Una persona treballa en un ordinador

Es publica la convocatòria biennal de subvencions del Departament d'Igualtat i Feminismes

query_builder   25 juliol 2023 15:00

event_note Nota de premsa

Es publica la convocatòria biennal de subvencions del Departament d'Igualtat i Feminismes


  1. La convocatòria està dotada amb 23,2 milions d’euros i la presentació de projectes es podrà fer entre el 28 d’agost i el 15 de setembre.
  2. Es subvencionaran projectes d’entre 14 i 24 mesos de durada que s’executin en el període 2023 i 2024.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui la resolució per la qual s'obre la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes en els àmbits de la igualtat i els feminismes per als exercicis 2023 i 2024. Es tracta de la segona convocatòria de subvencions del Departament d’Igualtat i Feminismes, la primera de caràcter biennal, i incorpora diverses novetats respecte a l’anterior amb l’objectiu d’avançar cap a una major qualitat i impacte dels projectes per a la igualtat i els feminismes que duen a terme els agents socials. 

Amb aquesta publicació les entitats ja tenen disponible a la pàgina web del Departament d’Igualtat i Feminismes, en l’apartat d’Ajuts i Subvencions en curs, tota la informació sobre la convocatòria i els annexos que cal emplenar en format word. La presentació de propostes d’activitats per a les set línies de subvenció disponibles es podrà formalitzar a partir del 28 d'agost i fins el 15 de setembre de 2023 inclòs, comptant amb un pressupost total de 23.206.775,31 euros. D’aquests, es destina una major aportació econòmica per al primer any (2023) amb la finalitat que les entitats puguin atendre la major despesa que implica posar en marxa els nous projectes. Concretament, 14,6M€ es corresponen al pressupost del 2023 i 8,6M€ al pressupost de 2024. 

Principals novetats

Amb aquesta segona convocatòria es vol contribuir a la millora de la planificació, execució i sosteniment dels projectes subvencionats, i per aquest motiu es subvencionarà projectes amb una durada mínima de 14 mesos i màxima de 24 mesos que s’executin en el període 2023-2024.

D’altra banda, aquesta única convocatòria suma tots els recursos disponibles del Departament d’Igualtat i Feminismes i en simplifica la tramitació. D’aquesta manera, s’inclouen 8,4M€ provinents de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF i de l’Impost sobre Societats, així com les línies de subvencions per la promoció dels drets humans i per les polítiques de dones. 

Per primera vegada, amb la resolució es publiquen els criteris de valoració i puntuació dels projectes sol·licitats, de manera que les entitats coneixeran aquests criteris abans de la presentació dels seus projectes. D’aquesta manera, no només es garanteix la transparència en el procés, sinó que a més les entitats disposaran de més informació a l’hora d’adequar les seves activitats per obtenir el màxim de puntuació possible. 

Una altra novetat que inclou la convocatòria de subvencions del Departament d’Igualtat i Feminismes per al 2023 i 2024 és la possibilitat de presentar diferents despeses d’un mateix projecte a diferents línies de la convocatòria.

El Departament d’Igualtat i Feminismes torna a posar a l’abast de les entitats un sistema d’atenció directa amb la voluntat de donar-los suport durant tot el procés previ a la presentació d'accions. Està pensat tant per dubtes puntuals, com per assessorar respecte a les línies de subvenció més adequades o per una possible reorientació dels projectes. A més, els projectes delimitats territorialment comptaran amb el suport dels serveis territorials del Departament.

A fi d’encaminar les actuacions de les entitats i agents implicades, la convocatòria es concreta en les següents línies específiques:

  1. A. Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d’organització del temps i de l’equitat en els treballs. 

Aquesta línia de subvenció inclou projectes relacionats amb la promoció de la igualtat al món laboral com poden ser els plans d’igualtat, però també amb la democratització de les cures, l’organització del temps i l’equitat en els treballs. Per exemple, estarien inclosos els projectes que treballin per a la promoció dels drets de les dones treballadores, com poden ser la salut laboral amb perspectiva de gènere o la lluita contra la bretxa salarial.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 1.780.210,51€, amb la distribució anual següent: 1.080.000 euros per a l’anualitat 2023, i 700.210,51 euros per a l’anualitat 2024.

  1. B. Programa de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes.

En referència als projectes que es dotin amb aquesta línia de subvenció, es fa una aposta clara per la transformació, tant pel que fa al marc en què es basa, la Llei 17/2020, com per les actuacions en concret. Es busca donar continuïtat als grans projectes relacionats amb l’erradicació de les violències masclistes, però alhora també ampliar els àmbits, formes i conceptes contemplats, com ara la incorporació de la interseccionalitat. 

L’import total per a aquest programa de subvencions és d’7.803.571 euros, amb la distribució anual següent: 4.836.321,20 euros per a l’anualitat 2023, i 2.967.249,80 euros per a l’anualitat 2024.

  1. C. Programa de prevenció de la LGBTI-fòbia i d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI+.

La línia C subvencionarà els projectes que contribueixen a garantir que les persones LGBTI+ i el seu entorn puguin viure en igualtat de drets i lliures de discriminacions per LGBTI-fòbia, ja sigui des de l'assessorament, des de l’acompanyament i la creació de comunitat o des de la lluita contra l’estigma.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 1.758.175 euros, amb la distribució anual següent: 1.038.675 euros per a l’anualitat 2023, i 719.500 euros per a l’anualitat 2024. 

  1. D. Programa per a la promoció dels drets humans

Línia per la subvenció per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 440.000 euros, amb la distribució anual següent: 247.000 euros per a l’anualitat 2023, i 193.000 euros per a l’anualitat 2024. 

  1. E. Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. 

Parlaríem de projectes relacionats amb el foment de la igualtat de tracte i la no-discriminació que tinguin impacte en la ciutadania i en les entitats, així com projectes relacionats amb el suport a víctimes de discriminació per facilitar-ne la recuperació integral, entre d’altres.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 735.000 euros, amb la distribució anual següent: 504.500 euros per a l’anualitat 2023, i 230.500 euros per a l’anualitat 2024.

  1. F. Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i l’antiracisme.

Aquesta línia de subvenció fa referència a tots aquells projectes que tinguin com a objectiu oferir una vida digna i en condicions d'igualtat per a totes les persones, ja sigui treballant per erradicar la vulneració de drets provocada pel racisme estructural, com incorporant la mirada transversal i interseccional de les persones racialitzades, migrades i/o refugiades.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 8.689.818,80 euros, amb la distribució anual següent: 5.617.916,03 euros per a l’anualitat 2023, i 3.071.902,77 euros per a l’anualitat 2024.

  1. G. Programa polítiques de dones

Els projectes i activitats subvencionables en aquesta línia són els que fan referència a la millora de les condicions de vida de les dones i el combat contra les desigualtats de gènere, així com projectes de sensibilització, formació i divulgació en clau de gènere i aquells que promoguin la participació a través d’activitats de foment del teixit associatiu d’entitats locals de dones o la promoció d’espais socialització mitjançant el foment de xarxes. Dins d’aquesta línia, estan inclosos, entre d’altres, els projectes per garantir els drets a la salut en clau de gènere i molt especialment els drets sexuals i reproductius, les activitats de lluita contra la desigualtat de gènere des de la coeducació, o els projectes adreçats a combatre la pressió estètica.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 2.000.000 euros, amb la distribució anual següent: 1.300.000 euros per a l’anualitat 2023, i 700.000 euros per a l’anualitat 2024.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined