1. L’import servirà per finançar la construcció i substitució de 30 ascensors i l’habilitació de 3 rampes d’accés en 9 edificis
  2. Aquestes actuacions, finançades per la UE, s’inclouen en un projecte més ambiciós del Departament de Justícia, Drets i Memòria per millorar l’accessibilitat als equipaments, amb una consignació de 6,5 milions d’euros

El Govern ha aprovat avui una transferència de crèdits de 2,1 milions d’euros a favor del Departament de Justícia, Drets i Memòria per millorar l’accessibilitat en els equipaments de Justícia, concretament en la modernització i provisió d’ascensors als òrgans judicials. Aquests diners, provinents del fons europeu Next Generation, serviran, d’una banda, per recuperar la inversió en actuacions ja realitzades –per un valor de 0,5 milions d’euros– i, de l’altra, per realitzar-ne de noves, per un import d’1,6 milions d’euros i que estaran finalitzades el desembre de 2023.

Actuacions en curs o pendents d’executar: 22 ascensors i tres rampes en 5 equipaments

El gruix del total (1,6 milions d’euros) es destinarà a actuacions que actualment estan en fase d’execució o pendents d’executar, i respondran bàsicament a les necessitats en els edificis judicials de les capitals de Barcelona, Tarragona i Lleida.

En concret, al Palau de la Justícia de Barcelona, es destinaran 546.000 euros per a la substitució de cinc ascensors i la construcció de dos nous ascensors i de dues rampes.

Al Palau de la Justícia de Tarragona, la inversió sumarà 429.000 euros, que permetrà substituir cinc dels ascensors existents, instal·lar-hi una plataforma elevadora i construir-hi una rampa exterior.

A Lleida, a l’edifici del Canyeret, l’import serà de 382.000 i es destinarà a substituir sis ascensors. Aquestes actuacions estaran acabades a finals d’aquest any 2023.

També es millorarà l’accessibilitat als equipaments judicials de Puigcerdà, on es construiran dos nous ascensors per un import de 127.000 euros, i la Seu d’Urgell, on s’invertiran 48.000 euros en la substitució d’un ascensor. Aquestes actuacions també estaran acabades a finals d’aquest 2023.

Actuacions finalitzades el 2022: 8 ascensors en 4 equipaments

Pel que fa a les actuacions finalitzades el 2022, 173.000 euros serviran per cobrir les despeses de substitució de dos ascensors als jutjats de Badalona; 35.000 euros per a la construcció del nou ascensor al partit judicial de Vic; la substitució dels quatre

ascensors, amb un import de 311.000 euros, a l’edifici judicial de Ramon Folch de Girona i 40.000 euros per al nou ascensor a la presó de Brians 1. En total, per tant, es cobriran despeses ja executades per un import de 0,5 milions d’euros.

Un projecte més ambiciós: 6,5 MEUR fins al 2025

El Departament de Justícia, Drets i Memòria, no obstant això, ja va iniciar l’any 2015 un procés d’anàlisi de les condicions d’accessibilitat als diferents edificis judicials, centres penitenciaris i de justícia juvenil per elaborar un projecte de millora als equipaments. En concret, aquest projecte preveu una inversió total de 6,5 milions per a 70 ascensors en diferents equipaments en el període 2019-2025. Amb la transferència de 2 milions d’euros aprovada avui, la inversió amb fons del Departament serà de 4,5 milions.