1. En la primera edició d’aquests ajuts es van subvencionar 7 projectes de la vegueria de Tarragona per valor de 55.000 euros
  2. Obert el termini per sol·licitar els ajuts per reforçar els projectes de caire social amb l’objectiu de millorar les capacitats i les condicions de vida de les persones
  3. És una línia d’ajuts transversal que inclou les arts visuals, audiovisuals i escèniques, la música, les lletres i la cultura popular


El Departament de Cultura convoca, per segona vegada, la línia de suport a les entitats que desenvolupen projectes de cultura comunitària i transformació social, que vol reforçar els projectes de caire social que, a través de la pràctica cultural en contextos comunitaris i participatius, tenen la voluntat de millorar les capacitats i les condicions de vida de les persones i els col·lectius, transformant l’entorn sociocultural del qual formen part.

Les subvencions, impulsades a través de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, ja es poden sol·licitar. Són de caràcter biennal i compten amb una dotació total de 2 milions d’euros.

La iniciativa s’emmarca en la voluntat del Departament de Cultura d’enfortir els mecanismes de garantia dels drets i d’inclusió cultural i de reconeixement i suport a les entitats socials que lideren projectes de cultura comunitària. Un dels eixos principals de treball del Departament de Cultura en aquesta legislatura és garantir que tothom tingui accés a la cultura. Per això treballa en la futura Llei de drets culturals, que tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural, així com reforçar la protecció dels drets de les persones que treballen en el sector.

Les activitats que optin als ajuts poden adreçar-se a la ciutadania en general o, específicament, a col·lectius en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social per motius econòmics, de diversitat funcional, generacional, ètnica, cultural, de gènere o altres.

Es tracta d’una línia transversal que inclou els àmbits d'arts visuals, audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular i altres expressions culturals en què es potenciï la creació col·lectiva i les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania vinculats a l’entorn on es desenvolupen.

Igualment, s’hi poden acollir programes i activitats formatives o educatives destinades a la capacitació de les persones que hi participen a través de les arts visuals i audiovisuals, les arts escèniques, la música, les lletres, la cultura popular i altres expressions culturals, com a pas previ a la creació col·lectiva o la participació en un projecte comunitari.

Poden optar als ajuts les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives. El període per presentar les sol·licituds es tancarà el 29 de novembre. La quantia de la subvenció per a cada sol·licitant és d'un màxim de 20.000 euros, i en cap cas pot ser superior al 70% de les despeses subvencionables del projecte. L'execució de les activitats s'ha de fer durant el bienni objecte de la convocatòria (2024-2025) i, en tot cas, han d'acabar abans del 31 de desembre del 2025.

55.000 euros en 7 projectes del Camp de Tarragona

En la primera edició d’aquests ajuts, corresponent als anys 2022 i 2023, i dotada amb 1,6 milions d’euros, es van subvencionar 199 projectes que van incloure diferents àmbits d’actuació: arts visuals, audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular i altres expressions culturals. Això vol dir que es van subvencionar el 88% de tots els projectes que es van presentar a la convocatòria. D’aquests, a la vegueria de Tarragona es van finançar 7 projectes per valor de 55.000 euros.

Al Baix Camp, el Centre de Lectura de Reus va rebre un suport de 3.289 euros pel projecte “La pe i en cordi fan ballar a l’escola”. La Fundació Privada Camerata XXI va ser la destinatària de 5.238 euros pel projecte “Sent la Camerata XXI” i Grans Projectes Solidaris també va rebre 9.645 euros pel “Circ per a la inclusió”.

Pel que fa a la Conca de Barberà, el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí va ser destinatari de 10.374 euros pel projecte “Mutare Vulnerarts 2022: Com les arts abracen la vulnerabilitat”.

A l’Alt Camp, l’Associació Cultural l’Aleta va rebre 8.065 euros pel projecte “Xarxa d’artistes: del consum a la creació per a la transformació social” i Produccions Saurines SCCL va rebre un ajut de 12.043 euros per “Derives de barri”.

Al Tarragonès, l’Associació Juvenil Cultural Ariadna va ser destinatària de 6.670 euros per “Entreblocs, debat i cultura a Sant Salvador”.