imatge decorativa AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Maig 2023

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al maig en relació amb l'any anterior, excepte a l'Alta Ribagorça, Osona, el Priorat i la Ribera d'Ebre

query_builder   12 juny 2023 10:32

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Maig 2023

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al maig en relació amb l'any anterior, excepte a l'Alta Ribagorça, Osona, el Priorat i la Ribera d'Ebre

Els resultats es publiquen amb la divisió comarcal que estableix la Llei de creació del Lluçanès

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% al mes de maig respecte a l’any anterior i se situa en 3.531.990 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Baix Penedès (3,8%) encapçala les comarques amb un augment interanual més elevat, seguida pel Segrià (3,4%), el Barcelonès (3,2%), el Tarragonès (3,2%) i la Selva (3,1%). A l’altre extrem, el nombre d’afiliats ha disminuït a l’Alta Ribagorça (-2,1%), Osona (-1,4%), el Priorat (-0,3%) i la Ribera d’Ebre (‑0,1%).

Aquesta és la primera estadística de la qual l’Idescat ofereix resultats amb la divisió comarcal que estableix la recent aprovada Llei 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès. Cal tenir en compte que les variacions de les comarques del Bages i Osona estan afectades per aquest canvi territorial, ja que els resultats dels períodes anteriors s’ofereixen amb la divisió territorial anterior (41 comarques i Aran).

Mapa. Afiliats per comarques. Maig 2023{"name":"2023/06/12/10/29/96ab4579-12ca-48f6-9007-9f32a563023c.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":511954}


Afiliats, per sexe

Al maig i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 50.065 i el d’homes en 46.005, fet que suposen augments interanuals del 3,1% i 2,5%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu, excepte a l’Alta Ribagorça (-1,4%), Osona (-0,8%, afectada per la creació del Lluçanès) i la Terra Alta (-0,3%); l’augment més elevat és el 4,2% del Solsonès. En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 5 comarques i l’augment més elevat és al Baix Penedès (3,6%).

Afiliats, per grups d'edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït lleugerament (-0,1%). Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 17,2% del total dels afiliats) han augmentat un 5,9%, per sobre de la resta de grups. El col·lectiu més jove ha augmentat a tot el territori i les variacions més elevades han estat al Pallars Sobirà (10,8%) i al Segrià (7,1%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,1% a Catalunya al mes de maig, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i ho han fet a la majoria de comarques. Aquest grup d’edat només ha augmentat el nombre d’afiliats a 7 comarques, encapçalades pel Barcelonès (1,5%); en canvi, la disminució més accentuada ha estat a l’Alta Ribagorça (‑8,1%).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,9%) i a totes les comarques, excepte al Pallars Jussà (-1,1%), la Terra Alta (-0,8%) i Osona (-0,4%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i només disminueixen lleugerament a Osona (-0,7%), on cal tenir present que està afectada per la recent creació del del Lluçanès. Les comarques on més augmenten aquest últim grup d’afiliats són el Baix Penedès (9,7%) i el Garraf (7,5%).

Afiliats, per nacionalitat

Al maig, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten un 10,0% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, encapçalades pel Berguedà (13,6%), el Pallars Sobirà (12,7%) i la Cerdanya (12,0%). En canvi, l’augment d’afiliats de nacionalitat espanyola ha estat menys intens al conjunt de Catalunya (1,4%) i ha disminuït a 11 comarques i a Aran. Els augments més elevats han estat al Baix Penedès (2,9%) i al Tarragonès (2,3%).

Afiliacions, per sector d'activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 78,9% de les afiliacions, ha augmentat en 85.270 afiliacions al maig respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 3,0%. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a Osona (-1,8%, afectada per la creació de la nova comarca del Lluçanès), l’Alta Ribagorça (‑1,5%) i el Priorat (‑0,2%). En nombres absoluts on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (29.700), el Vallès Occidental (8.190) i el Baix Llobregat (7.625); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de la Terra Alta (4,1%) i el Baix Penedès (3,9%).

El sector industrial ha augmentat un 1,4% el nombre d’afiliacions al maig en relació amb un any enrere (6.680 afiliacions). En nombres absoluts, també han augmentat les afiliacions a 33 comarques i a Aran, encapçalades pel Vallès Occidental (875) i el Vallès Oriental (620).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 3,1% interanual, cosa que representa 6.795 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat a 31 comarques i a Aran. En nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.240), mentre que en nombres relatius ho és el del Baix Penedès (7,2%).

Les afiliacions a l’agricultura han augmentat un 4,0%, la xifra més elevada de tots els sectors en nombres relatius, que representa 2.355 afiliacions més que un any enrere. La variació més elevada en nombre absoluts ha estat al Segrià, amb 970 afiliacions més que al maig del 2022.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de maig, el 19,4% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,6%, més del doble que la dels homes (12,4%). La Cerdanya (23,0%) i el Solsonès (22,5%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,8%), seguida de la Selva (15,5%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,3%, 7 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (19,6%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (9,1%) i de l’Alt Empordà (9,3%), que tenen els graus més baixos.

Els afiliats i l’afiliació a la Seguretat Social dels residents al Lluçanès

Al Lluçanès hi ha 2.850 persones afiliades a la Seguretat Social, a 31 de maig. D’aquestes, el 55,4% són homes i el 44,6% són dones, valors que mostren una major presència d’homes que al conjunt de Catalunya, on els percentatges són del 52,9% i del 47,1%, respectivament.

Per edats, el Lluçanès destaca per ser la comarca catalana amb la proporció més elevada d’afiliats de 55 anys o més, un 26,3% enfront del 19,4% del conjunt de Catalunya. I, per nacionalitat, aquesta comarca també destaca, ja que té el percentatge més baix d’afiliats de nacionalitat estrangera, un 7,2%, enfront del 17,3% del conjunt de Catalunya.

En relació amb les afiliacions, n’hi ha 3.000 de registrades, ja que cada afiliat pot tenir més d’una afiliació a la Seguretat Social; s’observa una presència més elevada d’afiliats al sector industrial (24,7%) que el que hi ha al conjunt de Catalunya (13,4%); per contra, les afiliacions al sector serveis (59,3%) són força inferiors als del total català (78,9%). D’altra banda, el 17,5% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són a temps parcial, proporció gairebé dos punts percentuals inferior a la mitjana catalana (19,4%), mentre que el grau de temporalitat (12,2%) és pràcticament igual al del total de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 274342

undefined
undefined
undefined
undefined