1. El Govern acorda que el CIRE continuï gestionant el subministrament d’àpats dels interns
  2. Amb aquesta actuació de caràcter social, el CIRE ocupa 975 persones internes

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) signa, per primera vegada, el contracte per gestionar el subministrament d’àpats dels interns de tots els centres penitenciaris de Catalunya. El Govern ha aprovat avui l’acord que li concedeix la licitació fins a 2028, amb revisions anuals del contracte. El CIRE, l'empresa pública del Departament de Justícia, Drets i Memòria que té per objectiu donar segones oportunitats a les persones privades de llibertat a través de la formació i el treball, va començar a gestionar el servei d’alimentació de persones internes l’octubre de 2012 al CP Ponent i Centre Obert de Lleida. La gestió progressiva de totes les cuines i cafeteries dels centres penitenciaris de Catalunya va culminar el mes d’abril passat amb la inauguració de la cuina de Brians 1.

El contracte té una durada prevista màxima total de 60 mesos i compta amb un pressupost base de licitació d’13,8 milions i un valor estimat de 75,9 milions d’euros, en el cas que s’arribin a fer efectives totes les pròrrogues. Amb l’acord aprovat avui, el Govern autoritza el CIRE a continuar la gestió del servei d’alimentació de persones internes als centres penitenciaris i centres oberts de Catalunya i de personal funcionari, tenint en compte que el 30 de novembre de 2023 finalitza la vigència del contracte actual, incloses les pròrrogues previstes.

Per tal de complir les previsions del programa, el CIRE ha de contractar el subministrament de tota la matèria primera necessària per elaborar els àpats, així com la gestió dels magatzems de les cuines i cafeteries. La contractació és necessària per garantir l’alimentació dels interns dels centres penitenciaris i centres oberts de Catalunya i, alhora, per complir les previsions del contracte signat amb el Departament pel que fa a la formació i l’ocupació d’aquestes persones.

Un procés de reinserció integral: Formació, ocupació i inserció

L’objecte del CIRE és facilitar la reinserció sociolaboral dels interns en els centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil de Catalunya, mitjançant la creació, l’aplicació i el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats d’aquestes persones i altres actuacions encaminades a aconseguir-ne la reinserció. El procés d’inserció es concep d’una manera integral i conjuga formació, ocupació i inserció (FOI), que són els tres objectius estratègics del contracte programa signat.

En aquest sentit, es preveuen fins a 1.460 hores de formació fins a desembre de 2024 per a les persones internes vinculades laboralment amb el CIRE com a serveis de restauració social col·lectiva, així com seguir formant persones internes amb el certificat de professionalitat d’operacions bàsiques en restaurant i bar que es fa al CP de Quatre Camins.

Per a generar ocupació per a les persones internes, el CIRE compta amb més de 70 tallers productius, especialitzats en muntatge, impremta, serralleria, fusteria o confecció, entre d’altres, a més dels serveis de cuina i cafeteria. Un dels eixos principals d’aquests tallers és la formació continuada de les persones internes que hi treballen, un dels exemples més clars de l’actuació del CIRE en el tractament per a la reinserció sociolaboral de les persones internes que es formen. Com a resultat, obtenen ocupació i la possibilitat d’incorporar-se al mercat laboral en sortir de la presó.

Amb la gestió del servei d’alimentació de les presons, el CIRE ocupa 975 persones internes que prèviament han rebut la corresponent formació, i amb l’experiència que adquireixen, en el moment de la llibertat, tindran més possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral en un sector en què habitualment la demanada d’ocupació és alta.

Actuació amb impacte social

La contractació pública alimentària té un caràcter especial pel que fa als impactes que pot tenir en l'àmbit de la salut, el medi ambient i la sensibilització. Per tal d’intentar disminuir aquests impactes i garantir una qualitat dels productes, la licitació en qüestió garanteix una alimentació saludable i de qualitat, amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables de la població penitenciària mitjançant una dieta mediterrània. El CIRE, a través de la gestió del servei alimentari als centres penitenciaris, fomenta l’adquisició de productes de temporada i de proximitat, promou la producció agrària ecològica, afavoreix la reducció dels residus no reutilitzables i garanteix que es compleixin les obligacions vigents pel que fa al malbaratament alimentari.