ICF

El Govern aprova els comptes anuals de l'Institut Català de Finances per a l'exercici 2022

query_builder   20 juny 2023 15:36

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els comptes anuals de l'Institut Català de Finances per a l'exercici 2022

  1. L’ICF ha finançat 470 empreses per un import de 478,7 milions d’euros
  2. El 92,5% dels beneficiaris de les diferents línies de crèdits i avals han estat microempreses, autònoms i pimes

El Govern ha donat llum verda als comptes anuals de l’Institut Català de Finances (ICF) corresponents a l’exercici 2022, en el qual l’entitat financera pública de Catalunya ha proporcionat finançament a un total de 470 empreses, amb un import total de 478,7 milions d’euros. El 40% de la nova activitat en préstecs i avals s’ha destinat a finalitats ASG (Ambientals, Socials i de Governança), amb 152 milions d’euros per a projectes que impulsen la transició verda i 38 milions d’euros per a iniciatives que promouen l’habitatge social. A més, en l’àmbit del capital de risc, l’ICF ha invertit 52,1 milions d’euros en fons gestionats per tercers i 15,7 milions d’euros a inversions directes en empreses i startups.

Després de dos anys en què l’activitat de l’ICF ha estat més intensa amb l’objectiu de mitigar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, el 2022 l’entitat ja ha registrat un volum alineat amb el dels anys prepandèmia. En aquest sentit, i com és habitual en exercicis anteriors i en consideració al pes de les petites i mitjanes empreses (pimes) en l’estructura productiva de Catalunya, el 92,5% de les empreses finançades per l’ICF són microempreses, autònoms i pimes. Pel que fa a les reestructuracions de crèdit, s'han fet operacions per un valor total de 116,7 milions d’euros.

Segons la distribució territorial, Barcelona i la seva àrea d’influència continuen concentrant la major part del finançament, amb un 62,5%, seguida de Girona (11,7%) i Lleida (8%).

En l’àmbit del capital de risc, el 48% de l'import formalitzat s’ha destinat a fons de creixement per a projectes d’expansió de pimes, el 27% a fons del sector digital i tecnològic, el 19% a un projecte de transició energètica i, el 6% restant s’ha compromès en un fons del sector de les ciències de la salut.

Indicadors financers

Finalment, respecte als principals indicadors financers, el Grup ICF ha tancat l’exercici 2022 amb un balanç estable, sòlid i equilibrat, que finança més de 4.500 empreses per un total de 2.394 milions d’euros. El resultat net de l’exercici ha estat de 27,4 milions d’euros, destacant la millora del marge d’interessos per l’evolució de l’euríbor i la tendència a l’alça dels dividends rebuts de les inversions en capital de risc. Tanmateix, tot i el bon comportament de la morositat, s’ha realitzat un esforç en la constitució de provisions, amb una gestió prudent de la cartera en el context econòmic actual.

undefined
undefined
undefined
undefined