El Govern obrirà un expedient sancionador a EDistribución Redes Digitales per dificultar l¿autoconsum col·lectiu

L'Executiu obrirà un expedient sancionador a EDistribución Redes Digitales per dificultar l'autoconsum col·lectiu

query_builder   18 juliol 2023 14:57

event_note Nota de premsa

L'Executiu obrirà un expedient sancionador a EDistribución Redes Digitales per dificultar l'autoconsum col·lectiu

  1. Un expedient informatiu instruït per la Direcció General d’Energia conclou que la distribuïdora d’Endesa hauria vulnerat la normativa en matèria d’autoconsum col·lectiu en adduir motius incorrectes per denegar contractes d’accés o de subministrament en aquesta modalitat
  2. La companyia hauria perjudicat els usuaris afectats, ja que no s’han pogut beneficiar de la compensació dels excedents de l’energia abocats a la xarxa
  3. El Govern prossegueix així la seva labor de vetlla pels drets dels usuaris i de garantia del bon funcionament del sector de la distribució d’energia elèctrica, amb la voluntat de posar la xarxa al servei de la transició energètica

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha informat el Govern que la Direcció General d’Energia obrirà un expedient sancionador a l’empresa distribuïdora d’electricitat EDistribución Redes Digitales, del grup Endesa, a conseqüència d’un expedient informatiu que detecta una presumpta vulneració de la normativa en matèria d’autoconsum col·lectiu. L’expedient informatiu constata que l’empresa ha incorregut en pràctiques que impliquen la imposició injustificada de condicions, dificultats o endarreriments en la tramitació dels contractes d'accés o de subministrament en les modalitats d'autoconsum, i que han perjudicat els consumidors, fet que està tipificat com a infracció greu. L’import de la sanció pot oscil·lar entre els 600.000 i els 6 milions d’euros.

L’expedient informatiu determina que la distribuïdora d’Endesa no ha adaptat dos de cada tres contractes que han sol·licitat formalitzar-se en la modalitat d’autoconsum col·lectiu. El document constata que l’empresa ha denegat gairebé una de cada tres peticions de modificació del contracte d’accés en subministraments amb autoconsum col·lectiu, i que en la gran majoria dels casos ho ha fet adduint motius incorrectes. Igualment, també detecta que la companyia no hauria tramitat un altre terç de les instal·lacions perquè no (...) rebut cap sol·licitud de l’empresa comercialitzadora per adaptar el contracte a la modalitat d’autoconsum col·lectiu. Aquestes denegacions i manca de tramitacions no s’haurien d’haver produït si s’hagués aplicat correctament la normativa, i han perjudicat els usuaris afectats, ja que no s’han pogut beneficiar de la compensació d’excedents per l’energia abocada a la xarxa dins del termini establert legalment.

L’expedient informatiu acredita que EDistribución Redes Digitales no va activar un 46% de les peticions rebutjades perquè no havia rebut cap petició de modificació del contracte d’accés des de l’empresa comercialitzadora. Tanmateix, la Direcció General d’Energia considera que, des del moment en què la mateixa Direcció General remet a l’empresa distribuïdora la documentació d’una nova instal·lació o d’una modificació d’una instal·lació ja existent, aquesta documentació ja és suficient per modificar el contracte d'accés i, per tant, les empreses distribuïdores i comercialitzadores d'energia elèctrica no poden requerir documentació addicional per dur a terme la modificació del contracte d'accés de l'autoconsumidor o autoconsumidors associats. Aquest criteri també és vàlid per a aquelles instal·lacions l’activació de les quals no s’ha tramitat en no haver rebut cap sol·licitud de l’empresa comercialitzadora.

També s’atribueix un 30% de les denegacions al fet que la petició de la comercialitzadora no incloïa l’acord de repartiment, ni tampoc, en el cas d'instal·lacions de menys de 100 kW, per no haver rebut cap sol·licitud de la comercialitzadora per adaptar el contracte d'autoconsum col·lectiu. En aquest sentit, la Direcció General d’Energia interpreta que, des del moment en què la distribuïdora comunica el Codi d’Autoconsum (CAU) –un requisit per a l’autorització administrativa de la instal·lació– s’entén que el sol·licitant ha aportat un acord de repartiment i un acord de compensació d’excedents correcte. Per tant, des de l'atorgament del CAU, l'empresa distribuïdora disposa de tota la informació necessària per enviar les propostes de modificació dels contractes d'accés a les comercialitzadores i als titulars dels contractes que formen part de l'autoconsum col·lectiu.

