Esports

El Govern aprova el Protocol de protecció d'infants i adolescents davant la violència en l'àmbit esportiu

query_builder   5 desembre 2023 13:54

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Protocol de protecció d'infants i adolescents davant la violència en l'àmbit esportiu

 1. El document vol ser una eina que recull actuacions per construir un entorn segur en l’àmbit esportiu per aquests col·lectius
 2. El protocol és d’aplicació per a tot el personal, entitats o organismes que treballin o col·laborin en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport per a infants i adolescents

El Govern ha aprovat el Protocol de protecció d’infants i adolescents davant la violència en l’àmbit esportiu, una eina que recull actuacions per construir un entorn segur en l’àmbit esportiu per aquests col·lectius i garantir els seus drets. El document proposa recursos i accions per la prevenció, la detecció i l’actuació davant aquests casos.

El protocol ha estat elaborat pel Departament de la Presidència, fruit del treball d’Esportcat (mitjançant el Consell Català de l’Esport) i la Fundació Vicki Bernadet, entitat reconeguda en la matèria, amb la col·laboració d’entitats i professionals expertes de l’àmbit esportiu.

Es tracta d’un protocol que recull actuacions en diferents àmbits, com la prevenció i la detecció precoç de possibles situacions de risc. Defineix els circuits de la intervenció i els mecanismes de comunicació i actuació per tal de difondre’ls i posar-los a disposició de les entitats esportives i de les persones que hi treballen o hi estan vinculades, amb l’objectiu de construir un entorn segur en l’àmbit esportiu.

Els objectius generals d’aquest protocol són:

 1. Establir les pautes d’actuació per a la prevenció, detecció i actuació en relació a situacions de violència que es puguin donar durant la realització d’activitats físico-esportives, o bé que siguin conegudes en aquest àmbit.
 2. Promoure el bon tracte integral als i les infants i adolescents en l’àmbit esportiu.
 3. Dotar al personal, entitats o organismes d’uns circuits d’intervenció àgils, i assegurar la comunicació i la notificació que permetin l’actuació amb la diligència deguda en casos de violència envers infants o adolescents, a partir de supòsits d’indicis d’aquests fets, garantint la seva protecció i dignitat, com també de les persones afectades.
 4. Incorporar la mirada de la perspectiva de gènere en la prevenció i tractament de les situacions de violència envers infants i adolescents.
 5. En aquest sentit, el document proposa a les entitats esportives una sèrie d’actuacions:
 6. Fixar el model relacional entre participants menors d’edat i el personal tècnic.
 7. Propiciar conductes sanes i positives.
 8. Formar l’equip professional (personal esportiu i de suport).
 9. Disposar d’unes guies de prevenció de situacions de risc i de violència a les activitats físico-esportives i el seu entorn.
 10. Definir les funcions del delegat o delegada de Protecció.

El Protocol de protecció d’infants i adolescents davant les violències en l’àmbit esportiu és d’aplicació per a tot el personal, entitats o organismes que treballin o col·laborin en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport per a infants i adolescents. Per això, serà accessible a totes les persones que interrelacionen amb nenes, nens o adolescents, que ja estan treballant i col·laborant en les activitats físiques i esportives, i a aquells de nova incorporació, per al seu coneixement.

Així mateix, les entitats i centres podran elaborar el seu propi protocol seguint les directrius d’aquest Protocol marc, o bé adoptar-lo, mitjançant els mecanismes propis de l’entitat i adaptar-lo a les seves necessitats i característiques. Es recomana que les entitats disposin d’un Document d’Acceptació del protocol que elaborin, en què haurà de constar el nom del delegat o delegada de Protecció.

Tipus de violències i com actuar-hi

El document estableix, en primer lloc, una tipologia de les violències que poden donar-se o detectar-se en un entorn esportiu, i, en segon lloc, aborda com dur a terme accions de sensibilització i prevenció, la detecció i la primera actuació, i pautes per intervenir un cop es coneix un cas de violència patit per una nena, nen o adolescent. El text distingeix diversos canals d’actuació en funció del tipus d’entitat (federació, consell esportiu, club, associació esportiva escolar o secció esportiva d’una entitat no esportiva).

L’elaboració del protocol respon a un context com l’esportiu, on la possibilitat de crear vincles de confiança amb els i les professionals de les activitats esportives augmenta la probabilitat que un/a infant/adolescent verbalitzi situacions de maltractaments, abusos o altres violències a persones que percep com properes i, a la vegada, en situació d’ajudar-lo. Per tant, es considera fonamental que les persones que estan a prop d’aquestes nenes, nens i adolescents sàpiguen com s’ha d’actuar davant la revelació de situacions de violències sexuals o altres formes de violències interseccionals, i també conèixer el circuit i els recursos als quals poden acudir.

La creació d’aquest protocol marc respon a l’obligatorietat que marca la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en enfront de la violència (LOPIVI) i a la voluntat de la Generalitat de Catalunya de treballar des de la garantia de drets cap a la infància i l’adolescència, tenint com a referent la Convenció sobre els Drets dels Infants, les Observacions Generals del Comitè d’aquesta convenció i tota la legislació de protecció davant les violències. L’esmentat text legal en l'àmbit de l'esport estableix la necessitat de comptar amb protocols d'actuació davant d'indicis d'assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència, i també la necessitat de comptar amb el delegat o delegada de Protecció per a assessorar i ajudar en el correcte funcionament d'aquests protocols (art. 47 i 48).

A més, també respon a la necessitat d’inculcar l’enfocament de drets, la perspectiva feminista i interseccional i la cultura del bon tracte en l’àmbit esportiu, amb l’objectiu de descriure circuits de protecció, i de repensar els espais i les interaccions amb els i les infants i adolescents per aconseguir oferir espais i activitats segures.

El Protocol marc de protecció d’infants i adolescents davant les violències en l’àmbit esportiu es basa en els principis recollits en diferents documents legislatius i procedimentals internacionals, estatals i catalans de referència. Així, es recullen lleis impulsades per diversos departaments del Govern català i protocols.

En l’àmbit específic de l’esport, un dels recursos que ha ajudat a elaborar el protocol és la guia pròpia “La violència sexual a l’esport-Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar”, elaborada pel Consell Català de l’Esport, en la qual es donen pautes per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius, i on les entitats esportives juguen un paper clau en l’assoliment d’aquest objectiu per tal que reconeguin la incidència de la violència sexual, se’n parli i s’hi actuï. L’obra proposa actuacions tant per prevenir i detectar casos com per reaccionar-hi.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined