Jaume Puy Llorens, rector de la Universitat de Lleida (UdL)

Nascut a Valls de Torroella (Bages) l’any 1956

Jaume Puy Llorens és Doctor en Química per la Universitat de Barcelona (UB), catedràtic de Química a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA), responsable del Servei d'Anàlisi Elemental de la Universitat de Lleida (UdL) des de 2006, i ha contribuït a donar servei a grups de recerca i empreses de l'entorn. Des del 22 de maig de 2019 és rector de la Universitat de Lleida.

Ha participat en la docència d’assignatures dels diferents cicles de les titulacions impartides a l'ETSEA i ha estat coordinador de diferents programes de doctorat. Pel que fa a recerca bàsica, ha treballat en problemes de Química Ambiental relacionats amb la biodisponibilitat de nutrients i contaminants. En aquest àmbit ha coordinat o participat en 12 projectes estatals i 5 de la Unió Europea.

Ha treballat també en recerca més aplicada relacionada amb l'entorn agroalimentari. Les principals contribucions se centren en la implantació de xarxes d’equips d’espectroscòpia NIR i de tècniques d’anàlisi multivariantper a l'anàlisi de la qualitat de productes agroalimentaris. Ha estat responsable de diferents contractes amb empreses, projectes del CDTI i d'un projecte de desenvolupament industrial PETRI i del Servei d'Anàlisi Elemental i Espectroscòpia NIR de la Universitat de Lleida des de 2006.

Aquestes activitats les ha portat a terme en el marc del Grup de Fisicoquímica Ambiental de la UdL reconegut com a grup consolidat des del 1995 i del que n’ha estat el coordinador. Ha col·laborat amb diferents agències nacionals i internacionals d’avaluació, amb comitès editorials de diferents revistes per a l’avaluació de manuscrits, comitès assessors i xarxes de recerca i ha organitzat diferents congressos entre els quals destaca l’IAP2016 organitzat a Lleida.

Ha publicat més de 130 articles i té 6 sexennis de recerca avaluats positivament. I pel que fa a gestió, ha estat sotsdirector de l’ETSEA (89-91 i 94-96), secretari (93-94) i director (2004-2010) del Departament de Química, i vicerector de Recerca de la Universitat de Lleida (2011-2019).