Els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) van atendre l’any passat 46.981 infants, un 6% més que el 2021; el nombre d’infants atesos s’ha multiplicat per quatre des del 2002

Tot i que la demanda d’aquest servei no para de créixer, l’abril de 2023 s’aconsegueix trencar la tendència i començar a baixar el nombre d’infants en llista d’espera

Aquest any es reforça el servei encara més per augmentar les hores d’atenció de manera significativa i millorar-ne la qualitat

Un infant dibuixant{"name":"2023/07/07/12/28/8997500e-95db-471a-a66f-208041c95918.jpeg","author":"Arxiu","type":"0","location":"0","weight":138366}

Els infants que requereixen d’atenció precoç són una prioritat per al Departament de Drets Socials. Així ho demostren les dades dels centres de desenvolupament infanti i atenció precoç (CDIAP), les polítiques impulsades pel departament i l’increment de pressupost que s’ha aplicat a aquest àmbit.

Amb la finalitat de prestar un servei universal i de qualitat, l’any 2022 s’han incrementat els recursos destinats als CDIAPs fins arribar a 1.318.574 hores de servei amb un import total executat de 46.033.329 euros. La previsió pressupostària per al 2023 és de 59.801.503, és a dir, un 30% més.

Aquesta xifra representa una fita històrica. Es podrà augmentar de manera significativa el nombre d’hores d’atenció per poder millorar la qualitat del servei i donar resposta a la demanda existent. L’objectiu és continuar dotant els CDIAP de Catalunya perquè puguin continuar actuant com a centres de referència per als infants i les seves famílies. Eldepartament també s’ha proposat millorar l’equitat territorial en l’accés a aquests serveis.

Les dades de l’atenció precoç

El 2022 es van atendre 46.981 infants als 97 centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) que hi ha a Catalunya. El nombre d’infants atesos ha augmentat un 6,2% respecte de l’any anterior (44.248). En 20 anys, s’ha passat d’atendre 11.454 infants (2002) a atendre’n 46.981 (2022).

Del total de 2022, 16.237 van ser nenes (34,56%) i 30.744 nens (65,44%).

Per demarcacions, es van atendre 34.094 infants a Barcelona, 5.090 a Girona, 3.891 a Tarragona, 2.865 a Lleida i 1.041 a les Terres de l’Ebre.

Pel que fa als diagnòstics principals, les dades apunten el següent:

·Trastorns del llenguatge (19,4%)

  1. Trastorns de relació i comunicació (17,9%). Gairebé la meitat (49,49%) dels infants amb aquest tipus de trastorn tenen un diagnòstic d’autisme.
  2. Trastorns de desenvolupament motor (10,7%)

Quant a les especialitats dels 1.406 professionals que han prestat serveis als 97 CDIAP,

·38% de les hores són de psicologia

  1. 23% d’hores de logopèdia
  2. 14% d’hores de fisioteràpia

L’any 2022 ha estat un any d’impuls del servei d’atenció precoç, no només per l’increment de recursos, sinó també perquè s’han pres una sèrie de mesures de coordinació, que també han servit per millorar l’eficàcia del servei, com visitar tots els centres i prendre nota de les seves necessitats i millorar la coordinació entre atenció precoç, atenció primària i salut mental.

Tot plegat ha permès trencar la tendència quant a nombre d’infants en llistes d’espera aquest any.

Gràfic{"name":"2023/07/07/12/32/4dd25501-9739-4b52-a6d7-bd58e72b87bc.png","author":"DSO","type":"0","location":"0","weight":21326}

- Total d’infants en llista d’espera a 30 de juny: 3.491 infants.

- Mitjana de dies que porten en llista d’espera: 37,14 dies.


gen-23

febr-23

març-23

abr-23

maig-23

juny-23

Infants en espera

3.178

3.533

3.704

3.550

3.530

3.491

Tot i que la demanda d’atenció no para de créixer, juny és el tercer mes consecutiu en el qual s’ha invertit la tendència d’augment d’infants en la llista d’espera dels mesos anteriors. Concretament, l’increment del número d’infants en llista d’espera es va observar durant tot el procés d’adaptació dels CDIAP. El número d’infants en espera màxim es va recollir el passat mes de març, essent de 3.704 infants. Aquest últim mes s’han registrat 39 infants menys en espera en comparació amb el mes de maig.

Segueix l’actualitat del Departament a les xarxes:

Twitter @dsocialscat|Instagram @dsocialscat

Facebook @dsocialscat|Youtube Drets Socials