El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, ha signat avui amb els representants sindicals de Bombers l’Acord de millora de les condicions laborals al Cos per al període 2023-2026. L’acord ha estat subscrit per les cinc organitzacions sindicals del cos (UGT, CCOO, IAC-CATAC, Intersindical i CSIF) i és fruit de mesos de negociació entre ambdues parts.

Els acords preveuen, majoritàriament, mesures per reduir les desigualtats de gènere al cos de Bombers i millores de les condicions laborals.

El director general de Prevenció i Extinció d'Incendis, Joan Delort, ha posat en valor un acord que "és el resultat de mesos de negociació intensa i de bona voluntat de totes les parts", i ha destacat que "suposa un pas endavant importantíssim en les condicions laborals dels membres del cos de Bombers". "L'acord reduirà desigualtats home-dona i permet més conciliació, a banda del compromís de seguir enfortint el cos amb convocatòries de 250 nous bombers/es anuals", ha ressaltat.

En concret, s’implantaran les mesures i actuacions recollides i aprovades el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Administració de la Generalitat i en concret les referides de manera específica al Cos de Bombers que minimitzin les situacions de desigualtat entre home-dona. Entre d’altres, s’ampliarà el permís de maternitat i paternitat o per adopció als membres del cos de Bombers monoparentals, s’adaptarà el lloc de treball per embaràs o per lactància i s’estableix un nombre d’hores recuperable mensuals per endometriosi o menstruació dolorosa o s’ampliarà la flexibilitat horària per motius de conciliació fins als 14 anys dels fills.

A més a més, es posa l’accent en l’adopció de mesures de conciliació de la vida personal i familiar, flexibilitzant la gestió de la planificació de l’horari i jornada de les bomberes i bombers.

Pel que fa a les mesures de caràcter organitzatiu, el Departament es compromet a reforçar i millorar la integració de la Prevenció de Riscos Laborals al Cos de Bombers, a les instal·lacions, equipaments i materials, als vehicles i a les activitats operatives i de formació i entrenament, la provisió dels llocs de treball de les diferents especialitats en un termini no superior a 1 any.

L’acord també defineix diverses mesures que milloren les condicions laborals, com ara la creació d’un complement de solapament per compensar el temps emprat entre la finalització d’un torn de treball i la continuïtat de l’entrada del nou torn, la creació d’un complement especial que compensa el reconeixement del personal del cos com a treballadors nocturns o l’inici de l’aplicació del Pla de carrera Professional del Cos de Bombers. A més, també es reconeix la reivindicació històrica de permetre la mobilitat interadministrativa amb el cos de Bombers de la ciutat de Barcelona.

L’acord també subscriu el compromís per arribar als 3.300 efectius del cos de Bombers l’any 2026 i als 3.600 l’any 2030, mantenint el ritme actual de convocatòries anuals de 250 bombers/es.A més, es publicaran convocatòries de les categories professionals de caporal, sergent, oficial i sotsinspector/a cada 2 anys fins a estabilitzar el nombre que garanteixi les necessitats actuals.

1  

Imatges

Foto

Foto 115460