dones treballant

Les dones, també invisibilitzades al sector forestal a Catalunya

query_builder   24 octubre 2023 14:03

event_note Nota de premsa

Les dones, també invisibilitzades al sector forestal a Catalunya

La propietat d’un de cada tres boscos privats està en mans femenines però estan molt poc representades en els àmbits associatius i de la presa de decisions al sector

L’ocupació femenina en l’esfera forestal és inferior al 10% i només augmenta quan fa referència als àmbits de treball a les administracions

Avui, s’ha presentat el primer estudi que fa una radiografia del sector forestal però també de l’àmbit de la caça i la pesca continental

Imatges de dones treballant al bosc{"name":"2023/10/24/13/37/e7ad7342-1b8c-465d-9306-fe7a13f82d69.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":568213}

Les dones representen només entre el 8 i el 9% de les persones ocupades al sector forestal. Tot i que el 32% de la propietat forestal privada està a les seves mans, estan infrarepresentades en els àmbits de l’associacionisme i la presa de decisions en el sector. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’informe encarregat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que per primera vegada fa una radiografia que s'ha presentat avui a Avinyó ( Bages) en el marc d'una jornada tècnica i on queden paleses les discriminacions i els obstacles amb què es troben les dones que volen accedir o formen part dels sectors forestal, cinegètic i de la pesca continental, i que expliquen la seva absència significativa.

A més de l’ocupació mateixa, pel que fa a l’accés a les professions lligades al bosc, també cal tenir en compte la poca representació de dones que escullen els estudis d’enginyeria forestal o de graus formatius relacionats amb l’activitat forestal, que és al voltant d’un 22%.

Un àmbit molt masculí amb una mentalitat molt tradicional

Moment de la presentació de la jornada amb la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas i Olea
Moment de la presentació de la jornada amb la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas i Olea
{"name":"2023/10/24/13/46/aa6f5805-519e-4f99-886a-384373120e68.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":106376}

Segons aquest treball, l’associació d’aquest tipus d’activitats a un àmbit tradicionalment masculí contribueix a la manca d’interès de les dones pel sector, i a una manca de voluntat d’integració i inclusió per part dels homes que en formen part. També, s’evidencia que hi ha barreres estructurals com poden ser les derivades de tenir la responsabilitat directa de la cura dels infants, els horaris o l’absència de recursos en les condicions d’accés i desenvolupament professionals que reforcen aquesta distància cultural de les dones vers el sector.

La mentalitat encara força tradicional d’alguns dels treballadors i agents del sector amb qui les treballadores han de relacionar-se condiciona l’experiència de les dones. D’una banda, les entrevistades expliquen que la seva vàlua professional ha sigut desacreditada pel fet de ser dones. També parlen de discriminacions directes i indirectes en l’accés al sector i en la compaginació de la vida laboral i familiar. La naturalització d’un àmbit tradicionalment masculinitzat implica la normalització de diverses qüestions que representen un obstacle, entre les quals, la plena disponibilitat per a les tasques i els horaris del bosc i la gestió de la fauna o el fet que el material i la roba de treball estiguin pensades per a cossos masculins.

Els estereotips de gènere i prejudicis masclistes vers la realització d’activitats manuals, especialment les que requereixen força i habilitat física, entre d’altres, comporten la segregació horitzontal del sector. Les dones són més presents en les tasques de gestió, consultoria i recerca que en les tasques manuals que es realitzen directament als terrenys forestals. A la vegada, aquest seguit d’obstacles segreguen les dones de les posicions directives, ja que han fer un doble esforç per desenvolupar la seva carrera professional en les mateixes condicions que els homes.


Mesures per revertir la situació i feminitzar el bosc

Moltes d’aquestes barreres són possibles de revertir progressivament a partir de les actuacions estratègiques amb perspectiva de gènere que s’impulsin a partir de la diagnosi. Així, el Departament d’Acció Climàtica promourà diverses accions en diferents àmbits competencials:

·Planificació i integració de les polítiques d’igualtat de gènere en la política forestal: es realitzarà la revisió del treball en curs i propostes per a la incorporació de polítiques d’igualtat de gènere en el Pla general de política forestal 2035 que s’està redactant.

·Propietat forestal: es dinamitzarà i crearà un grup de treball de propietàries forestals de manera coordinada amb el Centre de la Propietat Forestal per incorporar la perspectiva de gènere i generar referents.

·Empreses forestals: disseny i redacció d’una guia per a les empreses i material gràfic sobre mesures per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al sector forestal.

·Visibilització: s’està treballant en una exposició fotogràfica de dones forestals per posar en valor la feina de les dones al món forestal i generar referents.

L’empoderament de les dones que ja són presents al sector, el reconeixement de les seves trajectòries pioneres i la seva visibilitat són la principal palanca de canvi per inspirar altres dones a formar-se, accedir i desenvolupar la seva carrera en el sector o en els àmbits d’activitat que s’hi associen.

També s’ha identificat que el canvi de mentalitat passa per una aproximació diferent del treball forestal, cinegètic i de la pesca continental més centrada en la planificació, gestió i preservació del medi natural que en la tradició del treball masculí en aquest àmbit i tota la cultura que envolta aquestes activitats. Per garantir una societat equitativa i justa, cal la participació de les dones en tots els sectors de la societat. Feminitzar el bosc és un repte a l’abast de totes les persones, empreses, escoles i associacions del sector.

Podeu consultar l'estudi sencer a :

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/politiques-dones/enllacos-documents/fitxers-binaris/diagnosi-forestal.pdf3  

Imatges

Dones treballant al bosc

Dones treballant al bosc 568213

Fotografia del Taller Participatiu a la Jornada

Fotografia del Taller Participatiu a la Jornada 224869

Moment de la presentació de la jornada amb la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas i Olea

Moment de la presentació de la jornada amb la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas i Olea 106376

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined