Govern

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

query_builder   14 novembre 2023 13:04

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

· Aquesta llei vol incentivar les grans embarcacions que atraquen als ports catalans perquè redueixin les emissions i, en conseqüència, millorar la qualitat de l’aire i la salut de les persones

El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells. Aquesta nova llei permetrà establir un tribut pioner a Europa que vol ser un incentiu per aconseguir que es redueixin les emissions per escala dels vaixells que atraquen als ports de Catalunya. Per tant, tindrà un impacte directe en la salut de les persones perquè millorarà la qualitat de l’aire que respirem.

L’impost s’insereix en el marc de les polítiques ambientals que postulen, entre altres mesures, les de caràcter fiscal, com a instrument per modificar conductes que comporten externalitats negatives sobre el medi ambient. Les emissions d’òxids de nitrogen dels vaixells durant la seva escala a port són una de les principals fonts d’emissió de contaminants a l’ambient atmosfèric, juntament amb les del transport terrestre i la indústria. Així doncs, la nova mesura pretén ser un incentiu per aconseguir que les grans embarcacions amb capacitat o volum superior a 5.000 tones d’arqueig brut (GT) que atraquen als ports catalans redueixin les emissions per escala dels contaminants atmosfèrics òxids de nitrogen (NOx) i partícules (PM), sense que suposi un inconvenient per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

L’impost té caràcter finalista i els ingressos que se’n derivin dotaran el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric, creat per la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. Aquest fons finança despeses i inversions públiques en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric i de millora de la qualitat acústica, i les polítiques de prevenció i millora de la qualitat atmosfèrica. Es calcula que anualment es recaptarà a través d’aquest tribut 7,5 milions d’euros.

El gravamen establert per la normativa per a aquests grans vaixells és d’1 euro per quilogram de NOx i PM emesos per embarcació. Per al càlcul de la base, la Llei estableix una fórmula que té en compte les emissions produïdes tant pels motors propulsors en la fase de maniobra com pels motors auxiliars i les calderes durant tota l’escala. Per calcular aquestes emissions, es tenen en compte diferents elements, com ara la potència dels motors, el factor de càrrega dels motors propulsors, els consums específics i els factors d’emissió.

Exempcions i bonificacions

La Llei estableix tres supòsits d’exempció: per als vaixells que presten serveis públics; per als que es veuen obligats a atracar o fondejar en cas de perill o força major i per als que duen a terme activitats d’ajuda humanitària.

Així mateix, com es tracta d’un impost mediambiental que persegueix minorar les emissions de contaminants, s’estableixen dues reduccions: una per connexió a la xarxa elèctrica del port i una altra per l’alimentació de tots els serveis del vaixell amb energia elèctrica íntegrament subministrada per bateria interna.

Amb el mateix objectiu, la llei també preveu dues bonificacions de la quota íntegra: una primera, del 10%, per als vaixells que disposen d’un sistema per a la connexió a la xarxa elèctrica, però no s’hi poden connectar per manca de disponibilitat del port; i, una segona, també del 10% de la quota, per als que disposin d’algun certificat que n’acrediti la millora energètica, com ara els certificats Enviromental Shipping Index (ESI), el Green Award, el Clean Shipping Index (CSI) i el certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS).

D’altra banda, s’estableix una bonificació del 25% de la quota íntegra de les escales que realitzen les empreses prestadores del servei de les línies d’interès públic definides en la normativa estatal amb origen i destinació Palma de Mallorca, Maó o Eivissa.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined