Altres acords

Altres Acords de Govern

query_builder   23 novembre 2010 13:30

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

 
El Govern aprova la modificació dels estatuts del Consorci del transport públic de l’àrea de Girona
 
Amb l’aprovació del Govern de la modificació dels Estatuts del Consorci del transport públic de l’àrea de Girona també s’adeqüen els òrgans de Govern i del Consell Executiu que permeten noves incorporacions. Els dos objectius principals d’aquesta aprovació es que el Consorci podrà encarregar-se a partir d’ara del transport i també de la mobilitat. És a dir, s’encarregarà de la planificació i aprovació del plans de mobilitat urbana i l’emissió d’informes de les àrees generadores de mobilitat.
 
L’altre gran canvi que genera la modificació dels estatuts es fer possible l’ampliació de l’ATM a totes les comarques de Girona, com són l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa i els municipis que encara no en formen part de la Selva i el Pla de l’Estany.
 

El Govern crea la Comissió Mixta Generalitat-Àrea Metropolitana de Barcelona

El Govern ha aprovat avui crear la Comissió Mixta Generalitat – Àrea Metropolitana de Barcelona, l’organisme que ha d’establir els mecanismes de cooperació i col·laboració entre ambdues administracions en el desenvolupament de la Llei de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en allò que afecta a les competències de la Generalitat. La seva creació estava prevista a la pròpia llei.
 
La Comissió Mixta, que resta adscrita al Departament de Governació i Administracions Públiques com a competent en administració local, estarà composada per sis representats de la Generalitat i sis de l’Àrea Metropolitana.
 
La Comissió Mixta avaluarà les competències i serveis de la Generalitat afectats per la creació de l’AMB i les actuacions que caldrà realitzar per una millor i més eficient prestació de serveis, tant de la Generalitat com de l’Àrea Metropolitana. L’organisme es reunirà com a mínim tres cops a l’any.
 

El Govern renova l’acord amb la regió francesa de Midi-Pyrénées en matèria de formació professional
 
El Govern ha aprovat avui renovar l’acord de col·laboració entre el Departament d'Educació i la regió francesa de Midi-Pyrénées en matèria de formació professional i de mobilitat de l’alumnat. La subscripció de l’acord de col·laboració permetrà a les dues administracions dur a terme accions conjuntes adreçades tant a l’alumnat com als formadors i als centres de formació
 
Alguns dels objectius que contempla l’acord de col·laboració són promoure la cooperació entre els centres de formació, afavorir l’aprenentatge de llengües europees, promoure els intercanvis d’estudiants d’FP entre els centres i promoure les estades o intercanvis de professorat d’FP, tant per activitats lectives com formatives.
 
Des de 2004, un total de 314 alumnes han participat en estades formatives en empreses o institucions de la regió francesa de Midi-Pyrénées.
 

El Govern aprova la creació de l’Observatori del sector cunícula de Catalunya
 
El Govern ha aprovat avui la creació de l’Observatori del sector cunícula de Catalunya, amb l’objectiu de conèixer i analitzar la realitat del sector fonamentalment des del punt de vista econòmic i estructural.
 
Les funcions més destacades de l’Observatori són, entre altres, recollir dades tècniques i econòmiques de les explotacions; analitzar la situació i les problemàtiques del sector; elaborar un sistema d’informació directa de les explotacions i empreses, elaborar un informe anual sobre l’evolució del sector, i dur a terme estudis i publicacions.
 
L’Observatori del Sector Cunícola a Catalunya s’afegeix als 5 ja existents: el de la fruita fresca, del porcí, de la llet, de la vinya i el vi, i de l'alimentació i l'agricultura ecològiques de Catalunya. Catalunya és el primer productor de l’Estat de carn de conill. Hi ha 1.400 explotacions catalanes amb un cens de 330.000 reproductores i 1.700.000 conills d’engreix.
 

Es convoquen les eleccions a Cambres Agràries
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es convoquen les eleccions a Cambres Agràries, que se celebraran el pròxim 20 de febrer de 2011. La data de les eleccions es va consensuar amb les organitzacions professionals agràries, en el marc de la Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural.
 
