camp

El Departament d'Acció Climàtica ha abonat 295 M€ dels ajuts de la Política agrària comuna de l'any 2022 a les explotacions agràries catalanes

query_builder   26 juliol 2023 12:43

event_note Nota de premsa

El Departament d'Acció Climàtica ha abonat 295 M€ dels ajuts de la Política agrària comuna de l'any 2022 a les explotacions agràries catalanes

camps{"name":"2023/07/26/12/12/c305d4f2-e989-48a7-946f-20a5b15741b5.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"80983"}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha abonat a les explotacions agràries de Catalunya 295.776.690 euros dels ajuts de la Política agrària comuna (PAC) de l’any 2022, que corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) per un import de 252.652.873 euros, i als ajuts a la sostenibilitat agrària del contracte global d’explotació inclòs al Programa de desenvolupament rural 2014-2022 del fons FEADER, per un import de 43.123.817 euros.

Disposar de les eines web de gestió i control dels pagaments, com són la DUNweb i FotoDUN, entre d’altres, va permetre poder fer una bestreta a principis de novembre de 2022 i haver pagat més del 99,5% dels expedients dels ajuts directes dissociats a finals de desembre de 2022. Així s’ha aconseguit que les explotacions agràries disposin de la liquiditat que proporcionen els ajuts de la PAC.

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, altrament dit pagament verd, el complement de joves i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders.


Beneficiaris

Imports (€)

Ajuts dissociats


223.103.023

Ajut de pagament bàsic

32.051

143.035.259

Ajut de pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient

32.078

73.317.614

Ajut de pagament complementari pels joves agricultors/res

952

2.905.239

Ajut de pagament règim petits agricultors

5.739

3.844.911

Ajuts associats agrícoles


7.138.079

Ajut associat al cultiu de l'arròs

1.247

4.434.338

Ajut associat al tomàquet per a indústria

5

10.263

Ajut associat als cultius proteics (oleaginoses)

2.109

591.312

Ajut associat als cultius proteics (proteaginoses/lleguminoses)

4.150

1.388.031

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

5.546

691.639

Ajut associat als llegums de qualitat

32

22.497

Ajuts associats ramaders


22.411.770

Ajut associat per a les explotacions de boví de llet

386

6.572.987

Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut fora explotació)

1.635

5.636.254

Ajut associat per a les explotacions de boví d'engreix (nascut pròpia explotació)

547

540.856

Ajut associat per a les explotacions de cabrum

215

162.162

Ajut associat per a les explotacions d'oví

514

2.553.703

Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants

1.510

6.216.715

Ajut associat per als ramaders de boví de llet amb drets especials al 2014

2

130.309

Ajut associat per als ramaders de boví d'engreix amb drets especials al 2014

16

202.885

Ajut associat per als ramaders d'oví i cabrum amb drets especials al 2014

32

395.900

Total general


252.652.873

El proper mes d’octubre està previst fer un pagament de més de 5 M€ pel diferencial de l’import de l’ajut per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient un cop recalculat el percentatge definitiu, així com un altre pagament amb el coeficient definitiu de reemborsament de la disciplina financera que el FEGA ha fixat en 1,63%, a aplicar a tots els pagaments superiors a 2.000 euros.

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat agrària, inclosos en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, l’import assolit per la campanya 2022 és de 43.123.817 €. Cal destacar que, un cop més, totes les línies d’ajut de la campanya 2022 s’han pagat íntegrament abans del 30 de juny de 2023.

L’import de cada una de les línies d’ajut és el que consta en el quadre següent:

Línia d'ajut

Beneficiaris

Imports (€)

Compensació a les zones amb limitacions naturals

4.636

10.227.316

Agricultura Ecològica

2.888

10.657.294

Ramaderia Ecològica

644

6.613.958

Gestió sostenible de zones humides

1.300

5.491.808

Producció integrada

1.726

3.755.144

Sistemes alternatius a la lluita química

3.160

2.647.784

Conservació de races autòctones

470

1.687.741

Gestió i recuperació de prats de dall

650

819.095

Apicultura per a la millora de la biodiversitat

96

619.177

Millora dels hàbitats esteparis de la Pla Agrícola de Xarxa Natura 2000

128

604.500

Total


43.123.817

Podeu consultar les dades dels pagaments 2022 d’ajuts directes per línies d’ajut i per comarques a:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pla-estrategic-pac-2023-2027/dades-obertes/visualitzacio-pagaments/ajuts-directes-de-la-politica-agraria-comuna/

Podeu consultar les dades de pagaments 2022 dels ajuts agroambientals per línies d’ajut i per comarques a:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pla-estrategic-pac-2023-2027/dades-obertes/visualitzacio-pagaments/pagament-ajuts-agroambientals-pac/

1  

Imatges

Distribució territorial de l¿import total dels ajuts directes 2022

Distribució territorial de l¿import total dels ajuts directes 2022 23163

undefined
undefined
undefined
undefined