1. Per 12è any consecutiu, Catalunya queda per sota del conjunt de comunitats en recursos rebuts tot i aportar un 18% més
  2. Un cop liquidat el model, Catalunya cau a la desena posició (un 2% menys que la mitjana) i fins a la catorzena posició (un 12% menys) si es té en compte el cost de la vida


Catalunya va tornar a rebre menys recursos que la mitjana de les comunitats autònomes l’any 2021 tot i ser la tercera comunitat que més recursos aporta al sistema de finançament autonòmic. Així ho mostren les dades de liquidació del model publicades pel Ministeri d’Hisenda. Catalunya només va quedar per sobre de la mitjana el 2009, el primer any d’aplicació de l’actual model. Un model que està pendent de revisió des del 2014.

D’acord amb les dades de liquidació del Ministeri d’Hisenda, el 2021 Catalunya va ser el tercer territori que més ingressos tributaris per habitant va aportar al sistema, però el desè pel que fa als recursos rebuts. En concret, Catalunya va aportar gairebé un 17,7% més d’ingressos que la mitjana, mentre que la posterior redistribució la va fer quedar un 2,1%% per sota.

A més, la posició de Catalunya empitjora si es té en compte l’impacte del cost de la vida. Aleshores, cau a la catorzena posició i se situa en penúltim lloc, un 12,1% per sota de la mitjana del conjunt de territoris que participen en el règim comú de finançament.

Resultats del model de finançament{"name":"2023/07/29/09/58/034b0720-e7b7-42a9-bd91-2eaf4cb9f684.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":96949}

Desequilibri creixent en el repartiment de recursos

Un any més, es posa de manifest que els mecanismes de redistribució i anivellament que utilitza el model de finançament fan que el repartiment dels recursos entre territoris no sigui equitatiu. Així, mentre que Catalunya està sistemàticament per sota de la seva aportació, altres comunitats amb una capacitat tributària molt inferior a la mitjana reben sempre més recursos per habitant que Catalunya.

L’actual model de finançament es va aprovar l’any 2009 i, d’acord amb la norma de creació, s’hauria d’haver revisar amb periodicitat quinquennal —és a dir, en 2014 i 2019—, però a hores d’ara no s’ha fet cap actualització. En tots aquests anys, no només ha augmentat la disparitat en el repartiment de recursos entre comunitats, sinó que també s’ha accentuat el desequilibri entre els ingressos totals percebuts per l’Estat i els que arriben a les administracions territorials. Com mostra el següent gràfic, entre 2012 i 2022 els recursos de l’Estat han crescut un 88,7%, mentre que els de les comunitats només ho han fet un 40,5%.

Evolució de recursos disponibles{"name":"2023/07/29/09/59/92674f47-5622-443a-a9f0-adb6b263f55a.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":40945}

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 150433