Govern

El Govern injecta més de 17 milions al sector primari en línies d'ajuts de la nova PAC per a innovació, transferència, i diversificació econòmica de les zones rurals Leader

query_builder   14 novembre 2023 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern injecta més de 17 milions al sector primari en línies d'ajuts de la nova PAC per a innovació, transferència, i diversificació econòmica de les zones rurals Leader

El Govern ha aprovat avui destinar 7,5 milions d’euros als ajuts per a la preparació i execució de projectes de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), 2.725.000 euros als ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements, i 7 milions a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals Leader, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027, corresponents a les convocatòries del 2023.

Aquests pressupostos estaran cofinançats en un 43% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Ajuts a innovació i transferència

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui els pressupostos pluriennals que permetran al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obrir una convocatòria dels ajuts destinats a la preparació i execució de projectes de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació per un import total de 7,5 milions d’euros, i una altra dels ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements per un import total de 2.725.000 euros. Aquests ajuts són, a més, dos instruments claus del Pla INNOVA 2030, l’estratègia d’innovació del sector agroalimentari de Catalunya.

Fins avui, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural ha convocat aquests ajuts en sis ocasions (2015-2022) amb excel·lent resposta per part del sector primari. En total, aquestes convocatòries han subvencionat la participació de 783 empreses en293 projectes, per un valor de 28,9 milions d’euros. En aquest nou Pla Estratègic de la PAC, el Departament ha incrementat el pressupost d’aquesta mesura en un 45% respecte a la planificació pressupostària inicial de l’anterior Programa de Desenvolupament Rural (PDR).

El Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 té com a objectiu el desenvolupament sostenible de l’agricultura, l’alimentació, i les zones rurals per a garantir la seguretat alimentària de la societat a través d’un sector competitiu i un medi rural viu. Entre els seus eixos cabdals està la promoció d’un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, amb alts nivells de productivitat i baix nivell d’emissions que sigui part de la solució al desafiament climàtic al qual fa front Catalunya.

Pel que fa als Ajuts destinats a la cooperació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri, intervenció 7161), es tracta d’una línia destinada a accelerar la innovació en el sector agrari, alimentari, i forestal. Els ajuts destinats a les activitats de demostració de coneixements (intervenció 7201), té com a finalitat promoure l’adopció de l’enfocament de treball col·laboratiu i intercanvi d’experiències en l‘activitat a través de Grups Operatius.

Es tracta d’agrupacions de diferents entitats, empreses o agents, creades amb l’objectiu de resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades. A través de l’impuls de projectes demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions pilot; projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Des de la primera convocatòria, l’any 2017, l’esmentat Departament ha aprovat un total de 220 projectes, que suposen un pressupost aproximat de 8 milions d’euros i la participació de nombrosos grups de recerca.

Ajuts al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader

D’altra banda, el Govern ha aprovat destinar 7 milions a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals Leader amb una nova convocatòria d’ajuts, la primera del període de programació 2023-2027. L'execució dels més de 200 projectes que es fomentaran amb aquests ajuts permetran generar una inversió de més de 20.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, la creació directa de més 150 llocs de treball, i la consolidació d'uns 800 més.

En referència als llocs de treball, també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria per l'any 2023 també tenen caràcter de cofinançats pel FEADER, i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, dotada amb un import màxim de 3.990.000 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.010.000 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que equival al 43% del finançament.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, la conservació i millora del patrimoni rural, i els serveis a les persones.

Per a aplicar el desenvolupament local Leader en el període de la PAC 2023-2027, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural va seleccionar 11 grups Leader en 36 comarques de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined