El Govern destina 60 milions d¿euros a 18 projectes transformadors per al sistema de salut de Catalunya

El Govern destina 60 milions d'euros a 18 projectes transformadors per al sistema de salut de Catalunya

query_builder   4 juliol 2023 13:52

event_note Nota de premsa

El Govern destina 60 milions d'euros a 18 projectes transformadors per al sistema de salut de Catalunya

  1. Els projectes seleccionats incideixen en la qualitat i la seguretat assistencial
  2. El promotor principal és una entitat 100% pública del SISCAT i l’execució dels projectes acabarà el 31 de maig de 2026

El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), a realitzar despeses per gairebé 60 milions d’euros (59.992.882,88 euros) per desenvolupar divuit projectes transformadors per al sistema de salut de Catalunya.

D’aquests 18 projectes, 10 tenen una previsió d’un alt potencial transformador per al sistema i el promotor principal n’és una empresa pública. Els altres 8 són de caràcter catalitzador i pilotatges amb potencial transformador, en els quals el promotor és una empresa pública que es troba a l’empara d’una agrupació de proveïdors, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) o la Unió Catalana d’Hospitals (UCH). Aquests projectes s’executaran fins al 31 de maig de 2026, si bé poden finalitzar abans d’aquesta data.

La finalitat d’aquests projectes és impulsar la transformació i catalització d’iniciatives en estat més incipient, però ja validades sistèmicament en el marc del SISCAT, mitjançant la potenciació de la innovació.

Els projectes transformadors s’han seleccionat valorant molt especialment la seva incidència en la qualitat i seguretat assistencial per tal d’encaminar el sistema de Salut de Catalunya cap a un sistema d’alta qualitat assistencial. S’han prioritzat segons el criteri d’àmbits de la qualitat tan rellevants com l’efectivitat clínica, l’apoderament i l’experiència del pacient, l’accessibilitat, l’adherència al tractament o les cures i l’equitat.

Un altre factor que s’ha tingut en compte ha estat l’alineament amb el model ja existent o amb les prioritats de caràcter assistencial pe al sistema sanitari, per la seva capacitat de catalització o transformació, respectivament. En són alguns exemples, el model organitzatiu d’hospitalització a domicili, la futura Agència d’atenció integrada social i sanitària, la integració sanitària per una atenció centrada en el pacient, ser pioners en estratègies alta complexitat, etc. Un altre criteri considerat ha estat que l’entitat executora fos 100% pública del SISCAT.

Els projectes desenvoluparan, entre d’altres, solucions tecnològiques basades en els sistemes d’informació; la millora de la coordinació i contínuum assistencial amb integració de l’atenció sanitària i social, incloent-hi l’atenció domiciliària; instruments per mesurar l'experiència del pacient basada en la informació que proporciona i en les experiències que informa, així com potenciar la formació a professionals i pacients.

Tots els projectes s’adheriran a un retiment de comptes i seran avaluats en termes de resultats analitzant el seu potencial d’escalabilitat per tal que els òrgans directius del Departament de Salut prenguin les decisions que s’estimin oportunes en clau de Sistema.

El finançament d’aquests projectes s’efectuarà amb fons de rescabalament de tipus FANF (Fons Afectats No Finalistes) i podent ser executores les entitats de titularitat pública del SISCAT amb una taxa de finançament del 100%.

Els 18 projectes seleccionats són:

1. Programa de monitoratge remot, RVA i gestió farmacològica en l’atenció integral delpacient complex de la gerència ICS Metro Nord (SESHAT)

Executor: Institut Català de la Salut – Àmbit Metropolitana Nord

2.Noves capacitats i Transformació Digital en l'atenció integrada a pacients amb patologies complexes (DAIPO)

Executor: Institut Català de la Salut – Àmbit Metropolitana Sud

3.Care4woman (CuraXDONES)

Executor: Institut Català de la Salut

4.Atenció domiciliària 4.0

Executor: Corporació Sanitària Parc Taulí

5.E-Salut Mental Catalunya

Executor: Corporació Sanitària Parc Taulí

6.Nou model integrat d'abordatge a les necessitats d'atenció urgent a la població anciana o fràgil

Executor: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

7.Atenció Domiciliària Integrada Covid-19 (ADMIT COVID-19)

Executor: Parc Sanitari Pere Virgili

8.HUB d'Innovació social i sanitària post Covid-19

Executor: Consorci Sanitari de Terrassa

9.Implantació d’un protocol d’innovació assistencial pel maneig de disfàgia orofaríngia: cribratge sistemàtic i protocol·lització del tractament compensatori

Executor: Consorci Sanitari del Maresme

10.3D Adopt

Executor: Corporació Sanitària Parc Taulí

11.Banc de Microbiota de Catalunya

Executor: Hospital Clínic de Catalunya

12.Abordatge integral dels problemes de salut relacionats amb els medicaments (PSM): Codi Medicament

Executor: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

13.PIONEER: Projecte Innovador OrienNtat a dissEnyar l’atEnció socIosanitària del futuR

Executor: Parc Sanitari Pere Virgili

14.Gestió del pacient a l’hospital: Sistemes de Suport a la Decisió federats (fDSS) per al maneig de pacients adults amb insuficiència cardíaca (IC) i pediàtrics amb bronquiolitis

Executor: Hospital del Mar

15.Projecte demostratiu d’un sistema d’integració assistencial efectiva amb suport per l’elecció i gestió dels recursos

Executor: Consorci Hospitalari de Vic

16.Projecte demostratiu d’hospitalització a domicili (HD) evolucionat als nous temps

Executor: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf

17.Projecte demostratiu de disseny, implementació i avaluació del model d’atenció pal·liativa per als pacients amb malaltia crònica avançada en l’àmbit dels centres hospitalaris

Executor: Consorci Sanitari Parc Taulí

18.Projecte demostratiu de model proactiu de gestió de cures: Model organitzatiu i nous rols al servei de les necessitats del pacient

Executor: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

undefined
undefined
undefined
undefined