1. La variació mensual és positiva a 31 comarques

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 2,8% al mes de juny respecte a l’any anterior i se situa en 3.546.465 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Segrià (4,3%) encapçala les comarques amb un augment interanual més elevat, seguit pel Baix Penedès (3,6%), el Barcelonès (3,0%) i el Tarragonès (2,8%). A l’altre extrem, el nombre d’afiliats ha disminuït a l’Alta Ribagorça (‑0,8%), Osona (-1,4%, afectada per la creació del Lluçanès), el Priorat (-1,4%) i la Ribera d’Ebre (‑1,6%).

Mapa. Afiliats. Juny 2023{"name":"2023/07/12/09/23/845a2748-a2b0-4276-81f8-984cb4b6b1f8.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":511954}


En relació amb el mes de maig, el nombre d’afiliats ha augmentat al conjunt de Catalunya (0,4%) i també ho ha fet a 30 comarques i a Aran. Les variacions mensuals més elevades les han registrat a Aran (8,2%), l’Alta Ribagorça (7,2%) i el Baix Empordà (5,3%), mentre que el descens més elevat ha estat a la Ribera d’Ebre (‑2,3%), seguit del Priorat (‑0,9%) i el Baix Llobregat (-0,5%). Pel que fa a la nova comarca del Lluçanès[1], el nombre d’afiliats al juny és de 2.865, xifra que suposa un augment del 0,5% en relació amb el mes anterior.

Afiliats, per sexe

Al juny respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 50.515 i el d’homes en 44.910, fet que suposen augments interanuals del 3,1% i 2,4%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu, excepte a la Ribera d’Ebre i (-0,3%) i Osona (-0,8%, afectada per la creació del Lluçanès); l’augment més elevat és el 4,7% del Segrià. En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 4 comarques i l’augment més elevat també és al Segrià (3,9%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït lleugerament (-0,2%). Els afiliats menors de 30 anys han augmentat un 5,7%, amb un increment similar als majors de 55 anys o més (5,5%). El col·lectiu més jove ha augmentat a tot el territori (excepte al Priorat) i la variació més elevada ha estat al Segrià (10,5%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 0,2% a Catalunya al mes de juny, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i ho han fet a la majoria de comarques. La disminució més accentuada ha estat a l’Alta Ribagorça (‑6,0%), mentre que al Pallars Sobirà i al Solsonès hi ha hagut el creixement més elevat (2,2% i 2,0%, respectivament).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,9%) i a totes les comarques, excepte al Pallars Jussà (-2,4%), el Pallars Sobirà (-1,1%), Osona (-0,5%) i la Terra Alta (-0,4%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i només disminueixen a la Ribera d’Ebre (-1,3%) i a Osona (-0,5%), comarca afectada per la recent creació del Lluçanès. La comarca on més augmenten aquest últim grup d’afiliats és el Baix Penedès (8,7%).

Afiliats, per nacionalitat

Al juny, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten un 10,6% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, encapçalades pel Berguedà (14,2%), el Ripollès (13,4%) i el Segrià (13,0%). En canvi, l’augment d’afiliats de nacionalitat espanyola ha estat menys intens al conjunt de Catalunya (1,2%) i ha disminuït a 8 comarques. Els augments més elevats han estat al Baix Penedès (2,6%) i al Segrià (1,8%).

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 78,8% de les afiliacions, ha augmentat en 84.705 afiliacions al juny respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 3,0%. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a Osona (-1,6%, afectada per la creació de la nova comarca del Lluçanès), la Ribera d’Ebre (-1,0%), l’Alta Ribagorça (‑0,7%) i el Priorat (‑0,6%). En nombres absoluts on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (28.705), el Vallès Occidental (7.935) i el Baix Llobregat (6.985); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de la Terra Alta (4,3%) i el Segrià (4,0%).

El sector industrial ha augmentat un 1,3% el nombre d’afiliacions al juny en relació amb un any enrere (6.480 afiliacions). En nombres absoluts, també han augmentat les afiliacions a 33 comarques i a Aran, encapçalades pel Vallès Occidental (900) i el Vallès Oriental (600).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 3,0% interanual, cosa que representa 6.540 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat a 29 comarques i a Aran. En nombres absoluts l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.080), mentre que en nombres relatius ho és el de l’Alt Camp (7,2%), seguit del Baix Penedès (6,6%) i la Conca de Barberà (6,5%).

Les afiliacions a l’agricultura han augmentat un 6,2%, la xifra més elevada de tots els sectors en nombres relatius, que representa 3.595 afiliacions més que un any enrere. La variació més elevada en nombres absoluts ha estat al Segrià, amb 1.080 afiliacions més que el juny del 2022.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de juny, el 19,5% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,9%, més del doble que la dels homes (12,4%). La Cerdanya, el Solsonès, el Barcelonès, l’Alt Urgell i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (entre el 22% i el 22,8%). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,9%), seguida de la Selva (15,1%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,8%, 5,4 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (19,2%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (9,5%) i de l’Alt Empordà (9,6%), que tenen els graus més baixos.

[1]Llei 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 248163

Taules

Taules
XLSX | 66697