1. Posa el focus en la rehabilitació per afavorir l’accés a l’habitatge i a l’activitat econòmica, així com en millores en la mobilitat i l’ordenació del paisatge
  2. És el tercer sistema urbà on es desplega el programa, després de la prova pilot a les Garrigues Altes i del sistema urbà de la Terra Alta, i el primer que abasta comarques de muntanya
  3. El programa vol intervenir en els 16 sistemes urbans catalans, amb 121 municipis, que han perdut sostingudament població els darrers 20 anys


foto{"name":"2023/09/22/14/55/e0f30739-0947-47d2-a70d-4a794805fa35.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":202532}


El Departament de Territori estén el programa Arrelament, que persegueix la fixació de població, l’equitat territorial la igualtat d’oportunitats, als quatre municipis que configuren el sistema urbà d’Organyà (Alt Urgell). Així ho han explicat avui el director general d’Estratègia Territorial, Joan Masferrer, el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, i la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Roser Bombardó, als representants dels ajuntaments i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, durant la constitució de la comissió executiva del programa.

El programa Arrelament posa el focus en els 16 sistemes urbans catalans que han registrat una pèrdua sostinguda de població entre els anys 2001 i 2022. Agrupen 121 municipis i actualment sumen 83.636 habitants. La gran majoria són petits municipis, de menys de 1.000 veïns, localitzats en les àrees més rurals del país.

El 2021, el Departament de Territori va posar en marxa una prova pilot en el sistema urbà de les Garrigues Altes per identificar els àmbits d’actuació que resultaven prioritaris a l’hora d’intentar revertir la tendència a la pèrdua poblacional i impulsar accions concretes, a petita escala, per donar-hi resposta. Aquesta prova pilot ha esdevingut el programa Arrelament, que ja s’ha estès al sistema urbà de Gandesa, a la Terra Alta, i que ara arriba al sistema d’Organyà. Serà el primer cop que el programa Arrelament arriba a municipis de comarques de muntanya.

En tots els casos, el programa té una durada de tres anys per desenvolupar totes les fases. La voluntat del Departament és que el programa arribi progressivament als 121 municipis amb pèrdua constant de població.

Habitatge, feina, mobilitat i paisatge: els pilars de l’Arrelament

El sistema urbà d’Organyà suma uns 1.708 habitants repartits en quatre municipis, que abasten 34.606 hectàrees, com són Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà i Organyà. Des del 2011, han perdut el 14,6% de la seva població.

Per intentar revertir aquesta dinàmica, el programa Arrelament preveu dues fases de desplegament. La primera abasta els estudis de diagnòstic en les diverses matèries que són els pilars per a la fixació de població:

  1. Accés a l’habitatge: necessitat de sòl públic, rehabilitació del patrimoni públic, detecció de necessitats actuals d’habitatge i localització de pisos buits.
  2. Activitat econòmica: mancances de sòl o possible rehabilitació d’immobles públics per ubicar-hi noves activitats.
  3. Paisatge urbà: detecció d’actuacions de millora en espais públics i edificis per posar en valor el patrimoni construït.
  4. Ordenació dels espais oberts: diagnosi de la capacitat per acollir activitats i de les necessitats d’ordenació del sòl no urbanitzable.
  5. Revisió del planejament urbanístic: per adequar-lo a les necessitats actuals.
  6. Mobilitat i accessibilitat: estat de les infraestructures, del sistema de transport públic i de la xarxa de telecomunicacions.

Un cop recollides les conclusions, s’executaran les actuacions que se’n derivin, com pot ser la rehabilitació d’edificis per destinar-los a habitatge públic o a activitat econòmica; la millora de la trama urbana i de places i carrers per revitalitzar els nuclis antics, o redacció de noves figures de planejament urbanístic.

1  

Imatges

Fotografia

Fotografia 202532

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 595352