Des d’avui dilluns 16 i fins diumenge 22 d’octubre, el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit de les Policies Locals de Catalunya i dels Mossos d’Esquadra, una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta en zona urbana i interurbana i amb les Policies Locals també una de vehicles de mobilitat personal (VMP) en àmbit urbà.

Durant aquests set dies en el cas dels ciclistes, es controlaran intensament les distraccions, com ara circular utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so o bé dispositius de telefonia mòbil, així com les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres. També es vigilarà l’ús del casc homologat en els casos que correspongui, el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit i, en condicions de nit, circular amb els dispositius d’enllumenat i senyalització òptica reglamentaris. A més, també es vigilarà a la resta d’usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o bé posen en risc els ciclistes.

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP) cal recordar que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle. La llei de Trànsit estipula que els patinets elèctrics:

  1. No poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans
  2. Els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues. Taxa 0,0 per a menors
  3. No es pot utilitzar mòbil ni auriculars durant la conducció d’un VMP
  4. El seu ús és unipersonal
  5. No es poden superar els 25 km/h
  6. De nit o amb poca visibilitat, cal circular amb llum i roba o elements reflectors

Aquests seran alguns dels aspectes que les policies locals de Catalunya controlaran aquesta setmana en el marc d’aquesta campanya intensiva.

En la darrera campanya policial (juliol 2023), i en el cas dels ciclistes, es van imposar un total de 456 denúncies, 388 a ciclistes pròpiament i 68 a altres usuaris. La majoria de les denúncies als ciclistes van ser per distraccions (250) i per circulació de risc (118). Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, es van imposar prop de 149 denúncies diàries. En concret, en una setmana es van fer un total de 1.042 denúncies en relació amb patinets elèctrics i la majoria d’aquestes van ser per les condicions de circulació del vehicle (945) o pel casc i altres elements de protecció (66).

Davant l’augment de la presència de patinets elèctrics i bicicletes en la mobilitat urbana i en la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit ha planificat aquest 2023, per segon any consecutiu, tres campanyes policials intensives per combatre els comportaments de risc i reduir la sinistralitat concretament d’aquests dos col·lectius en l’àmbit urbà (gener, juliol i octubre).

Així mateix, convé recordar que el Servei Català de Trànsit ha impulsat un model d’ordenança de regulació comuna dels patinets elèctrics en pobles i ciutats amb l’objectiu d’homogeneïtzar les normatives municipals de Catalunya sobre aquests elements que tant han proliferat en els darrers anys en la mobilitat urbana. El document, que s’inclou en el 29è Dossier tècnic del Servei Català de Trànsit sobre Recomanacions per a la circulació segura dels vehicles de mobilitat personal, fa recomanacions a les entitats locals sobre aspectes encara no legislats en la circulació de patinets elèctrics com l’edat mínima per circular amb patinet elèctric als 16 anys, l’ús obligatori del casc i la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per part dels usuaris de patinets elèctrics:

🔗https://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/dossiers_tecnics/doss-tec-29.pdf