Imatge gràfica del simulador del pressupost

El Simulador del pressupost, una nova aplicació per apropar el procés d'elaboració dels comptes públics a la ciutadania

query_builder   5 abril 2023 11:00

event_note Nota de premsa

El Simulador del pressupost, una nova aplicació per apropar el procés d'elaboració dels comptes públics a la ciutadania

  1. Permet modificar impostos i assignar més o menys recursos a cada programa de despesa, segons les prioritats i els objectius que es vulguin assolir


Simulador del pressupost{"name":"2023/04/05/10/50/4bb12dd2-0844-458d-8382-fbdc3eb65c39.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":2188395}

El 10 de març passat es van aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023. L’elaboració dels comptes públics és una tasca complexa en què s’han d’equilibrar els ingressos disponibles i les despeses necessàries per garantir la prestació de serveis i assolir els objectius estratègics del Govern. Cal fer-ho, a més, ajustant-se als objectius de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Amb l’objectiu que la ciutadania conegui millor el procés d’elaboració dels pressupostos, el Departament d’Economia i Hisenda ha posat en marxa el Simulador del pressupost de la Generalitat. Aquesta aplicació pren com a referència els imports aprovats en els pressupostos del 2023 i, així, permet que els usuaris modifiquin ingressos i despeses per dissenyar el seu “pressupost ideal”.

La finalitat del simulador és doble: d’una banda, permet que la ciutadania es familiaritzi amb el procediment d’elaboració dels pressupostos, les seves limitacions i l’impacte econòmic de la presa de decisions; i, d’una altra, explica els conceptes més rellevants del pressupost, per mitjà de definicions i de l’accés als materials divulgatius elaborats pel Departament d’Economia i Hisenda.

Els simulador s’estructura en tres blocs: ingressos, límits i despeses.

  1. Ingressos. En aquest bloc, la persona usuària pot actuar sobre els ingressos pressupostaris, però ha de tenir en compte que la Generalitat no té capacitat normativa per influir sobre els principals impostos (com ara l’IVA o el tram estatal de l’IRPF), ni tampoc pot modificar les transferències que li arriben de l’Estat i de la UE. Sí que pot, en canvi, apujar o abaixar els tributs propis i cedits a la Generalitat.
  2. Límits. La persona usuària comprovarà com les regles fiscals que afecten el dèficit autoritzat, la capacitat d’endeutament i el creixement de la despesa limiten els seus recursos disponibles i, per tant, la seva capacitat de despesa. En aquest apartat pot prendre decisions sobre la composició global de la despesa, i pot triar la distribució dels recursos entre les despeses corrents i les de capital (inversions).
  3. Despeses. El simulador permet revisar a l’alça o a la baixa la dotació d’un centenar de programes de despesa, que van des de l’atenció primària de salut a la protecció del patrimoni cultural, la formació del personal, el suport a les famílies o el transport públic de viatgers. En aquest bloc, les despeses es divideixen en despeses corrents (les necessàries per a la prestació ordinària de serveis) i les despeses de capital (inversions).
Simulador del pressupost{"name":"2023/04/05/11/00/70e885cc-f85e-446e-8f72-8ad0567499f8.jpg","author":"Deoartament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":823926}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 93326

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined