Garraf{"name":"2023/10/17/10/03/b934632c-633a-46dd-8744-b3cdd9ad9b6e.jpg","author":"DTER","type":"0","location":"0","weight":254928}


  1. Els treballs compten amb una inversió prevista d’1,4 MEUR i començaran la primavera vinent
  2. Les actuacions abastaran un tram de 12 quilòmetres i inclouran la col·locació de malles i ancoratges per a reforçar l’estabilitat d’una trentena de desmunts

El Departament de Territori ha licitat les obres per a una intervenció global a la carretera C-31 al seu pas per les costes del Garraf (Sitges) per a reforçar-ne l’estabilitat i, així, afavorir la seguretat viària. Per aquesta actuació, Territori ha destinat una inversió d’1,4 MEUR i preveu començar les obres la primavera vinent, amb un termini d’execució de cinc mesos. L’obra abastarà una trentena de talussos de desmunt al llarg d’un tram de 12 quilòmetres.


Les actuacions que es duran a terme seran, principalment:


  1. Tasques prèvies de desbrossada
  2. Sanejament dels blocs que presentin inestabilitat
  3. Col·locació d’ancoratges
  4. Instal·lació de sistemes de protecció com xarxes de diversos tipus i perns d’ancoratge, segons cada cas.


La C-31 al seu pas pel massís del Garraf adapta el seu traçat entre una orografia abrupta i la línia de la costa. Així, presenta uns desmunts verticalitzats, en roca calcària en la seva gran majoria, que tenen tendència a registrar despreniments puntuals quan hi ha episodis de pluges intenses. Aquest tram registra un trànsit de prop de 17.000 vehicles diaris de mitjana.


L’obra que ara es licita permetrà reduir el risc que, en cas de despreniment, les roques caiguin a la calçada i s’afegeix a les tasques habituals de manteniment que el Departament de Territori du a terme en aquesta carretera en el marc dels diversos contractes de conservació de què disposa en aquest àmbit: obra civil; talussos i túnels; ferm; senyalització, instal·lacions elèctriques o estructures.
1  

Imatges

Garraf

Garraf 254928