les 20 hores de la tarda).
• En el cas del servei de Rodalies de Catalunya operat per Renfe circularan un 25% dels trens en les hores punta (Des de les 06.30 hores i fins les 09.30 hores del matí i des de les 17 hores fins les 20.00 hores de la tarda).
• El servei de llançadora de les terminals de l'aeroport funcionarà al 50% durant tota la jornada.


Transport de mercaderies per carretera:

• Els serveis mínims garanteixen els subministraments sanitaris i el transport dels productes peribles que per les seves característiques no es puguin conservar durant més de 24 hores.


Centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d'infants:

• Centres d'ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys): Una persona de l'equip directiu i un docent per cada 6 aules.
• Llars d'infants (0 a 3 anys): Una persona de l'equip directiu i el 25% de la plantilla.


Centres d'atenció i gestió de trucades d'urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d'aigüa i gas, d'informació de trànsit:

• El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.

Subministrament d'energia elèctrica, de gas, d'abastament d'aigua potable, d'evacuació, de tractament d'aigües residuals i enllumenat públic:

• Funcionament normal de les instal.lacions i reparació de les avaries urgents


Empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials:

• El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.
• Ajuda a domicili: s'han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
• Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
• Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
• El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
• Centres d'atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
• Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
• Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

Administració de la Generalitat de Catalunya:
Serveis comuns a tots els centres de treball:

• Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball
• Serveis de registre de documents (o bé Oficines d'Atenció Ciutadana), serveis de control d'accés i serveis de telefonia:
• Si el centre té fins a 100 treballadors: 3 persones
• Si el centre té més de 100 treballadors: 4 persones
• Serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers: una persona per servei afectat.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined