El Departament de Cultura obre una nova línia d’ajuts per a la incorporació del català a l’àmbit dels videojocs, amb una dotació de 625.000 euros. Es podran presentar les sol·licituds entre el 20 i el 31 d’octubre.

La nova línia d’ajuts promou la incorporació de la llengua catalana en videojocs, en continguts descarregables de videojocs DLC (downloadable content), en interfícies de consoles de videojocs i en plataformes de distribució de videojocs. En canvi, en queden exclosos videojocs d'apostes, videojocs amb continguts pornogràfics i els que facin apologia de la violència contra col·lectius vulnerables, del racisme o de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Aquesta línia va dirigida a empreses privades, que podran destinar aquests ajuts a despeses de traducció, correcció, localització, doblatge i subtitulació. Fins al 2022 es donava suport a la incorporació de la llengua catalana en els videojocs a través d’una línia per a productes tecnològics. En el marc d’aquesta línia, l’any passat es van subvencionar 8 projectes per a la incorporació del català en videojocs, amb un import de 174.980 euros.

El català té una presència limitada en l’àmbit dels videojocs. Pel que fa a l’oferta, els 10 videojocs més venuts a l’Estat no tenen versió en català, però es calcula que dels videojocs produïts a Catalunya, més del 50 % disposen de versió catalana i, en el cas dels produïts a l’Estat, més del 25 %. D’altra banda, la Secretaria de Política Lingüística ha catalogat més de 165 jocs plenament operatius en català a la base de dades VDJOC. Quant al consum, segons l’Enquesta de participació cultural a Catalunya 2022, un 5,3% de les persones que han jugat a videojocs a Catalunya ho han fet també en català.

El català és un dels eixos estratègics del Departament de Cultura en l'actual legislatura. Aquests nous ajuts corresponen a l’objectiu d’impulsar el català als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació recollit en el Pla Departamental de Cultura per a 2023.