També ha aprovat més d’1 M€ en ajuts a les confraries de pescadors i les seves federacions per compensar les despeses per les funcions que van desenvolupar com a entitats col·laboradores de l’Administració durant l’any 2022

Ajuts
Segona convocatòria dels ajuts per les aturades 2023 de la flota pesquera catalana
{"name":"2023/07/24/11/53/0dadd41c-c9ea-42de-b8cd-56f04570d50d.JPG","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":593988}

La Generalitat de Catalunya ha publicat, en el marc del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA), la segona convocatòria 2023 d’ajudes a la paralització temporal d’activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, per un import de 2,87 milions d’euros.

El 2023 es destinaran un total de 8 milions d’euros per a aquests ajuts destinats a les empreses i tripulacions de les flotes catalanes. Aquests ajuts ajudaran a pal·liar la reducció d’ingressos de les empreses pesqueres i els/les pescadors/es afectats/des per la reducció de dies de pesca a causa de l’aplicació del Pla pluriennal de la Unió Europea per a la pesca de demersals al Mediterrani occidental (MAP), en el cas d’arrossegament, i per les aturades biològiques de la resta de modalitats pesqueres.

Enguany s’han establert dues convocatòries separades per reduir el temps de pagament al sector. La primera convocatòria, de 4,8 M€, ja està en tràmit de resolució i amb la publicació d’aquesta convocatòria s’obre el termini perquè els armadors i autònoms enrolats, afectats per les paralitzacions temporals entre els mesos d’abril i agost, puguin accedir als ajuts.

Concretament, en aquesta segona convocatòria es preveuen els ajuts a la paralització de les flotes de les modalitats i ports següents:

  1. -Arrossegament: flota dels ports de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l’Ampolla, l’Ametlla de Mar, la Ràpita i les Cases d’Alcanar
  2. -Rastell de cadenes: flota dels ports de La Ràpita i l’Ametlla de Mar

Aquests ajuts estan cofinançats al 70% pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA); 30% a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en el cas de la modalitat d’arrossegament, i 30% a càrrec del Departament d’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en el cas de les modalitats d’arts menors.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l’Estratègia marítima de Catalunya, a fi de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

Més d’1 M€ per a les confraries i federacions de pescadors

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també destina 1.131.446 euros als ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Catalunya i les seves federacions corresponents a les despeses efectuades l'any 2022 en les funcions que han dut a terme com a entitats col·laboradores de l'Administració.

Enguany s’han aprovat les 30 sol·licituds presentades, 26 corresponents a confraries de pescadors, per un import de 874.615,52 euros, i quatre a les quatre federacions de confraries de pescadors, que han rebut 256.830 euros.

Les confraries de pescadors i les seves federacions constitueixen un element clau de l’economia social i cooperativa i aporten una doble utilitat a la societat. D’una banda, són generadores de riquesa i activitat econòmica, i, de l’altra, ajuden a donar resposta a reptes socials del sector pesquer.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya, per tal de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.