Finalment, també s’acredita que un 12% de les denegacions de l’activació de l’autoconsum s’han produït per “no haver passat la corresponent inspecció”, tot i que la normativa no preveu una inspecció prèvia a la connexió de la instal·lació a realitzar per part de l’empresa distribuïdora. De fet, la inscripció d’una instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) ja acredita que la instal·lació s’ha efectuat correctament i alhora garanteix l’existència d'un certificat d’instal·lació signat per l’instal·lador o tècnic competent que certifica que la instal·lació d'autoconsum compleix els requisits de seguretat exigibles, per la qual cosa estan exemptes d’una primera verificació posterior a la connexió.

Per tot això, a més de la incoació d’un expedient sancionador, la Direcció General d’Energia insta EDistribución Redes Digitales a aplicar els descomptes previstos en la normativa en tots aquells casos en què la modificació dels contractes d’accés i la compensació d’excedents s’hagin activat més enllà del termini de dos mesos a partir de la seva comunicació.

Posar la xarxa de distribució al servei de la transició energètica

Aquest expedient sancionador s’afegeix a la sanció de 600.000 euros que la Direcció General d’Energia va imposar a la mateixa EDistribución Redes Digitales l’any 2022 per la manca d’emissió de factures, i s’engloba dins de la labor de vigilància i inspecció del Govern per tal de vetllar pels drets dels usuaris i per garantir el bon funcionament del sector de la distribució d’energia elèctrica. La finalitat és garantir una correcta gestió de la xarxa, de manera que aquesta estigui al servei de la transició energètica i no suposi cap barrera per a noves modalitats de generació i administració de l’energia que estan sorgint, com l’autoconsum col·lectiu exterior, i que han de contribuir a apoderar la ciutadania i a configurar el nou model energètic del país.

La xarxa de distribució d’energia elèctrica tindrà un paper fonamental en la transició energètica, ja que haurà de suportar un elevat nivell d’electrificació de la demanda d’energia –és a dir, s’haurà de dimensionar adequadament– i haurà de modernitzar-se per passar amb fiabilitat i garanties d’un model centralitzat a un model distribuït, en el qual hi haurà cada cop més instal·lacions d’autogeneració amb compensació d’excedents. Més enllà de la necessitat de millorar la infraestructura física, la gestió que se’n faci cada cop prendrà més importància, ja que afectarà de manera decisiva tant la capacitat de la ciutadania i de les empreses de generar i administrar la seva pròpia energia com l’estabilitat del sistema elèctric.

En aquest context, i en tractar-se d’un monopoli natural, la labor de supervisió, control i inspecció de la xarxa de distribució adquireix un caràcter estratègic per materialitzar la transició energètica. Les empreses de distribució són les que tenen la facultat de determinar si una instal·lació fotovoltaica destinada a l’autoconsum col·lectiu pot connectar-se o no a la xarxa en funció de la capacitat d’aquest, i també són les responsables de fer el repartiment de l’energia entre els usuaris dels autoconsums col·lectius, ja que són les encarregades de fer la lectura dels comptadors.

L’autoconsum fotovoltaic, una prioritat del Govern

El Govern de Catalunya ha fet de l’impuls de l’autoconsum fotovoltaic una de les seves prioritats dins del procés de transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic. Amb aquest objectiu, el Govern ha aplicat diferents mesures de simplificació administrativa i d’incentius, que han contribuït al fet que Catalunya disposi ja de més de 80.000 instal·lacions d’autoconsum en servei que sumen més de 550 MW. L’aprovació del Decret Llei 24/2021 va permetre, per exemple, que a Catalunya l’activació de la compensació dels excedents per a instal·lacions individuals de fins a 15 kW es pugui fer en un termini de 15 dies.

La promoció i foment de l’autoconsum col·lectiu és el següent pas per consolidar aquesta modalitat i fer possible que arribi a la majoria de llars i d’empreses del país. Per això, el Govern ha treballat per identificar i eliminar les barreres tècniques, jurídiques i administratives a aquesta pràctica, tant pel que fa a les instal·lacions exteriors com a la gestió dels excedents. Per començar a superar-les, més enllà de les mesures de simplificació administrativa incloses en el Decret Llei 24/2021, el Govern ha constituït un grup de treball amb les empreses distribuïdores per estudiar les denegacions a instal·lacions d’aquest tipus, i també ha obert una línia d’ajuts de 8 milions d’euros per a la constitució de comunitats energètiques.

undefined
undefined
undefined
undefined