Les Cambres Agràries són uns organismes de consulta de l’Administració agrària i la seva funció bàsica és mesurar la representativitat de les organitzacions professionals agràries. Les eleccions es convoquen cada quatre anys i s’hi elegeix 25 membres per cada cambra agrària. A Catalunya hi ha un total de quatre cambres, una per cada demarcació.
 
 
El Govern declara d’interès nacional sis festes catalanes
 
El Govern ha acordat avui declarar d’interès nacional sis festes catalanes, tres de les quals són noves declaracions i les altres tres corresponen a reclassificacions. Han estat declarades com a festes tradicionals d’interès nacional les Festes Quinquennals d’Alcanar i d’Ulldecona i el Divendres Sant de la Selva del Camp.
 
El Govern ha reclassificat com a festes patrimonials d’interès nacional la Processó de Verges, les Festes del Tura d’Olot i la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols.
 
El Govern també ha declarat element festiu patrimonial d’interès nacional el Via Crucis al Calvari de la Selva del Camp i ha reclassificat com a elements festius patrimonials d’interès nacional el Ball del Sant Crist de Salomó i el Via Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm.
 

El Govern aprova la constitució del Consorci Òpera a Catalunya
 
El Govern ha aprovat avui  la constitució del Consorci Òpera a Catalunya i els seus estatuts. El Consorci l’integren l’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
 
La creació del consorci es va acordar en el conveni de col·laboració que el 7 d’octubre de 2010 van signar la Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell per constituir una entitat que gestionés el Centre de Producció Territorial Òpera a Catalunya, per a la realització d’activitats musicals en el camp de l’òpera i la lírica, així com de produccions per a la seva difusió itinerant arreu de Catalunya i d’altres territoris.
 

El Govern aprova la constitució del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i els seus estatuts
 
El Consorci, integrat per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, té per objectius gestionar el museu, impulsar que sigui reconegut com a museu nacional, i promoure la recerca, la descoberta, l’aprenentatge i l’interès per la natura.
 
El Museu Nacional de Ciències Naturals és un dels dos nous museus nacionals previstos en el Pla de Museus de Catalunya, elaborat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació d’acord amb la Junta de Museus.
 
Aquest museu nacional s’ha de crear a partir del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i conté col·leccions de zoologia, geologia i botànica. El museu nacional coordinarà la xarxa territorial de museus de ciències naturals de Catalunya.
 

3,46 milions per a la construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues
 
El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per a la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament de les Borges Blanques per al finançament de la construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues. Es destinaran 3.460.509 euros en el període 2010-2018.
 

El Govern destinarà 970.000 euros a l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola per al projecte de Centre d’Interpretació Paleontològic dedicat al Miocè
 
El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per a la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència pública a l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola per al finançament del Projecte de Centre d’Interpretació Paleontològic dedicat al Miocè. Es destinaran 970.000 euros en el període 2010-2013.
 

El Govern destina 500.000 euros a la Fundació Joan Miró
 
El Govern ha aprovat avui destinar 500.000 euros a la Fundació Joan Miró-Centre d’Estudis d’Art Contemporani per a la producció i presentació de l’exposició Joan Miró. L’escala de l’evasió, per al període 2011-2012.
 

El Consell de Bombers Voluntaris incorpora representants de les 7 regions d’emergència
 
El Govern ha aprovat avui l’adequació del Consell de Bombers Voluntaris a l’actual estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS). A partir d’ara, aquest òrgan incorpora representants de les 7 regions d’emergència en què s’organitza territorialment el cos de Bombers de la Generalitat: Centre, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l’Ebre, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Això suposa una novetat respecte la situació que hi havia fins ara, ja que fins ara només hi havia un representant de cadascuna de les quatre províncies catalanes.
 
Subvencions per al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i un centre de tecnificació de futbol americà a Badalona

El Govern ha autoritzat concedir una subvenció de 4.365.974 euros a l’Ajuntament de Sant Cugat per a la realització d’obres complementàries d’accessibilitat al Centre de Tecnificació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat. D’altra banda, s’ha aprovat també destinar un ajut de 444.139 euros a l’Ajuntament de Badalona per a la construcció d’un centre de tecnificació de futbol americà.
undefined
undefined
undefined
undefined