El Departament de Justícia, Drets i Memòria liderarà la redacció d’una llei que posi al centre mètodes alternatius a la via judicial per resoldre conflictes


El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes. Aquest és el primer tràmit formal per iniciar el procés que hauria de culminar amb un articulat en forma de llei. La iniciativa està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021 – 2023. El període de consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte és de vuit setmanes.

La iniciativa neix del convenciment que Catalunya necessita una legislació que aporti un marc normatiu de referència que sigui transversal i integral i, per tant, que posi a l’abast del ciutadà un ampli ventall d’opcions extrajudicials més enllà de la mediació.

En aquest sentit, la llei abordarà una regulació integradora dels següents mètodes de resolució de conflictes: mediació, conciliació, la persona professional neutral, la negociació assistida, el dret col·laboratiu, la justícia restaurativa i l’arbitratge.

L’aprovació d’una llei que reguli de manera integral diferents mètodes dins el paraigua del que es coneix com a gestió alternativa de conflictes respon a una aposta estratègica que implica un canvi cultural en la gestió del conflicte. Per aquest motiu, el nou marc normatiu neix amb diferents objectius:

  1. Promoure la cultura de la pau i del diàleg mitjançant l’ús dels mètodes adequats per a la prevenció i la gestió dels conflictes en tots els àmbits de la vida.
  2. Abordar una regulació que aporti un marc de referència, que no es limiti a la mediació com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, sinó que comprengui els altres ADR i que estableixi un catàleg dels diferents mètodes i una regulació de cadascun d’ells.
  3. Dotar les parts del conflicte d’un règim que els aporti seguretat jurídica, amb l’establiment de drets i obligacions.
  4. Dotar els prestadors dels serveis ADR d’un règim professional.
  5. Establir les bases per a la col·laboració publicoprivada en la promoció i desenvolupament dels ADR i fixar els mecanismes de coordinació d’aquesta matèria entre les administracions públiques.
  6. Fomentar i crear polítiques entorn de la justícia restaurativa.

En definitiva, es tracta de posar alternatives a l’abast del ciutadà per resoldre conflictes més enllà de la via judicial convencional. La proposta neix del convenciment que la resolució del conflicte de manera pactada sempre resulta més satisfactòria, genera menys malestar als implicats i la solució s’ajusta més a les necessitats de les parts. A banda, en la majoria de casos també es tracta d’un procés més ràpid, eficient i més econòmic.

1  

Imatges

El Departament de Justícia, Drets i Memòria liderarà la redacció d¿una llei que posi al centre mètodes alternatius a la via judicial per resoldre conflictes.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria liderarà la redacció d¿una llei que posi al centre mètodes alternatius a la via judicial per resoldre conflictes. 1589366