1. L’acte de constitució dels consells sectorials, amb la implicació de més de 300 persones, suposa el tret de sortida a la participació activa dels actors clau del teixit productiu i formatiu en la prospecció de necessitats formatives i l’actualització permanent de les qualificacions professionals

Avui ha tingut lloc la constitució dels 10 consells sectorials del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que involucra de forma significativa el teixit productiu i formatiu en la detecció de les necessitats del mercat de treball i l’adequació de l’oferta formativa.

En la constitució dels 10 consells sectorials, impulsada pel Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, hi ha participat el president del Consell i l’Agència FPCAT, Fabian Mohedano, que l’ha qualificat de “mobilització de coneixement i actors sense predecents”. També ha destactat que “amb la constitució dels consells sectorials es dona per complerta la governança del Sistema prevista en la Llei 10/2015”.

Els consells sectorials estan formats per diferents persones representants de les següents organitzacions: CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball Nacional, PIMEC, Consell General de Cambres de Catalunya, així com l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, centres de formació professional inicial de titularitat pública i privada, i centres de formació professional inicial de titularitat pública i privada. Així mateix, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya també tenen representació en cadascun dels sectors en què tenen competències.

La constitució dels 10 consells sectorials culmina la implementació dels Sectors FPCAT que la Comissió Rectora del Sistema FPCAT va aprovar el 29 de juliol de 2022, d’acord amb la proposta validada pel Consell de Relacions Laborals. Aquests 10 sectors són l’agroalimentari, el manufacturer, el químic, de la indústria del metall i la mobilitat, de la construcció, de la salut i l’atenció a les persones, de l’oci i el benestar, de l’energia i la sostenibilitat, de la transformació digital i dels serveis a les empreses. Cadascun d’aquests sectors aglutina les 26 famílies professionals existents.

A l’acte també s’han exposat les funcions dels consells sectorials, que, tal com indica la Llei 10/2015, del 19 de juny, de qualificació i formació professionals, hauran d’emetre informes i elevar-los al Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya respecte a les matèries següents dels sectors respectius:

a)Qualificacions, perfils professionals i acreditació de competències professionals.

  1. b)Participació de les empreses en la formació dual.
  2. c)Necessitats de formació i qualificació professionals.
  3. d)Necessitats d’avaluació de competències professionals.

En la constitució dels consells sectorials s’ha aprofitat per explicar la tasca que des de l’Agència FPCAT s’està desenvolupant amb el Servei de prospecció per tal de detectar les necessitats formatives, i en la qual els consells sectorials tenen un paper cabdal.

També s’ha explicat la metodologia de treball del Servei de prospecció, amb un centenar d’indicadors que permeten l’impuls de l’Informe General de Prospectiva 2023-2026, en el qual els consells sectorials tindran un paper important amb l’emissió d’informes entorn al seu sector sobre qualificacions, perfils professionals, valoració de les dades o conclusions i recomanacions.

La següent fita important dels consells sectorials està prevista per al pròxim 6 d’octubre, en què es farà una jornada de treball al World Trade Center de Barcelona en la qual participaran tots els actors membres integrants dels consells sectorials, i que servirà per determinar de manera sistemàtica la proposta d’Informe General de Prospectiva, s’hi faran aportacions i es validarà la proposta final.