Recerca

La Generalitat inverteix 1.116 milions d'euros en R+D+I, un 9,5% més que l'any anterior

query_builder   16 gener 2024 16:28

event_note Nota de premsa

La Generalitat inverteix 1.116 milions d'euros en R+D+I, un 9,5% més que l'any anterior

  1. El Departament de Recerca i Universitats presenta al Govern l’informe de finançament de l’R+D+I per part de la Generalitat de Catalunya de 2022
  2. Des del 2018, l’increment d’inversió en recerca i innovació ha estat del 40%
  3. El Fons Climàtic ha aportat 19 milions d’euros, recaptats per mitjà d’impostos a les emissions de CO2 dels vehicles i a instal·lacions que incideixen en el medi ambient

La inversió de la Generalitat en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) l’any 2022 ha ascendit a un total de 1.116,90 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 9,57% respecte a l’any anterior. Des del 2018, l’augment total ha estat del 40%, la qual cosa representa un increment mitjà anual del 8%. Així es recull a l’informe El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2022, presentat avui al Govern pel Departament de Recerca i Universitats.

Per ordre d’importància, l’informe identifica quatre àmbits principals d’actuacions en R+D+I finançades pel Govern:

  1. Ajuts i finançament basal de l’R+D+I: principalment, convocatòries competitives d’ajuts i aportacions als agents del sistema de coneixement, com el Fons de Promoció de la Recerca Universitària (PROFOR), el programa ICREA i el finançament dels centres CERCA. L’import és de 442,56 milions d’euros (39,62% del total).

Les aportacions als 39 centres de recerca CERCA censats l’any 2022 són les actuacions amb més finançament i representen el 13,98% del finançament total de la Generalitat de Catalunya. En concret, s’hi destinen 156,17 milions d’euros.

Després, la Generalitat de Catalunya destina 83,90 milions d’euros, el 7,51% del total de la despesa, al finançament de recursos humans en R+D+I, que inclou els ajuts predoctorals FI, FI-SDUR, i Doctorats Industrials, els ajuts postdoctorals Beatriu de Pinós, el Programa Serra Húnter i el finançament de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), entre d’altres.

Altres àmbits d’inversió pública són ajuts a projectes empresarials d’R+D+I (32,96 milions, 2,95% del total), aportacions a Grans infraestructures de recerca (23,54 milions, 2,11% del total) i a centres tecnològics (22,32 milions, 2% del total); entre d’altres.

  1. R+D fons generals universitaris: finançament basal de les universitats públiques dedicat a l’R+D per valor de 388,65 milions (34,80%).
  2. R+D+I del sistema públic de salut: pressupost assistencial dedicat a l’R+D+i de l’Institut Català de la Salut (ICS) i del Servei Català de la Salut (CatSalut). Suposa 257,74 milions (23,08%).
  3. R+D+I de la Generalitat: activitats dutes a terme per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de ser una administració pública innovadora. L’import és de 27,94 milions (2,5%).

L’informe també recull l’import que dedica cada un dels departaments i òrgans superiors de la Generalitat de Catalunya al finançament de l’R+D+i. El departament amb més despesa és el de Recerca i Universitats, que ostenta les competències en recerca del Govern, amb 655,44 milions, que representa el 58,68% respecte del total, seguit pel de Salut, amb 308 milions (27,57%), el d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural amb 69,72 milions (6,24%) i el d’Empresa i Treball amb 46,19 milions (4,14%). La resta de departaments i òrgans superiors representen el 3,37%.

D’altra banda, l’informe mostra el percentatge que representa el finançament de l’R+D+i sobre el pressupost total dels departaments. En concret, el 2022, el finançament de l’R+D+i és d’un 3,21% respecte al pressupost total, exclosos els fons no departamentals.

Més inversió a les universitats públiques i per a personal investigador

Respecte del 2021, les actuacions a què s’ha destinat una major inversió són les de foment general de la recerca i la transferència de coneixement, que han augmentat 41,73 milions (50,92%). Els dos departaments que incrementen més aquest tipus d’actuacions han estat el de Recerca i Universitats i el d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest important augment és causat per l’increment del Fons PROFOR, els imports interns dels projectes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), dels Planes complementarios del Fons Next Generation i les convocatòries de valorització i transferència de coneixement.

Els fons generals universitaris són els segons en increment. Han augmentat 29,32 milions, la qual cosa representa un 8,16% respecte de l’any anterior. Aquesta pujada és deguda a l’augment de l’aportació del Departament de Recerca i Universitats a les universitats públiques.

El tercer en increment és el finançament de recursos humans per a l’R+D+i. Ha augmentat 11,76 milions respecte del 2021, i representa un 16,30%. L'increment prové, principalment, de les convocatòries del Departament de Recerca i Universitats. Les convocatòries que han incrementat més són les Beatriu de Pinós, les FI (el 2022 tot l'import de la convocatòria és amb finançament intern, a diferència de l'any 2021, on una part important de l'import provenia del Fons Social Europeu), així com un augment del pressupost del programa ICREA.

Actuacions de recerca finançades amb el Fons Climàtic

Com a novetat, l’any 2022 s’han incorporat actuacions d’R+D+I finançades amb el Fons Climàtic, fons que es dota amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. En concret, s’han destinat 19 milions d’euros del Fons Climàtic a convocatòries competitives per a recerca i innovació.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined