El Govern aprova el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions

El Govern aprova el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions

query_builder   16 novembre 2010 14:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions

 
  • La missió del pla és contribuir a la millora de la salut mental de la població i a la disminució de les desigualtats socials
 
El Govern ha elaborat un Pla Estratègic d’Intervenció Integral per a la millora de la prevenció i atenció a la Salut Mental, que s’ha de produir tant a l’entorn de l’atenció primària -lloc i escenari privilegiat per a les intervencions en salut mental i addiccions -com en les modalitats d’intervenció dins la mateixa xarxa especialitzada, així com la integració progressiva en els serveis socials, educatius, de la justícia i d’altres.
 
El Pla Estratègic del Pla Integral s’ha elaborat amb el consens de tots els agents implicats: departaments de la Generalitat de Catalunya que desenvolupen accions adreçades a aquesta població, associacions de professionals, d’entitats proveïdores i de familiars i usuaris.
 
La Missió del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions és contribuir a la millora de la salut mental de la població i a la disminució de les desigualtats socials de les persones amb Trastorn Mental i Addiccions.
 
El Pla d’Atenció Integral té present les accions en l’àmbit de la prevenció, detecció precoç, tractament, rehabilitació i reinserció social i laboral, així com en el de suport social i educatiu i a les famílies, aconseguint potenciar la cooperació interdepartamental i intersectorial i desenvolupar polítiques que garanteixin la col·laboració i el compromís de les diferents entitats implicades per donar respostes integrals..
 
En els darrers anys ja s’ha desenvolupat diferents accions transversals entre els departaments de la Generalitat com són l’elaboració d’un mapa de recursos i serveis integral de salut mental a Catalunya, un projecte de lluita contra l’estigma i un model d’inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental que s’ha iniciat a Girona, Sant Boi de Llobregat i Barcelona Esquerra.
 
La salut mental a Catalunya
Un 23% de la població catalana major de 17 anys patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Els costos de trastorn mental a Europa estan al voltant
 
del 3-4% del PIB imputats majoritàriament a la discapacitat associada, a la pèrdua de productivitat i a costos judicials i penals.
Segons dades de l’OMS la depressió és la segona causa d’anys viscuts amb discapacitat i es preveu que sigui la primera l’any 2030. A Catalunya els costos de la depressió estan al voltant del 0,4 PIB i majoritàriament són deguts a la pèrdua de productivitat.
 
Increment pressupostari
Cal destacar l’increment pressupostari i de recursos del Departament de Salut, destinat a la salut mental, que reflecteix el model d’atenció comunitària que s’ha estat impulsant des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.
 
El pressupost del Govern per a l’atenció a les persones amb problemes de salut mental l’any 2009 va ser de 385.516.479€, dels quals 356.009.156 € són del departament de Salut a través del Catsalut i 29.507.322€ són del Departament d’Acció Social i Ciutadania a través de l’ICASS.
 
Les línies estratègiques

Aquest Pla contempla 10 grans línies estratègiques:
1.      Promoció de la Salut Mental i impuls de les accions necessàries per al desplegament del Programa de Lluita contra l’Estigma.
2.      Promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, social i educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat.
3.      Promoció de la participació ciutadana i social de les persones afectades. Promoció dels seus drets en els entorns assistencials.
4.      Promoció i millora dels programes de suport a les famílies de les persones amb trastorn mental.
5.      Promoció de les accions necessàries per a la consecució activa de la inclusió comunitària de les persones adultes amb trastorn mental (TM) greu i addicions.
6.      Promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de les persones adultes amb TM greu.
7.      Millora de l’atenció psiquiàtrica i de salut mental en l’àmbit judicial, per a les persones en situació de privació penal de llibertat i mesures de seguretat.
8.      Millora i promoció de l’atenció integral de les persones grans en el seu entorn habitual i residencial substitutori de l’habitatge.
9.      Lideratge i gestió del canvi. Planificació i organització del Pla Integral, pla de qualitat i millora contínua, necessitats formatives, foment de la recerca i pla de comunicació.
10.Planificació operativa i impuls de les accions necessàries per a la consecució de la integració en la gestió territorial dels recursos assistencials: socials, sanitaris i educatius, elaborant un únic mapa i fent l’accés integrat i territorialitzat.